Gratis ontbijtsessie: Innovatieve arbeidsorganisatie en de inkanteling van OCMW en gemeente


Nood aan een andere kijk op organiseren?
Opleiding Algemeen beleid en organisatie 180053

Introductie

Ooit stil gestaan bij de manier waarop uw organisatie georganiseerd is? Hoe goed is uw organisatie gericht op de burger? Hoe worden verschillende organisaties samengebracht? Hoe is uw organisatie mee geëvolueerd met de tijd? Hoe is de kwaliteit van uw organisatie? De eigen ambitie van de organisatie en de snel veranderende omgevingseisen noodzaken wendbare organisaties.

Omschrijving

Wendbaarheid vloeit voort uit een integrale aanpak van de organisatie waarbij er doelgericht wordt ingegrepen in de structuur, de systemen, de cultuur, het gedrag en de mensen. Dit begrijpen we onder een innovatieve arbeidsorganisatie (IAO). Ook bij de inkanteling van OCMW en gemeente kan IAO duurzame oplossingen aanbieden.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

HR-verantwoordelijken, leden van het management team, stafmedewerkers, directie

Voorkennis

Er is geen specifieke voorkennis vereist.

Programma

8u30 - 9u30: Uitgebreid ontbijt en tour de table rond het IAO thema

9u30: De kracht van innovatieve arbeidsorganisatie bij organisatieveranderingen.

Spreker: Joost Van Driessche, senior adviseur innovatieve arbeidsorganisatie

10u30 - Q&A

11u00 - einde

Innovatieve arbeidsorganisatie en werkbaarder werk

Naast een verbeterde kwaliteit van de organisatie, biedt innovatieve arbeidsorganisatie de nodige inzichten om de kwaliteit van de arbeid sterk te verbeteren; kwalitatieve jobs zijn immers gezond en noodzakelijk. Wie droomt er niet van een uitdagende job waar de medewerker al fluitend en met goesting naar toe gaat elke ochtend?

Innovatieve arbeidsorganisatie: een integrale aanpak

Het toepassen van principes uit innovatieve arbeidsorganisatie in uw organisatie vergt een integrale aanpak, waarbij gewerkt wordt rond het vertalen van de globale strategie naar doelstellingen, naar organisatie en processen en naar uw mensen. Resultaat na innovatief organiseren: een resultaatsgerichte, efficiënte, en betrokken werkomgeving.

Deze ontbijtsessie is een gratis kennismaking tot het verdiepingstraject 'anders en beter organiseren' die start op 30/03.

In deze uitgebreide opleiding leert u kijken naar uw organisatie als een geheel en wordt u aangezet en gecoacht om initiatief te nemen en verbetering in gang te zetten. Immers, om sterke resultaten te behalen is een totaalaanpak nodig. Alle radertjes in uw organisatie spelen op elkaar in. Tijdens deze sessies krijg je kennis en methodieken mee die jouw rol als architect van je organisatie versterken. Meer lezen, klik hier!

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.