Omgaan met (culturele) diversiteit op het werk


Diversiteit kan een lust zijn en geen last
Opleiding Algemeen beleid en organisatie 120802

Introductie

Er is steeds meer diversiteit op de werkvloer. Jongeren en ouderen, vrouwen en mannen, gemotiveerde en wat minder gemotiveerde mensen, allochtonen en autochtonen: we ontmoeten elkaar op de werkvloer. Omgaan met die diversiteit vraagt creativiteit en een aangepaste houding van medewerkers en leidinggevenden.

Omschrijving

Als teamleider, leidinggevende of afdelingshoofd krijgt u wel eens te maken met botsende referentiekaders.

In uw team kan dan een "wij" tegenover "zij"-gevoel ontstaan. Hoe kunt u hiermee omgaan? Wat zijn de basisvoorwaarden om een constructieve sfeer te creëren waarin oog voor verschillen de gemeenschappelijke doelstellingen dienen?

Kortom: hoe kan diversiteit een lust zijn, en geen last? Succesvol samenwerken in zo'n diverse groep medewerkers vraagt van iedereen respect en tolerantie. Inzichten kunnen helpen om aan een wederzijds begrip van elkaars situatie en cultuur te werken. Als leidinggevende, afdelingshoofd of teamleider speelt u een cruciale rol om deze sfeer te creëren en stimuleren.

Tijdens deze opleiding schetsen we een algemeen kader rond omgaan met diversiteit en gaan we dieper in op de tewerkstelling van medewerkers met een andere culturele achtergrond.  

We  gaan ook kort in op enkele specifieke zaken die bij de samenwerking met allochtone medewerkers een rol kunnen spelen. Hoe gaat u om met meertaligheid? Wat zegt de wet over discriminatie? Wat weet u best over de Islam? Er is een ruime gelegenheid tot het inbrengen van eigen vragen en cases.  

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Medewerkers uit openbare besturen, social en non profitsector.

Programma

 • Diversiteit: wat is het?
 • Omgaan met (interculturele) diversiteit
  • Elk onze eigen bril: referentiekaders en vooroordelen
  • Hoe kunnen (cultuur)conflicten ontstaan?
  • Hoe kunt u deze (cultuur)conflicten voorkomen?
  • Hoe omgaan met (cultuur)conflicten?
 • Het wettelijk kader rond omgaan met diversiteit/discriminatie
 • De toon zetten: onthaal van medewerkers met aandacht voor diversiteit
  • Goed begonnen is half gewonnen: het belang van een goed onthaal
  • Wettelijk kader voor onthaal
  • Kennismaking met uw organisatie en bedrijfscultuur
  • Introductie van de nieuwe medewerker en peter/meterschap
 • Islam op de werkvloer: de basics
 • Omgaan met meertaligheid
 • Mogelijke conflicten die met interculturele diversiteit te maken hebben
  • Hoe omgaan met racistisch gedrag in de groep?
  • Wat als men u (onterecht) beschuldigt van racisme?
  • Creëren van één groepsgevoel (wij denken)
 • Ondersteuning bij het omgaan met diversiteit

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.