Omgaan met psychiatrische patiënten


Verwerf een beter inzicht in de denk- en reactiepatronen van uw patiënten!
Opleiding Zorgtechnieken 100030

Omschrijving

In het uitoefenen van uw job komt u met een grote diversiteit aan mensen in contact. Deze personen kunnen kampen met heel uiteenlopende en dikwijls gecompliceerde problemen. Sommige personen kampen met psychiatrische ziektebeelden. Het herkennen van psychiatrische ziektebeelden is een vaardigheid die u zich eigen moet maken, zodanig dat u kunt anticiperen op mogelijke gevoeligheden en deze beter kunt inschatten. Deze opleiding geeft u een beter inzicht in de leefwereld van deze kwetsbare groep mensen, zodat u professioneel kunt reageren indien er zich eigenaardig gedrag voordoet dat gerelateerd is aan een ziektebeeld. In deze opleiding verkrijgt u over diverse stoornissen algemene informatie en een beter inzicht in de denk- en reactiepatronen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

ambtenaren, maatschappelijk assistenten, thuisverpleegkundigen, medewerkers zorgsector, politie.

Programma

Ziektebeelden die in deze opleiding aan bod komen:

 • psychose
 • schizofrenie
 • persoonlijkheidsstoornissen
 • dissociatieve stoornissen
 • automutilatie of zelfverwonding
 • angst
 • bipolaire stoornis
 • depressie

Kies eerst een locatie/tijdstip om deze gegevens te kunnen zien

Lesdata

Datum Startuur Einduur
vrijdag 14/02/2020 08:30 12:30
vrijdag 14/02/2020 13:00 17:00

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

 • SBM Gent
 • Tramstraat 63
 • 9052 Zwijnaarde
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • F: 051/268754
 • Tine@escala.be