Kindergrime en Facepainting - Uitbreiding technieken


Ontdek de uitgebreide fantasiewereld vol kleur en schmink.
Opleiding Zorgtechnieken 220391

Introductie

Deze module kan als aparte module gevolgd worden of binnen het volledig traject van Allround Kindergrime en Facepainting.

Dit traject bestaat uit onderstaande modules. Mits de nodige voorkennis kunt u deze ook apart volgen:

Voor wie is deze opleiding bestemd?

  • Iedereen die graag creatief bezig is.
  • Kinderverzorgsters, kleuterjuffen, medewerkers van de buitenschoolse opvang, ...
  • Animatoren, leiding in de jeugdbeweging, regionale verenigingen, ...

Voorkennis

Programma

Met deze onmisbare module is het tijd de technieken uit te breiden met als doel uw werk een eigen karakter te geven. De mogelijkheden zijn ongelimiteerd bij inzicht van deze technieken.

  • Gezichtsvervormingen deel 1: horizontaal, verticaal en asymmetrisch bijwerken
  • Gezichtsvervormingen deel 2: neus-, kin- en mondveranderingen, voorhoofd, jukbeenderen en wangen aanpassen.
  • Emoties: blij, droef en boos.
  • Oefening: spelen met een gezicht.
  • Werken met stencils in facepainting (+ neptattoos)

U dient minimum module 1 (of de vroegere Basiscursus kindergrime) te hebben gevolgd.

Om deze module te volgen diet u in het bezit te zijn van het grondstoffenpakket voor module 1 en 2.

Getuigschrift

Na het beëindigen van deze opleiding ontvangt u een certificaat van de gevolgde opleiding.

Na het beëindigen van het hele traject ontvangt u ook de beelden om uw portfolio op te starten.

Cursusmateriaal

Elke module heeft een eigen online handleiding die u tijdens de duur van de module kunt raadplegen en/of afdrukken.

Grondstoffen

Uit hygiëne- en veiligheidsoverwegingen, werkt iedereen met een individueel grondstoffenpakket. Dit pakket kan aangeschaft worden via de docent, of hier (link volgt) besteld worden.

De prijs van het grondstoffenpakket module 2 bedraagt €61,49 (incl. BTW), in dit pakket ontvangt u naast een korting ook €4,95 aan gratis producten.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.