Sociaal en communicatieve competenties voor de facility manager


De overtuigingskracht van positieve communicatievaardigheden
Opleiding Algemeen beleid en organisatie 170609

Introductie

Een facility manager communiceert met veel verschillende actoren binnen een bedrijf of organisatie.

Omschrijving

We staan stil bij het belang van lichaamstaal bij communicatie, hoe u feedback geeft aan zowel uw team als anderen die u wilt meekrijgen in een doordacht facility management.

Tot slot staan we stil bij u hoe uw mensen overtuigt, immers een facility manager wil vaak dat mensen hun gedrag aanpassen aan veiligheid, ergonomie, duurzaam werken ...

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zich tot personen die de rol van facility manager opnemen of willen opnemen.

Programma

  • Het geven van feedback: hoe kunt u een medewerker op een aanvaardbare manier op een fout wijzen? Wat zijn hierbij de belemmeringen van een leidinggevende?
  • Positieve feedback: hoe vaak geeft u die als leidinggevende? Wat is het effect?
  • Hoe omgaan met feedback die u krijgt?
  • Onderscheid maken observeren - interpreteren: we geven feedback op basis van waarneembare feiten, en weten als leidinggevende dat we vlug gaan interpreteren. Anderzijds let de leidinggevende erop dat zijn instructies of mededelingen zo weinig mogelijk voor interpretatie vatbaar zijn.
  • Elk van de essentiële vaardigheden van de leidinggevende komen aan bod en worden ingeoefend: luisteren, doorvragen, terugkoppelen.
  • Vragen en vraagstelling: onderscheid kunnen maken tussen open en gesloten vragen en weten hoe hiermee een gesprek te beïnvloeden. De kunst van het doorvragen: via de juiste vraagstelling de medewerker tot zelfinzicht laten komen zodat die op termijn voldoende kritisch is ten opzichte van het geleverde werk.
2017-609-1-OmschrijvingDocent-1.jpg

Martine Brackx begon haar carrière als leerkracht en maakte snel de overstap naar het opleiden en coachen van volwassenen. Ondertussen kan ze bogen op meer dan 30 jaar ervaring in zowel de openbare als de privé sector. Haar expertise omvat domeinen als coachend leiding geven, communicatieve vaardigheden op de werkvloer, een team aansturen en time- en stressmanagement. Ze legt de link met de realiteit van de deelnemers zodat zij tools meekrijgen die ze in hun dagelijkse werkomgeving kunnen toepassen.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.