De UBO-verplichting voor VZW’s


De registratie in de praktijk
Opleiding Financieel Beleid 190381

Introductie

30 september 2019 is de deadline om uw “uiteindelijke begunstigden” voor de eerste maal te registreren in het UBO-register.

Omschrijving

De wet van 18 september 2017 (tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten) voorziet in het invoeren van een “register van uiteindelijke begunstigden” in België (in het Engels ‘UBO’, wat staat voor ‘Ultimate Beneficial Owner’; vandaar het “UBO-register”.

Tijdens deze opleiding wordt op zeer praktische wijze uiteengezet hoe het UBO-register is opgevat en hoe de effectieve registratie moet gebeuren van de uiteindelijke begunstigden van de vzw.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zich in eerste instantie tot iedereen die voor VZW’s dient in te staan  voor de praktische uitvoering van de registratieverplichting, alsook iedereen die de werking van het UBO-register nader wenst te leren kennen.

Voorkennis

Er is geen specifieke voorkennis vereist.

Methodologie

De opleiding is zeer praktijkgericht opgevat, met het oog op het correct uitvoeren van de vereiste registraties.

Programma

1. Wat is het UBO-register?

2. Wie is de informatieplichtige?

3. Wie is de UBO?

4. Welke informatie moet worden opgenomen?

5. Wie kan de informatie raadplegen?

6. Wanneer moet het register zijn ingevuld?

7. Hoe werkt het UBO-register in de praktijk?

  • Johanna Waelkens, Juridisch adviseur bij SBB Accountants & Adviseurs.
  • Nick Meerlaen, Adviseur social profit bij SBB Accountants & Adviseurs

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.