Loon- en personeelsadministratie voor de social profit

Opleiding HRM 130798

Introductie

Correcte loonresultaten en degelijk ingevulde sociale documenten zijn bepalend voor de sociale relaties binnen een organisatie.

Omschrijving

Deze cursus wil op een systematisch geordende wijze zicht geven op de totaliteit van de documenten uit de loon- en personeelsadministratie.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • U bent afdelingsverantwoordelijke (personeels)administratie of administratief (personeels)medewerker en u houdt zich bezig met loonberekeningen en het afleveren van sociale documenten.
 • U bent administratief medewerker die loon- en personeelsadministratie uitvoert in samenwerking met een sociaal secretariaat.
 • U bent tewerkgesteld ofwel in de publieke sector ofwel in de social profit sector.

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist.

Methodologie

Aan deze opleiding is geen examen verbonden. U ontvangt wel een certificaat van Escala.

Wat kent u na het volgen van deze opleiding?

 • U kent en gebruikt vlot alle sociale documenten bestemd voor uw werknemers en officiële instanties.
 • U begrijpt de berekening van lonen en wedden.
 • U bent binnen een organisatie voortaan de ideale gesprekspartner van sociale secretariaten en officiële instanties.

Programma

Indiensttreding van werknemers

 • verplichtingen als werkgever t.o.v. de officiële instanties: RSZ
 • administratie van de directe belastingen
 • kinderbijslagfonds
 • interbedrijfsgeneeskundige dienst
 • kas voor jaarlijkse vakantie
 • arbeidsongevallenverzekering

Verplichtingen t.o.v. werknemers

 • inschrijvingen in het personeelsregister
 • arbeidsovereenkomst opmaken
 • situering binnen de rechtsnormen
 • geldigheids- en vormvereisten, nietige bepalingen


Soorten

 • inhoud arbeidscontract
 • proefperiode, concurrentiebeding
 • arbeidsreglement
 • bezoldiging
 • uitvoering van arbeidsovereenkomst
 • wet op de bescherming van het loon
 • wederzijdse verplichtingen van partijen
 • schorsing van de arbeidsovereenkomst en loonwaarborgen
 • jaarlijkse vakantie en betaalde feestdagen
 • arbeidswet
 • collectief arbeidsrecht
 • arbeidsovereenkomst beëindigen
 • verschillende wijzen waarop een arbeidsovereenkomst eindigt
 • bescherming tegen ontslag
2013-798-1-OmschrijvingDocent-1.jpg

Karel De Man werkt sedert 2001 voor het sociaal secretariaat Partena. De eerste 10 jaren was hij Payroll Consultant voor ( grotere ) ondernemingen en deed hij ook opstarten van nieuwe ( grote ) klanten uit diverse sectoren ( profit als non profit ). Hierna werd Karel nationaal verantwoordelijk voor een interne kennisdienst . Focus lag op het verspreiden van informatie ( via nota's en diverse fora ). Doelgroep waren de payroll consultants over gans Partena. Ondertussen was Karel ook projectmanager voor een aantal business gerelateerde topics ( vb eenheidsstatuut , taxshift,... ). Het afgelopen jaar was Karel manager voor een team van software consultants om op vandaag voornamelijk weer operationele opstarten ( loontesting, overgang naar payroll consultant, software support; ... ) te doen van nieuwe klanten voor het sociaal secretariaat en ondersteuning te bieden naar de collega's van het beheer.