Actualiteit sociale wetgeving voor de schoonmaaksector (PC 121)


Actuele en praktijkgerichte kennis omtrent sectorgebonden thema's
Opleiding HRM 160478

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

 • Sociale wetgeving toepast op jouw organisatie
 • Actualiteit sociale wetgeving heet van de naald

Omschrijving

In de schoonmaaksector zijn er veel sociale controles doorgevoerd met grote gevolgen voor de sector.  Deze sector staat bovenaan de focus van de overheid om te volgen op het vlak van sociale inspectie. Dat er mbt deze controles veel vragen en onduidelijkheden zijn, is dé reden om hier helderheid te scheppen.

Recente maatregelen die door de federale regering in het leven geroepen zijn, vormen een geheel van wettelijke afspraken waar men zich als werkgever aan moet houden. Andere maatregelen hebben nog geen kracht van wet, maar komen er wellicht aan. Informeer u hierover via deze infosessies.

In een relatief korte tijd, op 1 dag, verwerft u een actuele en praktijkgerichte kennis over specifiek sectoraal geregelde thema's met rechtstreeks belang voor de loon- en personeelsadministratie in uw sector.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Teamverantwoordelijken, leidinggevenden en personeelsmedewerkers in de schoonmaaksector (sociale economie, social profit en non profit)

Programma

U verneemt alles in een notendop wat de personeelswetgeving betreft. Dit gaat over de specifieke sectorale bepalingen m.b.t.:

 • Sluiten van de arbeidsovereenkomst
 • Belang van het arbeidsreglement
 • Arbeidsduur PC 121
 • Vaak voorkomende schorsingen van de arbeidsovereenkomst
 • Einde van de arbeidsovereenkomst
 • Dimona-aangiftes
 • Correcte verloning
 • Mobiliteitsvergoeding/financiële bijdrage vervoerskosten
 • Uitbetaling eindejaarspremies
 • Geïntegreerd welzijnsbeleid
 • Welke vergunningen zijn nodig?
 • Eenheidsstatuut arbeider/bediende. In hoeverre toepasbaar?

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.