Loon- en personeelsadministratie voor de social profit


Alle documenten uit de loon- en personeelsadministratie
Opleiding HRM 130798

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

 • U kent en gebruikt vlot alle sociale documenten bestemd voor uw werknemers en officiële instanties.
 • U begrijpt de berekening van lonen en wedden.
 • U bent binnen een organisatie voortaan de ideale gesprekspartner van sociale secretariaten en officiële instanties.

Introductie

Correcte loonresultaten en degelijk ingevulde sociale documenten zijn bepalend voor de sociale relaties binnen een organisatie.

Omschrijving

Deze cursus wil op een systematisch geordende wijze zicht geven op de totaliteit van de documenten uit de loon- en personeelsadministratie.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • U bent afdelingsverantwoordelijke (personeels)administratie of administratief (personeels)medewerker en u houdt zich bezig met loonberekeningen en het afleveren van sociale documenten.
 • U bent administratief medewerker die loon- en personeelsadministratie uitvoert in samenwerking met een sociaal secretariaat.
 • U bent tewerkgesteld ofwel in de publieke sector ofwel in de social profit sector.

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist.

Methodologie

Aan deze opleiding is geen examen verbonden. U ontvangt wel een certificaat van Escala.

Programma

Indiensttreding van werknemers

 • verplichtingen als werkgever t.o.v. de officiële instanties: RSZ
 • administratie van de directe belastingen
 • kinderbijslagfonds
 • interbedrijfsgeneeskundige dienst
 • kas voor jaarlijkse vakantie
 • arbeidsongevallenverzekering

Verplichtingen t.o.v. werknemers

 • inschrijvingen in het personeelsregister
 • arbeidsovereenkomst opmaken
 • situering binnen de rechtsnormen
 • geldigheids- en vormvereisten, nietige bepalingen


Soorten

 • inhoud arbeidscontract
 • proefperiode, concurrentiebeding
 • arbeidsreglement
 • bezoldiging
 • uitvoering van arbeidsovereenkomst
 • wet op de bescherming van het loon
 • wederzijdse verplichtingen van partijen
 • schorsing van de arbeidsovereenkomst en loonwaarborgen
 • jaarlijkse vakantie en betaalde feestdagen
 • arbeidswet
 • collectief arbeidsrecht
 • arbeidsovereenkomst beëindigen
 • verschillende wijzen waarop een arbeidsovereenkomst eindigt
 • bescherming tegen ontslag
2013-798-1-OmschrijvingDocent-1.jpg

Ann Rens beschikt over een ruime HR- en managementervaring in zowel de privé, non-profit en publieke sector. Ze kan terugvallen op heel wat praktijkervaring rond personeelsadministratie en sociale wetgeving. De naam van haar eigen organisatie POP Consult staat voor Praktische Oplossingen Personeelsbeleid en de kernwoorden in haar trainingen zijn dan ook 'praktisch' en 'oplossingsgericht'.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.