Hoe zorgt u voor een effectief retentiebeleid ?


Hoe medewerkers behouden?

Introductie

Medewerkers aanwerven is moeilijk, eens ze binnen uw organisatie aan de slag zijn is het de kunst om ze te behouden. Een effectief retentiebeleid kan hier een antwoord op bieden. Voor HR-verantwoordelijken ligt hier een uitdagende taak weggelegd.

Omschrijving

Retentie betekent 'vasthouden'. Een retentiebeleid streeft ernaar om het personeel binnen een organisatie 'vast te houden'. Maar het werken aan retentie gaat veel verder dan enkel dit einddoel. Zo wordt – onder meer – in de strategie opgenomen dat er kan gewerkt worden aan de motivatie en het engagement. Maar wat betekent dit nu concreet? En nog belangrijker hoe kunt u dit op langere termijn behouden? Want retentiemanagement is een activiteit op lange termijn. Een dynamisch gebeuren, dus!

Veel van de factoren die het verloop van medewerkers bepalen, liggen voornamelijk in handen van de organisatie zelf, los van de economische en maatschappelijke ontwikkelingen. Hoe kunt u als organisatie hierop inspelen en er uiteindelijk voor zorgen dat goede werkkrachten gemotiveerd 'blijven'. Verloop maakt dat er telkens nieuwe werkkrachten voor dezelfde jobs moeten aangeworven worden, met de bijhorende meerkost (opleiding on the job, inwerktijd, …) - waardevolle tijd en financiële inspanningen die voor de organisatie zelf verloren gaan met de vertrekkende medewerker.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze training is geschikt voor iedereen die zich bezighoudt of in de toekomst wil gaan bezighouden met het aan boord houden van geschikte medewerkers.

retentiepersoneel-2-4_2021-593.jpg

Programma

Deze opleiding geeft duidelijk aan waarom organisaties een retentiebeleid moeten hebben en hoe zij dat retentiebeleid praktisch kunnen opstellen en implementeren.

  • Doeltreffend retentiemanagement van on- tot off boarding
  • Welke haalbare uitdagingen biedt u als werkgever aan de werknemer?
  • Job mobility binnen het bedrijf: vaak willen medewerkers niet meteen veranderen van werkgever maar wel van functie
  • Opleidingen: levenslang leren is zowel voor het individu, de organisatie als de maatschappij bevorderlijk
  • Ownership en engagement kunt u stimuleren door een ondersteunend en enthousiasmerend HR beleid

Opgelet: Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner Skilliant. Het erkenningsnummer voor Skilliant is DV.O214464.

Freddy Carrette studeerde in 1990 in personeelswerk (KVMW, Gent). Zijn carrière start in 1991 als stafmedewerker HR in het AZ Sint Lucas ziekenhuis te Brugge, om in 1998 over te schakelen naar de retail dienstensector als HR Director, later ook internationaal. De laatste jaren is Freddy actief als HR interim manager in diverse sectoren. Freddy is een HR-professional met ervaring in werving & selectie, talentmanagement, training, payroll, comp & ben, leiderschap, onderhandelingen met vakbonden, engagement & employer branding, coaching.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.