Projectmanagement voor de publieke sector en social profit


Veranderingen doorvoeren, voordelen maximeren en risico's beheren

Introductie

 • Heeft u ook moeite om de juiste balans te vinden tussen het implementeren van veranderingen en het beheren van lopende activiteiten bij projecten in de publieke sector of social profit sector?
 • Ervaart u ook uitdagingen bij het identificeren en beheren van risico's in projecten binnen uw organisatie, gezien de specifieke context van de publieke sector of social profit sector?
 • Vindt u het ook lastig om de voordelen van projecten te maximaliseren in sectoren waarin externe en interne veranderingsfactoren een grote rol spelen, zoals technologische ontwikkelingen, wetgeving en economische druk?

Dan is deze opleiding 'Projectmanagement in de publieke sector of social profit sector' ideaal om u de nodige kennis en vaardigheden bij te brengen zodat u uw project van A tot Z kan beheren.

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

 • Verwerven van basisinzichten in de principes van projectmanagement.
 • Begrip ontwikkelen van diverse managementaspecten en sociale vaardigheden, evenals domein-technische inhoud van projectwerking aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden/cases en stressvolle situaties.
 • Kennis opdoen over instrumenten voor het opstarten, beheren en evalueren van projecten.
 • Ontwikkelen van reflectieve vaardigheden, waaronder zelfreflectie over het eigen gedrag in projectmanagementcontexten.

Omschrijving

Ontdek de kern van projectmanagement, gericht op het succesvol implementeren van veranderingen, maximaliseren van voordelen en effectief beheren van risico's.

Het programma biedt inzicht in de essentie van projectmanagement, waarbij projecten ontstaan uit de behoefte om organisatorische prestaties te optimaliseren te midden van diverse externe en interne factoren zoals technologie, leveranciers, en wetgeving.

Leer het cruciale evenwicht te vinden tussen innovatie en operationele continuïteit.

M.a.w., leer uw project te beheren van A tot Z.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Projectmedewerkers, beginnende projectleiders, stafmedewerkers, leidinggevenden uit overheden of publieke instellingen

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist.

Bijkomende info

Deze opleiding is erkend voor het functiecomplement door de FOD Volksgezondheid.

Programma

 • Projectwerking (wat is een project, project portfolio, PMO, voordelen, rollen en verantwoordelijkheden, kritische succes- en faalfactoren, projectlevenscyclus)
 • Doeltreffend projectmanagement
  • Voordelen
  • Aanpak
 • Toelichting bij de levenscyclus van een concreet project (bijv. 'ISO 14001- gecertificeerd MMS')
  • Kwalificatiefase
  • Planningsfase
  • Realisatiefase
  • Afsluitingsfase
 • Veranderingsmanagement als hefboom bij het creëren van het nodige draagvlak
  • Creëren van een visie en veranderingsstrategie
  • Installeren van een gepast veranderingsleiderschap
  • Analyse van belanghebbende partijen (stakeholderanalyse) en gestructureerdwerken met doelgroepen
  • Gestructureerde aanpak van veranderingscommunicatie
  • Opleiding/Coaching
  • Geïntegreerd project- en programmamanagement
 • Bespreking van 'veranderingsmanagement'
  • Veranderingsvisie, 'change readiness', opbouwen van een team, organisatiedesign, opbouwen cultuur, ...
  • Begrippen en concepten worden steeds toegelicht aan de hand van praktijkvoorbeelden, eigen casussen, enz.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.