Ontbinding en Vereffening van de vzw


Ontbinding en Vereffening van vzw's
Webinar Financieel Beleid 210572

Introductie

Het ontbinden of vereffenen van een vzw is niet alledaags. Zoekt u handvaten om dat in goede banen te leiden? Deze cursus biedt een juridische analyse met praktisch stappenplan voor de ontbinding en vereffening van de vzw onder het WVV. Er is aandacht voor de diverse variaties in de ontbinding, en u staat stil bij het faillissement en de nietigheid. Tenslotte wordt er ook ingegaan op de sociaal- en fiscaalrechtelijke aspecten.

Omschrijving

U krijgt een goed beeld van de diverse ontbinding- en vereffeningsvormen:

 • vrijwillige ontbinding
 • semi-vrijwillige ontbinding
 • gerechtelijke ontbinding
 • ontbinding van rechtswege
 • vereffening

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • Financieel en algemeen verantwoordelijken van vzw’s
 • Boekhouders/accountants en financieel adviseurs met vzw’s als klanten

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist.

Programma

 • Inleiding
 • Overzicht
  • I De vrijwillige ontbinding
   • Vzw’s met een in het WVV ingeschreven commissarisverplichting
   • Kleine vzw’s
   • Vzw’s met een commissaris doch zonder een in het WVV ingeschreven commissarisverplichting
  • II De semi-vrijwillige ontbinding
  • III  De gerechtelijke ontbinding
  • IV De ontbinding van rechtswege
  • V De ontbinding & nietigheid van de vzw
  • VI De vereffening van de vzw
  • VII Sociaalrechtelijke aspecten van ontbinding & vereffening
  • VIII Fiscaalrechtelijke aspecten van ontbinding & vereffening

Dirk AJ Coeckelbergh studeerde (o.a.) Rechtsgeleerdheid (KUL), Politieke en Sociale Wetenschappen (KUL) en Innovatieve Marketing (KHL). Actueel is hij (multidisciplinair) onafhankelijk consultant-researcher-trainer-lesgever-bestuurder-coach. Hij is auteur van meer dan 50 boeken.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.