Absenteïsme en verzuimgesprekken in de publieke sector en social profit


Een aanwezigheidsbeleid uitstippelen
Opleiding HRM 120031

Introductie

Ziekteverzuim is een groter probleem dan u misschien inschat, omdat een groot deel van het verzuim 'grijs' ziekteverzuim is. Maw de medewerker voelt zich 'ziekjes', is het wellicht ook, maar zou mits de nodige motivatie toch aan het werk kunnen blijven. Daarenboven is 10% helemaal niet ziek, maar meldt zich toch ziek. Een ziekteverzuimgesprek-beleid kan hierop anticiperen door signalen te sturen dat afwezigheid een ernstig probleem kan betekenen voor de continuïteit in de werking.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Leidinggevenden en stafmedewerkers

Voorkennis

Er is geen specifieke voorkennis vereist.

Programma

1. Een positief aanwezigheidsbeleid als hulpmiddel om verzuim terug te dringen

 • Wat is verzuim?
 • Indicatoren voor de gezondheid van jouw organisatie
 • Wat is wit, grijs en zwart verzuim?
 • Belang van de leidinggevende in het aanwezigheidsbeleid

2. Het doel van verzuimgesprekken

3. Gesprekken binnen het aanwezigheidsbeleid

 • Telefonische melding
 • Het contact onderhouden
 • Terugkeergesprek
 • Aanwezigheidsgesprekken bij veelvuldige afwezigheid
 • Reïntegratiegesprek

4. Gespreksvaardigheden in het voeren van een verzuimgesprek

 • Feedback geven over het verzuim
 • Hoe achterhaal ik de redenene van het verzuim? (LSD-principe: Luisteren, Samenvatten en Doorvragen)
 • Tips voor een constructief verzuimgesprek

5.Omgaan met emoties en het spanningsveld resultaatgerichtheid versus mensgerichtheid

6. Het vastleggen van de gemaakte afspraken

7. Rollenspelen en oefenen met de praktijkcases van de deelnemers

Stefaan Van Renterghem

Na een loopbaan van meer dan 25 jaar in leidinggevende functies in een multinationale omgeving koos Stefaan Van Renterghem ervoor om de opgedane kennis en ervaring ter beschikking te stellen van de bedrijfswereld.

Als extern adviseur ondersteunt hij bedrijfsleiders, directies en hun medewerkers. Dit met betrekking tot personeelsbeheer, lean management, reorganisaties, begeleiden veranderingsproces, training en workshops.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.