Veilig werken aan elektrische installaties


Lock Out Tag Out, BA4 en BA5. Hoe implementeren in uw bedrijfsomgeving?
Opleiding Bouw en installatie 150342

Introductie

Lockout Tagout is een vastgelegde veiligheidsprocedure waarbij de energietoevoer van industriële machines en apparatuur wordt uitgeschakeld terwijl er onderhouds- of reparatiewerk wordt uitgevoerd. De procedure is bedoeld om personeel te beschermen tegen het vrijkomen van elektrische stroom en tegen de gevaren van machines in werking. Ook het implementeren van de BA4/BA5 inzetbaarheidsmatrix is een wettelijke verplichting!

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Ongevallen met machines vinden slechts zelden plaats tijdens normale werkzaamheden. De meeste ongevallen gebeuren tijdens: Onderhoud, Instellen, Reparatie, Storingen,... Hier is het BA4/BA5 verhaal ook van belang. Een veel voorkomende oorzaak van ongevallen is het inschakelen van de energietoevoer naar een machine terwijl een ander hier juist mee aan het werk is. Dit ondanks het feit dat het wettelijk verplicht is dat de energietoevoer afgesloten én vergrendeld moet kunnen worden. In deze sessies combineren we LOTO met de implementatie van BA4/BA5.

Bijkomende info

Codificatie Bekwaamheden:

  • BA1 = iedereen
  • BA2 = kinderen
  • BA3 = Gehandicapten
  • BA4 = Gewaarschuwden
  • BA5 = Vakbekwamen
loto--lock-out--tag-out--elekt-1-2_2015-342.jpg
loto--lock-out--tag-out--elekt-1-3_2015-342.jpg
loto--lock-out--tag-out--elekt-1-1_2015-342.png

Programma

Door het implementeren van een adequaat LOTO beleid zijn veel ongevallen te voorkomen.

  • We willen vooral vanuit de praktijk gaan kijken naar de mogelijkheden en hoe u ze best toepast en kunt implementeren.

Implementatie van BA4/BA5

  • Wat is die BA4/BA5 - codificatie? Wat is die matrix die u als werkgever moet opstellen? Hoe? Wat? Wie draagt welke verantwoordelijkheid? Hoe pakken we dit aan in onze organisatie?

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.