Expert learning & development


Opleidingsnoden identificeren en analyseren, de opleidingsacties begeleiden en de effecten evalueren
Opleiding HRM 130426

Introductie

De expert in opleidingsbeleid of vormingsverantwoordelijke oefent deze functie uit binnen de personeelsdienst van een organisatie of bedrijf of maakt deel uit van een vormings- of opleidingsorganisatie.

Omschrijving

De vormingsverantwoordelijke blijft voortdurend op de hoogte van de evoluties binnen de sector, de evolutie van technische systemen en pedagogische methoden. Als vormingsverantwoordelijke neemt u deel aan vergaderingen in het kader van de interne relaties van de organisatie (directie, diensthoofden, personeelsleden, vertegenwoordigers van de medewerkers) en onderhoudt u uiteenlopende contacten met de buitenwereld (opleidingsorganismen, institutionele organisaties, scholen, universiteiten, enz.).

Voor wie is deze opleiding bestemd?

HR managers en HR verantwoordelijken, stafmedewerkers, medewerkers met kaderfuncties, trainingsmanagers, lijnmanagers of beginnende vormingsverantwoordelijken die zich wensen toe te leggen op expertise m.b.t. vorming, training en opleiding.

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist.

Wat kent u na het volgen van deze opleiding?

 • Beleidsplannen en lesprogramma's opmaken
 • De diverse opleidingsaspecten kennen (modules, vormen)
 • De oplossing van een probleem beoordelen en evalueren om hieruit lessen te trekken of om de inspanningen een andere richting uit te sturen
 • Kennis van menselijk gedrag en prestaties, mentale processen, psychologische onderzoeksmethodes bij het leren en aanleren

Programma

1. Situering en strategisch kader (2 sessies)

Docent: Wouter De Block

 • Doelstellingen van de opleiding - voorstelling deelnemers - leerdoelen van de deelnemers in kaart brengen
 • Plaats van de opleidingsverantwoordelijke in de personeelsdienst en link met andere personeelsprocessen; bestaansreden van een opleidingsdienst
 • Lerende organisatie
 • Kennismanagement
 • Competentiemanagement
 • Changemanagement
 • HR-scorecard - boordtabellen voor opleidingen
 • ROI
 • Trends (employability, work-life balans, generatiepact, ...)
 • Diversiteit aan leeromgevingen (productieomgeving is anders dan R&D-omgeving)
 • Opleiding is niet steeds de oplossing voor functioneringsproblemen in een organisatie

2. Planning en organisatie van opleidingen en leertrajecten (3 sessies)

Docent: Freddy Carrette

 • Proces van opleidingsplanning en basisprincipes projectmanagement
 • Kenmerken van kwalitatieve opleidingstrajecten (bv. transfer naar werkplek, situationele context in de leercontext brengen, ...)
 • ROI in de praktijk
 • Detecteren van opleidings(leer)behoeften (organisatieniveau, teamniveau, individueel, ...)
 • Opstellen van leerdoelen
 • Beleidsplanning
 • POP (Persoonlijk Ontwikkelplan), TOP (Team Ontwikkelplan)
 • Een opleiding organiseren
 • Make or buy?
 • Selecteren van externe opleidingsverstrekkers
 • De opleiding intern 'verkopen'
 • Evaluatie van opleidingen (o.m. Kirckpatrick)

3. Algemene didactiek en leermethoden (4 sessies)

Docent: Stijn Van Peteghem

 • Lesprogramma's opstellen
 • Verschillende leervormen en hun doelmatigheid (bv. on-the-job, e-learning, blended learning etc.)
 • Kennis van menselijk gedrag en prestaties, mentale processen, psychologische onderzoeksresultaten bij het leren en aanleren
 • Leerstijlen (bv. KOLB)

4. Opleidingsadministratie, reglementering, hulpbronnen en subsidiekanalen (1 sessie)

Docent: Freddy Carrette

 • Opleidingsbronnen en kanalen (waar vind ik opleidingen?)
 • Subsidiekanalen (KMO-portefeuille, sectorfondsen, ...)
 • Sociaal-juridische basiskennis (educatief verlof, sociale balans, ...)
 • Scholingsbeding
 • Mentoring

5. Opleiding binnen de fasen van aanwerving en carrièreontwikkeling (2 sessies
Docent: Wouter De Block

 • Introductie nieuwe medewerker
 • Coaching
 • Development en assessment center
 • Opleiding van specifieke doelgroepen (oudere werknemers, ...)
 • Training/opleidingsactiviteiten als incentive

Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner SBM, cvba Skilliant.

Kies eerst een locatie/tijdstip om deze gegevens te kunnen zien

Lesdata

Datum Startuur Einduur
donderdag 22/10/2020 14:00 17:00
donderdag 22/10/2020 17:30 20:30
donderdag 29/10/2020 14:00 17:00
donderdag 29/10/2020 17:30 20:30
donderdag 12/11/2020 14:00 17:00
donderdag 12/11/2020 17:30 20:30
donderdag 19/11/2020 14:00 17:00
donderdag 19/11/2020 17:30 20:30
donderdag 26/11/2020 14:00 17:00
donderdag 26/11/2020 17:30 20:30
donderdag 03/12/2020 14:00 17:00
donderdag 03/12/2020 17:30 20:30

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

 • SBM Gent
 • Tramstraat 63
 • 9052 Zwijnaarde
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • F: 051/268754
 • Tine@escala.be
2013-426-2-OmschrijvingDocent-3.jpg

Freddy Carrette studeerde in 1990 af als maatschappelijk assistent, optie personeelswerk (KVMW, Gent) en volgde nadien een kaderopleiding agogische bijscholing orthopedagogie. Zijn carrière start in 1991 als stafmedewerker HR in het AZ Sint Lucas ziekenhuis te Brugge, om in 1998 over te schakelen naar de retail dienstensector als HR Director, waarvan de laatste jaren ook internationaal.

2013-426-2-OmschrijvingDocent-1.jpg

Stijn Van Peteghem (zaakvoerder TalentCo) heeft een jarenlange ervaring in diverse profit en non-profitorganisaties en in het opleiden en coachen van bedrijven, groepen en individuele medewerkers op het gebied van communicatie, leiderschap, faciliteren van teams en diverse HR-processen. Hij is gepassioneerd door de mens en zijn werkomgeving en hoe deze op elkaar afgestemd kunnen worden. Kenmerkend voor hem is zijn pragmatische aanpak gericht op de concrete problematiek van bedrijf, groep of deelnemer. Zijn jarenlange ervaring binnen zowel KMO's als grote internationale ondernemingen is hierbij een groot voordeel.

2013-426-2-OmschrijvingDocent-2.jpg

Wouter De Block, is HR-expert. Hij werkte jarenlang als HR-manager binnen verschillende organisaties. Momenteel is hij topmanager bij de NMBS en verantwoordelijk voor ongeveer 2.700 treinmanagers en hun staf.