Geluid meten en beperken bij evenementen

Opleiding Bouw en installatie 131030

Omschrijving

Sinds 1 januari 2013 is er een nieuwe wetgeving van kracht met betrekking tot geluidsnormen voor elke permanente of tijdelijke instelling waar elektronische muziek versterkt wordt gespeeld. Tijdens de opleiding laten we je kennis maken met deze wetgeving. Waar moeten we ons aan houden? Wat zijn de mogelijkheden?

De laatste tijd hoor je in de media veel over gehoorschade en vaak is overdreven "lawaai" dan de oorzaak. Hoe kan je als initiatiefnemer van een evenement hier preventief optreden en het risico op gehoorschade door geluid beperken.

Tijdens deze cursus krijg je een inzicht in hoe het opmeten van geluid gebeurt en wat de richtlijnen zijn van het opmeten. Daarnaast leer je wat decibels zijn en hoe er mee te werken.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

organisatoren van evenementen, openbare besturen, medewerkers culturele centra

Wat kent u na het volgen van deze opleiding?

Na deze opleiding is men op de hoogte van de nieuwe wetgeving. Heeft men een inzicht in het opmeten en beperken van geluid. Is men op de hoogte van wat decibels zijn en weet men hoe je met decibels moet werken.

Programma

nieuwe wetgeving m.b.t. de geluidsnormen

  • Waar moeten we ons aan houden
  • Wat zijn de mogelijkheden

opmeten van geluid

  • Hoe?
  • richtlijnen

Decibels

  • Wat?
  • Leren werken met decibels