Wegwijzer succesvol changemanagement: praktische leidraad


Hoe loodst u uw team heelhuids door veranderingen?
Webinar Algemeen beleid en organisatie 200509

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Wat leert u?

Veranderingen maken integraal deel uit van het professionele leven. Maar de meeste teamleden houden er niet van. Het realiseren van (ingrijpende) veranderingen is een complex gebeuren. Tijdens deze sessies leert u hoe u weerstand ombuigt en hoe u verandertrajecten tot een goed einde brengt.

Als leidinggevende is het niet altijd evident om hiermee om te gaan. Daarom is het belangrijk dat je als leidinggevende voldoende handvaten aangereikt krijgt om zowel constructief om te gaan met je eigen reacties op verandering als met de reacties van jouw medewerkers.

Deze opleiding biedt u inzicht in factoren die individuele verandering bemoeilijken en waarom verandering zoveel weerstand oproept. Er wordt een kader aangereikt dat inzicht biedt in het individuele veranderingsproces, de verschillende fasen in dit proces, de typische kenmerken per fase en voorstellen naar aanpak.

Verder worden middelen en technieken aangereikt om individuele verandering beter te kunnen begeleiden. Hierbij wordt aandacht besteed aan communicatievaardigheden en aan gedragsveranderingstechnieken.

Introductie

Veranderingen in de werksituatie zijn vandaag de dag eerder regel dan uitzondering. Naast organisatieveranderingen op collectief niveau maken de medewerkers ook individueel een veranderproces door, ieder op zijn eigen wijze en soms met tegenzin.  Veranderingen kunnen heel wat prettige vooruitzichten bieden, maar zelfs bij positieve veranderingen gaan dingen verloren. Daarnaast zijn niet alle veranderingen gewenst. Ze vergen heel wat aanpassingsvermogen en kunnen ook beangstigend zijn, onzekerheid brengen, stress veroorzaken en weerstand oproepen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Leidinggevenden

Programma

 • Wat is verandering?
  • Korte termijn of lange termijn
  • De snelheid van verandering
  • Wat is de impact op de onderneming of op u?
 • Waarom is veranderen moeilijk?
  • Onze evolutie
  • Weerstand
  • Generatieverschillen
  • Cultuurverschillen
 • Wat zijn dus de basiselementen voor succes?
  • Voorbeelden van niet-succesvolle veranderingen (70-50%)
  • Voorbeelden van succesvolle veranderingen (30-50%)
  • Kritische elementen van succes
  • Wat ging er dus fout?
 • En wat is dus change management?
  • Het management van het proces van veranderen
  • Het management van mensen die door de verandering zullen geraakt worden
 • Welke strategieën kunt u gebruiken?
  • Wat vindt u nodig om zelf mee te willen doen in een veranderingstraject?
  • Het sturende op zelflerende teams
  • Het controlerende van de output
  • Het zelf lerende versus het sturende
  • Wat is de omgeving? Wat is het team? Wat zijn de noden van het team?
 • Welke rol speelt u en wat zijn uw verantwoordelijkheden?
  • Doelstellingen van de onderneming op lange termijn
  • Doelstellingen op korte termijn
  • Impact van de onderneming
  • Belang van het proces of het resultaat
 • Communicatie in verandertrajecten
  • Moeilijke situaties, teamleden die zich lastig gedragen… U leert communicatietechnieken die gedrag positief beïnvloeden en zo verhoogt u de veranderbereidheid.
 • Wanneer communiceert u?
  • Wat communiceert u?
  • Wie communiceert u?
  • Hoe communiceert u?
 • Onderhandelen in verandertrajecten
  • Wilt u iets bekomen, dan zult u vaak moeten onderhandelen
  • Hoe doet u dit op een correcte manier zonder te manipuleren of chanteren?
  • Is er een verschil in onderhandelen, wanneer u iets wilt bekomen of vasthouden?
  • Hoe bereikt u uw vooropgestelde doelen op een correcte manier?
  • Welke communicatietechnieken gebruikt u?
 • Efficiënt vergaderen
  • Tijdens verandertrajecten wordt er veelvuldig vergaderd. Maar als dat niet op de juiste manier gebeurt, gaat er veel tijd verloren. Gsm-gebruik, deelvergaderingen, niet respecteren van een agenda en timing zorgen vaak voor ergernis, maar het kan ook anders ...
 • Opkomen voor uw teamleden in verandertrajecten
  • Maar wat als dat niet zo is?
  • Hoe kunt u uw grenzen stellen?
  • Hoe komt u over op uw teamleden?
  • Hoe bereikt u uw doel op een correcte manier?
  • Welke communicatietechnieken gebruikt u?

Bruno Put

Onafhankelijk adviseur, bestuurder/consultant met zeer ruime ervaring als FD/CFO/CEO en Bestuurder of Adviseur in Strategie, Organisatie, Finance, Corporate Governance en HR voor familiebedrijven en KMO's in groei- en veranderingstrajecten

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.