Correcte info pensioenwetgeving voor ambtenaren


Door de complexiteit is een antwoord op vragen dan ook niet evident
Opleiding HRM 170501

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

U leert hoe de aanvragen van pensioenen moeten gebeuren en welke de juiste inlichtingen zijn die u kan meegeven aan ambtenaren mbt hun pensioen.

Introductie

De pensioenmaterie is behoorlijk complex geworden waardoor het moeilijk is om op vragen betreffende pensioenproblematiek een adequaat antwoord te geven.

Medewerkers hebben daarom vaak nood aan een overzicht van de pensioenwetgeving. Om daarvoor langlopende opleidingen te volgen, is niet altijd mogelijk. In deze context is deze opleiding bedoeld om medewerkers, die op regelmatige basis vragen krijgen voornamelijk aan de balie of in sociale diensten over pensioenen, een basisinzicht te geven. Hierbij leert u de materie van pensioenen op een sterk praktijkgerichte manier doorgronden. De lessen concentreren zich vooral rond concrete problemen waar u mee geconfronteerd wordt, zoals hoe de aanvragen van pensioenen moeten gebeuren, welke de concrete soorten pensioen zijn, en de juiste inlichtingen die u kan meegeven aan personen die bvb. voor hun pensioenaanvraag bij u aan het loket komen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Medewerkers uit overheid en openbare instellingen

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist.

Programma

 • structuur van de pensioenpijler voor ambtenaren
  • - wanneer met pensioen + hoe aanvragen?
  • - pensioenreglementering: basics
 • Loopbaan + gelijkgestelde perioden; alleenstaande of gezinspensioen; berekening van het pensioen; verhogingen van het pensioenbedrag
  • - afgeleide pensioenrechten
 • Overlevingspensioen; pensioen bij scheiding; invloed van trouwen of samenwonen
  • - praktische zaken
 • Bruto en netto; belastingen; toegelaten arbeid; administratie; uitbetaling

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.