Trage wegen: juridisch bekeken


Wet op de buurtwegen en ander juridische aspecten
Opleiding Wetgeving en administratie 070647

Omschrijving

Besturen die werken op en rond trage wegen komen vroeg of laat in aanraking met een omvangrijk juridisch kader. In deze vormingssessie maken we u vertrouwd met de verschillende indelingen van het wegennet. We pluizen de vele rechtsbronnen uit die betrekking hebben op trage wegen. Bijzondere aandacht gaat uit naar de Wet op de buurtwegen. Met voorbeelden maken we de rechtsleer en de rechtspraak bevattelijk. We gaan dieper in op de rol van de gemeente als wegbeheerder. Of het nu over erfdienstbaarheden, onderhoudsplicht of bezitsdaden gaat: we doorgronden de finesses ervan aan de hand van concrete situaties. We voorzien ruim de tijd om onze kennis te toetsen aan vragen binnen uw gemeente.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding is bedoeld voor ambtenaren dienst ruimtelijke ordening, dienst toezicht, politie, stad en gemeente.

Programma

  • Trage wegen: definitie en verschillende types op basis van fysische kenmerken
  • De trage wegen binnen de openbare wegen: administratieve indeling, openbare en private wegen, functionele indeling van de wegen
  • Welke wetten, decreten of reglementeringen van toepassing op trage wegen
  • Onderhoudsplicht
  • Handhaving
  • Voorbeelden

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.