Nieuwe communicatietechnologie voor hulpdiensten


De technologie van communicatiemiddelen: nu en in de toekomst
Opleiding Algemeen beleid en organisatie 130876

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Na deze opleiding hebt u zicht op de recente evolutie binnen de communicatiemiddelen van de hulpdiensten. U krijgt beter zicht op verschillende toekomstige projecten van commerciële partners.

Omschrijving

De dag van vandaag bestaan er prachtige toepassingen van moderne communicatietechnologie voor hulpdiensten: Specifieke apps voor smartphones, informaticapaketten voor interventie- en dossierbeheer, mobiele toepassingen voor chemische interventies, innovatieve oproepsystemen, ... Deze toepassingen kunnen van groot belang zijn voor een vlotte afhandeling van interventies en een grote meerwaarde betekenen qua tijdswinst en informatiebeheer.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

U hebt als hulpverlener een uitgebreide interesse in de wereld van nieuwe communicatietechnologie. U bent op professionele of vrijwillige basis betrokken bij de uitbouw en het beheer van de communicatie binnen de afdeling of korps.

Deze opleiding is gericht naar verantwoordelijken binnen een hulpdienst (brandweer, dienst 100, Rode Kruis, Civiele Bescherming en politie), rampenplancoördinatoren, personeel centrum 100/101, ...

Voorkennis

U hebt een basiskennis van de actuele communicatie binnen de hulpdiensten.

hulpdienst--brandweer--communi-1-1_2013-876.jpg

Programma

  • Actuele situatie betreffende communicatietechnologie op de Belgische commerciële markt
  • Een kijkje over de landsgrenzen: situatie in de ons omringende landen
  • Het neusje van de zalm: Recente evolutie binnen de communicatiemiddelen
  • Wat brengt de toekomst: Een blik in de toekomst van communicatie

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.