Anders en beter organiseren - De essentie van innovatieve arbeidsorganisatie


Ontwikkel- en inrichtingsbouwstenen die uw rol als architect van uw organisatie versterken
Opleiding Algemeen beleid en organisatie 180222

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

U leert de essentie van Innovatieve Arbeidsorganisatie. Gedurende de dag reflecteert u onder begeleiding van de docenten over uw professionele situatie. Op het einde van de dag bent u verrijkt met een start van een verbeterplan.

Leerdoelen:

 • De integrale benadering van innovatieve arbeidsorganisatie begrijpen en kunnen verwoorden
 • Begrijpen hoe organisaties gewenst en ongewenst gedrag bij medewerkers zélf veroorzaken
 • De huidige organisatiekenmerken kunnen beschrijven, de mee- en tegenwerkende krachten kunnen verwoorden en de uitdagingen kunnen definiëren
 • Het anders ontwerpen van de organisatie kunnen argumenteren (dwang en drang)
 • De bouwstenen van de roadmap kunnen opsommen en duiden

Introductie

Organisaties die groeien, trappen vaak in de valkuil: men gaat gaandeweg extra functies, afdelingen en lagen creëren. Op die manier ontstaat er een functionele opdeling in operationele afdelingen (voorbereiding, productie, logistiek, etc.) en ondersteunende diensten (met specialisten op vlak van techniek, kwaliteit, HR, etc.). Dergelijke organisatiestructuren staan garant voor interne spanningen en afstemmingsproblemen, die men dan tracht te compenseren met een sterke hiërarchische bovenbouw (managers, ploegbazen, etc.) en een controlerende, sturende stijl van leidinggeven.

Leidinggevenden komen in een rol waar ze continu in de weer zijn met het blussen van operationele brandjes, waardoor er weinig tijd overblijft voor bijvoorbeeld innovatie en tactische en/of strategische activiteiten. Typisch is dat de medewerkers met uitvoerende jobs in een dergelijke opzet een minder proactieve houding gaan vertonen. Gevolg: weinig betrokkenheid, veel verloop en moeite met het aantrekken van nieuwe mensen.

Om sterke resultaten te behalen is een totaalaanpak nodig. Alle radertjes in uw organisatie spelen immers op elkaar in. In deze sessies leert u kijken naar uw organisatie als een geheel en wordt u aangezet en gecoacht om initiatief te nemen en verbetering in gang te zetten.

Escala organiseert en ontwikkelt deze sessies samen met het innovatieplatform Flanders Synergy. Flanders Synergy heeft kennis en methodieken ontwikkeld die uw rol als architect van uw organisatie versterken.

Omschrijving

Anders organiseren zorgt voor:

 • een meer wendbare organisatie
 • meer eigenaarschap en betrokkenheid bij uw medewerkers
 • leidinggevenden die hun teams zelfstandiger laten werken
 • meer tijd voor strategie en innovatie
 • hogere kwaliteit van processen ten dienste van de klanten met als gevolg grotere klantentevredenheid
 • minder verzuim en verloop
 • groei
 • ...

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • Social profit-organisaties (ziekenhuizen, RVT's)
 • Overheidsinstellingen (provincie, steden en gemeenten, OCMW's)
 • CEO's/directeurs/afgevaardigd bestuurders
 • Vakbondsafgevaardigde
 • HR-verantwoordelijken en HR-experten
 • Leden van het managementteam
 • Stafmedewerkers, kaderleden, leidinggevenden

Bijkomende info

Meer info en inschrijving:

Methodologie

De deelnemer neemt een eerste, op het eigen bedrijf toegepast, stappenplan mee om met een nieuwe arbeidsorganisatie van start te gaan.

Programma

Tijdens de sessies worden de essentiële bouwstenen van een organisatie belicht. Rode draad is de Flanders Synergy-roadmap met ontwikkel- en inrichtingsbouwstenen.

De essentie van anders en beter organiseren (1 dag)

Tijdens deze dag worden de deelnemers ondergedompeld in innovatieve arbeidsorganisatie:

Waar gaat het over? Wat zijn de principes?

Welke zijn uw mogelijke actiepunten? Hoe gaat u hier mee aan de slag?

Hierbij wordt een voorbeeld van een traject in zijn totaliteit bekeken. U krijgt praktisch inzicht.

Lieven Eeckelaert werkt als adviseur bij Flanders Synergy. Vanuit zijn achtergrond als preventieadviseur, ergonoom en coördinator van zorgsystemen, houdt hij zich voornamelijk bezig met de link tussen de arbeidsorganisatorische context, teamontwerp en -werking, individuele jobinhoud en werkbaarheid. Hij heeft ervaring in het ondersteunen van dienstverlenende organisaties bij integrale organisatieverandering. In dat verband is hij ook bezig met het ontwikkelen en publiceren van kennis en instrumenten, begeleidt hij workshops en treedt hij op als gastspreker.

Frank De Craecker maakt deel uit van Flanders Synergy. Als senior consultant in de innovatieve arbeidsorganisatie ondersteunt hij organisaties bij verandering en groei, en creëert hij betrokkenheid bij medewerkers zodat zij goesting krijgen om betere resultaten te halen. Naast het projectmatige klantenwerk, werkt Frank ook sinds 2014 mee aan het ontwikkelen van instrumenten en publicaties binnen Flanders Synergy. Frank voelt zich hierbij thuis in een variëteit aan omgevingen (overheid, zorg, productie, onderwijs, ...).

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.