De kracht van job- en teamcrafting


Werknemers motiveren via job- en teamcrafting
Opleiding HRM 190103

Introductie

De veranderingen volgen mekaar steeds sneller op en verhogen de complexiteit en de nood aan wendbaarheid. Daarnaast zal iedereen langer moeten werken. U staat dus voor torenhoge uitdagingen: hoe blijft u uw werknemers motiveren? Hoe zorgt u voor zinvol en werkbaar werk? Hoe laat u het potentieel van uw medewerkers bovendrijven?

Omschrijving

Met jobcrafting geeft u ieder individu zelf het heft in handen. Want om werknemers te motiveren, vertrekt u het best vanuit henzelf. Vaak zijn alle ingrediënten aanwezig, alleen lukt het niet altijd om die succesvol samen te voegen.

Bij jobcrafting gaat u met uw mensen op zoek naar ieders sterktes en talenten. En laat u hen zelf veranderingen voorstellen in hun taken(pakket). Kleine ingrepen met een cruciale impact. Want slagen ze erin om meer vanuit hun sterktes te werken? Dan zijn ze productiever én gelukkiger.

Bovendien leert u als leidinggevende of HR-professional niet alleen uw werknemers motiveren. U gebruikt ook jobcrafting om uw eigen talent ten volle te benutten.

De uitkomst is gegarandeerd: medewerkers die beter presteren, hun job efficiënter uitoefenen en met de glimlach naar het werk komen.

Hoe overtuigt u uw mensen van de waarde van jobcrafting als u die zelf niet hebt ondervonden? Moeilijk. Dus kneedt u in de opleiding eerst uw eigen job nog naar uw talenten. Vanuit die ervaring maakt u de brug naar jobcrafting.

Herkent u de volgende vraagstukken:

 • Hoe stemt u de takenpakketten af op uw medewerkers? En hoe laat u ze aansluiten bij de razendsnelle technologische en andere maatschappelijke ontwikkelingen?
 • Hoe maakt u duidelijke resultaatsafspraken met uw medewerkers, op maat van hun talenten, nu plaatsonafhankelijk werken steeds meer ingeburgerd geraakt?
 • Hoe blijft u inspelen op wat ze écht willen? Terwijl hun voorkeuren, interesses en capaciteiten voortdurend veranderen?

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Stafmedewerkers, leidinggevenden, diensthoofden, personeelsmedewerkers en -verantwoordelijken

Programma

Medewerkers durven uit eigen initiatief en energieker zelf wijzigingen aanbrengen ter verbetering van hun job en dat zonder steeds de toestemming te moeten vragen van hun leidinggevende.

Sessie 1a: Jobcrafting: wat, hoe, waarom, wie?

 • Wat wordt verstaan onder jobcrafting?
 • Wat zijn de mogelijkheden van jobcrafting?
 • Waarom zou jobcrafting een meerwaarde kunnen zijn?
 • In welke situaties kan jobcrafting gebruikt worden?

Naast de meer theoretische duiding van jobcrafting, wordt bekeken wat jobcrafting zou kunnen betekenen voor het eigen werk, de eigen medewerkers, de eigen organisatie.

Sessie 1b: Een blik op het eigen takenpakket

 • Er wordt gestart met een taakanalyse door elke deelnemer.
 • Er wordt gekeken naar de dynamiek in het takenpakket en naar de evaluatie van de diverse taken.
 • Vervolgens wordt een taak gekozen die men wil “craften”.
 • In duo’s wordt de betreffende taak besproken.

Sessie 2: Je eigen baan opnieuw boetseren a.d.h.v. het jobcraftingspel

 • Via het jobcraftingspel wordt gekeken hoe het werk kan aangepast worden zodat het meer voldoening geeft, meer haalbaar wordt ... zodat u regisseur over het eigen werk wordt

We werken in subgroepjes van 4 en denken samen na over ieders taak.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.