Vergroening van uw wagenpark: 360° belicht.


Uw car-policy: update van de fiscale, BTW en arbeidsrechtelijke reglementering en de impact van de vergroening.
Opleiding Fiscaliteit 190218

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Na deze opleiding kunt u meepraten over alle aspecten van de bedrijfswagen en alternatieven inzake mobiliteit.

Naast het zuiver fiscale, wordt ook het juridische en HR-matig aspect van de bedrijfswagen besproken en uitgelegd.

Introductie

Het mobiliteitsvraagstuk is actueler dan ooit. In dit seminarie wordt deze toegelicht in op de drie niveau's. Naast het fiscale luik worden ook de juridische en het HR-aspect onder de loep genomen. Eveneens komt de actualisering van de wetgeving over autofiscaliteit en de impact ervan op de aftrekregeling aan bod.

Omschrijving

Autofiscaliteit is een complexe materie die permanent in beweging is. Zo zijn in het zomerakkoord van 2017 (Wet van 25 december 2017) reeds een aantal belangrijke maatregelen voorzien die gefaseerd in werking zouden treden.

De aftrekregeling voor de vennootschapsbelasting bleef weliswaar hetzelfde tot en met 31 december 2019. Vanaf 1 januari 2020 kwam een nieuwe geharmoniseerde aftrekregeling inzake autokosten van toepassing. Deze regeling introduceert zowel voor de personen- als de vennootschapsbelasting een nieuwe berekeningswijze van het aftrekpercentage van de autokosten, daaronder ook begrepen de benzinekosten.

Deze berekeningswijze maakt verder (doorgedreven) gebruik van de CO2-uitstoot en wil zo ondernemingen verder aanzetten om na te denken over de vergroening van hun wagenpark. Er dient te worden opgemerkt dat deze CO2 -uitstoot tevens de basis vormt voor de berekening van de solidariteitsbijdrage inzake RSZ.

Tegelijk wordt er fiscaal ook nog in een bijzondere regeling voorzien voor de zogenaamde valse hybrides. De aankoop van deze wagens wordt vanaf 1 januari 2020 afgestraft maar er is een overgangsregeling voorzien voor wagens die besteld, gekocht of geleased zijn voor 1 januari 2020.

Daarnaast blijft het gegeven van de bedrijfs-/salariswagen op zich, bij velen vanuit diezelfde (groene) milieuoverwegingen voor beroering zorgen. Door de introductie van onder meer de 'mobiliteitsvergoeding' en het 'mobiliteitsbudget' krijgen bedrijven in de toekomst meer mogelijkheden om hieraan tegemoet te komen en groene alternatieven aan te bieden.

Tenslotte stellen we vast dat de BTW-wetgeving op zich niet inspeelt op de groene golf, maar dat zij, sinds de wijziging van de aftrekregeling in 2011, zeer complex is geworden en gebleven.

Voldoende redenen dus om u terdege te informeren over alle aspecten van de bedrijfswagen en de mogelijke alternatieven.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Medewerkers van boekhoudkantoren, zaakvoerders, financiële- en personeelsverantwoordelijken

Bijkomende info

Dit programma komt in aanmerking voor 3 uur permanente vorming ITAA.

Methodologie

Powerpont slides vertrekkend vanuit praktische voorbeelden. Aandacht voor een uitgebreide interactie op maat van de cursisten.

Programma

Het moge duidelijk zijn dat de actuele discussies omtrent het aanbieden van een bedrijfswagen (in het bijzonder als looncomponent) dient te worden bekeken en/of onderzocht vanuit een multidisciplinair 360°-perspectief. Immers de vergroening van het wagenpark zal niet bereikt worden door een eenzijdige aanpak vanuit één enkele discipline.

Tijdens het seminarie komen o.a. volgende topics aan bod:

 • Werkgever
  • beperkte aftrekbaarheid van autokosten en groene impact (BTW en Vennootschapsbelasting)
  • welke aftrekpercentage is van toepassing?
  • welke kosten vallen onder de afgtrekbeperking?
  • hoe worden lichte vrachtwagens en (valse)hybrides beoordeeld
  • impact van het VAA, tankkaart en de eigen bijdrage
  • boeking van het voordeel in rekening-courant: quid?
 • Werknemer
  • voordeel alle aard in functie van vergroening
  • welke sociale bijdragen zijn verschuldigd
  • wat zijn de rechten en plichten van de bestuurder
 • Specifieke groene alternatieven
  • mobiliteitsvergoeding en -budget
  • carpooling
  • fiets, step, ...

Jeroen Bouwsma, Juridisch Adviseur Grant Thornton

Na zijn rechtenstudies aan de Universiteit Antwerpen, vervoegde Jeroen in 2006 als advocaat de balie van Antwerpen. Na 10 jaar als advocaat ervaring te hebben opgedaan, vatte hij in december 2016 een verdere carrière aan bij Grant Thornton Accountants en Belasting-consulenten als juridisch adviseur. Dankzij een brede en generalistische opleiding en stage, heeft Jeroen een brede kennis ontwikkeld van diverse juridische domeinen, met een focus op het (nationaal en internationaal) contractenrecht, algemeen handelsrecht, met in het bijzonder distributierecht en logistiek.

Lorien Van den Bempt, Adviseur Afdeling BTW Grant Thornton

Lorien heeft 12 jaar ervaring als btw-adviseur. Ze is begonnen bij Grant Thornton Accountants en Belastingconsulenten in september 2012. Voorheen werkte ze bij een Big 4 firma. Ze heeft een goede technische kennis ontwikkeld en kan haar ervaring omzetten in de praktijk. De focus ligt op advisering van hoogstaande kwaliteit die is aangepast aan de specifieke behoeften van de klant. Bij de advisering wordt gebruik gemaakt van efficiënte en doordachte werkprocessen.

Bart Verstuyft, Belastingconsulent Grant Thornton

Bart werkt sinds 2002 voor Grant Thornton Accountants en Belastingconsulenten als belastingconsulent (directe belasting).

Hij heeft meer dan 15 jaar professionele ervaring in het bijstaan en adviseren van bedrijven en particulieren omtrent alle aspecten die betrekking hebben op vennootschaps- en personenbelasting, zowel nationaal als internationaal.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.