Organisatorische competenties voor de facility manager


Verruim op een enthousiaste en gemotiveerd manier, de service en kwaliteit van uw werkzaamheden
Opleiding Algemeen beleid en organisatie 170608

Omschrijving

Als facility manager bent u een duizendpoot die op de vraag van de interne en de externe klant inspeelt. In dit onderdeel van de opleiding kijken wij naar hoe u leiding geeft aan een groep mensen, hoe u de verwachtingen van de klant (intern en extern) op elkaar afstemt, en hoe u het werk binnen uw team organiseert. Waarmee houdt u rekening bij de taakverdeling?

We kijken ook hoe u rapporteert aan de mensen die u vragen stellen waarbij wij onderscheid maken tussen feiten en opinies.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zich tot personen die de rol van facility manager opnemen of willen opnemen.

Programma

  • Wat is leiding geven?
  • Wat verwacht de organisatie?
  • Situationeel leiding geven: de stijl van leiding geven aanpassen aan de medewerker, afhankelijk van zijn deskundigheid en motivatie
  • Bewust zijn van eigen stijl van leiding geven: taakgericht (sturend) of mensgericht (steunend), met sterke punten en mogelijke valkuilen
  • Motivatie: structuur van motivatie en invloed hiervan op coachen
  • Hoe kan ik iemand motiveren om een bepaalde taak correct uit te voeren?
  • Teamdoelmatigheidsmodel: wat zijn de bouwstenen voor goed teamwerk?
  • Welke afspraken moet ik maken om tot een efficiënte taakverdeling te komen?
  • Bespreking cases vanuit de werksituatie om samen tot een aanvaardbare, resultaatgerichte aanpak te komen
2017-608-1-OmschrijvingDocent-1.jpg

Martine Brackx begon haar carrière als leerkracht en maakte snel de overstap naar het opleiden en coachen van volwassenen. Ondertussen kan ze bogen op meer dan 30 jaar ervaring in zowel de openbare als de privé sector. Haar expertise omvat domeinen als coachend leiding geven, communicatieve vaardigheden op de werkvloer, een team aansturen en time- en stressmanagement. Ze legt de link met de realiteit van de deelnemers zodat zij tools meekrijgen die ze in hun dagelijkse werkomgeving kunnen toepassen.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.