HR-brainfood


Upskilling and reskilling van medewerkers
Webinar HRM 200529

Introductie

Op 1 december 2020 vindt de eerste virtuele editie van het jaarlijkse HR-congres plaats, in samenwerking met FOD BOSA. Tijdens deze virtuele bijeenkomst zullen we dieper inzoomen op het thema 'upskilling and reskilling' van medewerkers. Met drie sprekers vanuit verschillende domeinen bieden we je een brede kijk aan op levenslang leren van medewerkers en de leercultuur van organisaties.

Omschrijving

Schrijf u in voor 30 november 2020. Na de inschrijving ontvangt u een link naar het webinar.  

Voor wie is deze opleiding bestemd?

HR-medewerkers en -verantwoordelijken

Programma

Op het programma: drie boeiende presentaties

Voor dit virtuele congres heeft het hr-netwerk drie sprekers uitgenodigd met heel wat ervaring en expertise binnen het domein leren en ontwikkelen. Isabelle Küntziger, directice bij de EAP heeft het over Levenslang leren en de opleiding van de toekomst. Vervolgens zal Joost Van Driessche, organisatie-architect bij 'Wilde Zwanen' ons vertellen hoe u medewerkers kunt motiveren om bij te leren. Tot slot zal Katelijn Nijsmans, managing partner bij The Tipping Point, meer inzoomen op het gebruik van ons brein tijdens het online leren.

10.00-10.10: verwelkoming

10.10-10.40: Topic 1: levenslang leren en de opleiding van de toekomst

Spreker: Isabelle Küntziger, Directrice générale EAP - Ecole d'administration publique Wallonie-Bruxelles. Mevrouw Isabelle Küntziger geeft haar visie op leren in organsaties.

10.40-11.10: Topic 2: Opleiden kan men leren: hoe zorgt u ervoor dat medewerkers graag opleidingen gaan volgen?

De participatiegraad in Vlaanderen bij levenslang leren en opleiding is bedroevend laag. Terwijl bijblijven nochtans essentieel is om de groei en de kwaliteit op peil te houden, zeker in een context waar veel jobs wijzigen. Levenslang leren maakt mensen wendbaar, en dat zullen we nodig hebben. Persoonlijke ontwikkeling is een sleutel tot succes. Een sleutel voor én het individu, én de organisatie. In deze webinar staan we stil hoe u een opleidingscultuur aanwakkert. Hoe kunt u als organisatie medewerkers stimuleren om opleidingen te volgen? Hoe creëert u een opleidingscultuur binnen uw organisatie?

Spreker: Organisatie-architect Joost Van Driessche ondersteunt met Wilde Zwanen organisaties in het wendbaar inspelen op uitdagingen én het tegelijkertijd aanwakkeren van bevlogenheid bij medewerkers.

10.10-11.40: Topic 3: Brain Based Learning - ook online!

De laatste jaren is er veel onderzoek gebeurd naar de werking van het brein bij leren. Uit deze onderzoeken blijkt dat ons brein – en dus ons leren – beïnvloed wordt door de manier waarop we opleidingen opbouwen, geven en evalueren. Wij hebben de belangrijkste inzichten uit de neurowetenschap over breinleren gebundeld in 4 breinprincipes die zorgen voor de gewenste gedragsverandering. Tijdens dit online webinar focussen we ons op digitale interventies. Het geven van een online presentatie of training is toch net iets anders dan voor een groep staan. Uw publiek is sneller afgeleid en u spreekt tegen een camera in plaats van tegen een fysieke groep. En toch kunt u, mits een aantal aanpassingen, uw offline presentatievaardigheden ook online inzetten. We bekijken hoe we door eenvoudige principes te hanteren, mensen kunnen helpen om nieuwe ervaringen en kennis op de meest efficiënte en duurzame manier te verwerken en toe te passen op de werkvloer. Deze principes noemen wij de breinprincipes, die elk concrete actiepunten en vuistregels omvatten om ervoor te zorgen dat uw online training blijft plakken.

Spreker: Katelijn Nijsmans, managing Partner The Tipping Point

11.40-11.45 uur: afsluitwoordje

Spreker 1: Isabelle Küntziger, Directrice générale EAP - Ecole d'administration publique Wallonie-Bruxelles

Spreker 2: Organisatie-architect Joost Van Driessche ondersteunt met Wilde Zwanen organisaties in het wendbaar inspelen op uitdagingen én het tegelijkertijd aanwakkeren van bevlogenheid bij medewerkers.

Spreker 3: Katelijn Nijsmans, managing Partner The Tipping Point

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.