Vrijwilligerswerk 2.0: Totaalpakket wet en beleid


De vrijwilligerswet en het bijpassende beleid samen in 2 beklijvende modules.

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

U bekomt een grondig inzicht in alle facetten van de vrijwilligerswet.

Daarenboven leert u een vrijwilligersbeleid voeren aangepast aan de betrokken helpende mensen en aan uw eigen organisatie.

Introductie

Deze samenvoeging van 2 aparte leermodules geeft u een grondig inzicht in enerzijds de vrijwiliggerswet en het onverbrekelijk daarbij bijhorende beleid.

In 7 lesuren gespreid over 2 dagen wordt u ondergedompeld in alle regels omtrent de rechten van vrijwilligers en in een waar vrijwilligersbeleid gericht op het welzijn van mens en organisatie.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Elke organisatie of vereniging die met vrijwilligers werkt, vrijwilligerscoördinatoren, stafmedewerkers, HR-medewerkers, medewerkers van vrijetijdsdiensten, directieleden. Ook interessant voor leden van een algemene vergadering/bestuur die willen weten of ze hun vrijwilligersbeleid op de juiste manier voeren.

We denken hier aan lokale besturen, ziekenhuizen, WZC, gehandicapteninstellingen, nog andere vzw's, maar ook aan sport- en cultuurverenigingen, enzoverder ....

Methodologie

Zie ook in de hogervermelde hyperlinks.

Tom Lemahieu is lector sociaal-cultureel werk aan Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen,

voorzitter van het Vlaams Steunpunt voor vrijwilligerswerk en lid van de Strategische

adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en media. Hij is bestuurder in verschillende sociaalculturele organisaties.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.