MANET 2021


Covid-19 en de wereld anno 2020 brachten het nieuwe werken in een stroomversnelling
Club HRM 200635

Introductie

MANET verenigt leden uit lokale besturen, ocmw's, intercommunales, zorgorganisaties in een verrijkend netwerk.

Openbare besturen en social profit organisaties worden geconfronteerd met specifieke problemen. Antwoorden uit de bedrijfswereld zijn niet steeds onveranderd van toepassing in uw sector.

Met MANET ondersteunen we de professionalisering van publieke instellingen en social profit organisaties met praktijkgerichte uiteenzettingen en toepasbare kennis. Daarbij is de onderlinge uitwisseling en de inbreng vanuit de groep een belangrijk onderdeel.

Omschrijving

MANET komt vier keer per jaar bijeen op een unieke locatie.

Na een verkwikkende lunch neemt de gastheer/vrouw de deelnemers mee achter de schermen van de organisatie. Hierop volgt een inspirerende uiteenzetting over een actueel thema. Nadien wordt er nagepraat over de uiteenzetting en andere professionele ervaringen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Dit netwerk van specialisten en collega's is bedoeld voor leidinggevenden en beslissingnemers die meer wensen dan de traditionele opleidingen. Via ervaringsuitwisseling krijgt u immers op een snelle manier antwoord op concrete vragen.

Bijkomende info

Stuurgroep MANET

De inhoud van dit programma wordt mede bepaald door de stuurgroep die ook deel uitmaakt van het netwerk:

  • Dhr. Kristof Schotsmans, algemeen directeur Stad en OCMW Damme
  • Mevr. Mieke Demeestere, directeur patiëntenzorg P.Z. Heilige Familie Kortrijk
  • Dhr. Patrick Verhelst, plant manager IMOG in Moen
  • Mevr. Virginie Lemay, hr-verantwoordelijke WVI Brugge

Programma

  1. dinsdag 20 april 2021 (12u-17u) - Digitalisering en onze nieuwe manier van werken en organiseren. Digital skills & the future of work.

Over de evolutie mbt het online werken, de invloed van digitalisering op onze organisatievormen en -cultuur. En hoe zorgen we ervoor dat iedereen duurzaam aan boord blijft?

Spreker: Annelies Loosveldt, oprichter van TURN, it's the human factor en docent en onderzoeker aan Artevelde Hogeschool

Gastlocatie: ZoraBots, Oostende- over de digitale (r)evolutie in hun organisatie

  1. donderdag 9 september 2021 (12u-17u) - Trends in leren

Tijdens deze sessie focussen we op de overheersende trends binnen 'leren' en vooral hoe u ze laagdrempelig en correct toepast binnen een modern leerbeleid: data & analytics, extended realities, mobile learning & performance support, content curation, games & gamification, leerplatformen, AI & chatbots.

Spreker: Mathias Vermeulen, oprichter van Winston Wolfe - Innovative HR Solutions, medeoprichter van Dutch & Dillon, en trainer SBM. Mathias leeft, eet, slaapt en werkt op de grens van leren en technologie en is echt gepassioneerd over de manier waarop mensen leren in dit snelle tijdperk. Mathias is een regelmatige spreker op nationale en internationale L & D-conferenties zoals DevLearn en Learning Solutions over onderwerpen variërend van leerhulpmiddelen voor wearables tot kickass onboarding-programma's. Mathias is ook gastheer van de jaarlijkse #LearningTechDay-conferentie.

Gastlocatie: WZC Sint-Vincentius te Avelgem

3. vrijdag 15 oktober 2021 (12u-17u) - Burgerparticipatie en coproductie van publieke diensten. Hoe kan de relatie overheid en maatschappelijk middenveld verbeteren?

Spreker: Professor Bram Verschuere, hoofddocent aan de Universiteit Gent en voorzitter van de vakgroep Bestuurskunde en Publiek management. Hij is tevens co-voorzitter van de group 'Citizens, Civil Society and Government' van EGPA (European Group for Public Administration) en doceert in de bachelor- en masteropleidingen Bestuurskunde en Public Management aan de Universiteit Gent.

Gastlocatie: (onder voorbehoud van de pandemie maatregelen) FPC Gent

4. dinsdag 7 december 2021 (12u-1u) - Circulaire economie en duurzaamheid

Spreker: federaal minister Petra De Sutter (Groen), vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post

Gastlocatie: Universitair Ziekenhuis Gent (onder voorbehoud van de pandemie maatregelen) - over duurzaamheid in hun organisatie

Prijsinfo

Is de eerste sessie reeds voorbij? Dan betaalt u nog € 335,00 als u zich alsnog inschrijft. Na de tweede sessie betaalt u nog € 225,00. Schrijft u enkel nog in voor de laatste sessie, dan betaalt u  € 112,50.

"Manet, een netwerk dat zich specifiek richt naar leidinggevenden in de overheid met boeiende thema's op steeds verrassende locaties."

Günther Vandenabeele, hoofd vorming Politiezone Tielt

"Door de ontmoetingen met mensen uit diverse organisaties en de steeds boeiende en relevante voordrachten is Manet voor mij een terugkerend professioneel reflectiemoment in een aangename setting."

Liesbeth Broeckhove, Brugse Maatschappij voor Huisvesting

"Steeds interessant, altijd actueel en elke keer opnieuw een uitnodiging om na te denken over de eigen aanpak."

Ruben Casteleyn, directeur marketing en communicatie Gemeentebestuur Knokke-Heist

"Zeker in deze corona-tijd heb ik de waarde van "ontmoeten" nog meer leren appreciëren.

Het Manet-netwerk is een platform voor inspiratie en leren, maar ook voor kennismaken, uitwisselen van goede praktijken en soms ook een uitzonderlijke blik achter de schermen."

Virginie Lemay, verantwoordelijke HRM WVI Brugge en lid stuurgroep MANET

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.