Absenteïsme en verzuimgesprekken in de publieke sector en social profit

Opleiding HRM 120031

Introductie

Ziekteverzuim is een groter probleem dan u misschien inschat, omdat een groot deel van het verzuim 'grijs' ziekteverzuim is. Maw de medewerker voelt zich 'ziekjes', is het wellicht ook, maar zou mits de nodige motivatie toch aan het werk kunnen blijven. Daarenboven is 10% helemaal niet ziek, maar meldt zich toch ziek. Een ziekteverzuimgesprek-beleid kan hierop anticiperen door signalen te sturen dat afwezigheid een ernstig probleem kan betekenen voor de continuïteit in de werking.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Leidinggevenden en stafmedewerkers

Voorkennis

Er is geen specifieke voorkennis vereist.

Programma

1. Een positief aanwezigheidsbeleid als hulpmiddel om verzuim terug te dringen

 • Wat is verzuim?
 • Indicatoren voor de gezondheid van jouw organisatie
 • Wat is wit, grijs en zwart verzuim?
 • Belang van de leidinggevende in het aanwezigheidsbeleid

2. Het doel van verzuimgesprekken

3. Gesprekken binnen het aanwezigheidsbeleid

 • Telefonische melding
 • Het contact onderhouden
 • Terugkeergesprek
 • Aanwezigheidsgesprekken bij veelvuldige afwezigheid
 • Reïntegratiegesprek

4. Gespreksvaardigheden in het voeren van een verzuimgesprek

 • Feedback geven over het verzuim
 • Hoe achterhaal ik de redenene van het verzuim? (LSD-principe: Luisteren, Samenvatten en Doorvragen)
 • Tips voor een constructief verzuimgesprek

5.Omgaan met emoties en het spanningsveld resultaatgerichtheid versus mensgerichtheid

6. Het vastleggen van de gemaakte afspraken

7. Rollenspelen en oefenen met de praktijkcases van de deelnemers

Lesdata

Datum Startuur Einduur
donderdag 09/05/2019 09:30 12:30
donderdag 09/05/2019 13:30 16:30

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

 • SBM Gent
 • Tramstraat 63
 • 9052 Zwijnaarde
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • F: 051/268754
 • info@escala.be

Stijn Van Peteghem (zaakvoerder TalentCo) heeft een jarenlange ervaring in diverse profit en non-profitorganisaties en in het opleiden en coachen van bedrijven, groepen en individuele medewerkers op het gebied van communicatie, leiderschap, faciliteren van teams en diverse HR-processen. Hij is gepassioneerd door de mens en zijn werkomgeving en hoe deze op elkaar afgestemd kunnen worden. Kenmerkend voor hem is zijn pragmatische aanpak gericht op de concrete problematiek van bedrijf, groep of deelnemer. Zijn jarenlange ervaring binnen zowel KMO's als grote internationale ondernemingen is hierbij een groot voordeel.