Toerisme op het platteland: stedenbouwkundige mogelijkheden, logiesdecreet en milieuwetgeving


Stedenbouwkundige mogelijkheden, wettelijke verplichtingen inzake logiesdecreet en milieuwetgeving
Opleiding Wetgeving en administratie 160245

Introductie

Toerisme op het platteland wordt door landelijke gemeenten vaak als een meerwaarde beschouwd. De eigen inwoners en ook de lokale zelfstandigen genieten mee van het extra aanbod en de extra bezoekers. Het is daarbij zowel voor gemeenten die initiatieven willen stimuleren als voor particulieren of ondernemers van belang om bewust te zijn van de mogelijkheden en beperkingen die er zijn op stedenbouw- en milieukundig vlak.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • Schepenen en ambtenaren bevoegd voor toerisme, lokale economie, ...
 • Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en diensten rond toerisme, lokale economie, landbouw, erfgoed, ...
 • Provinciale diensten economie en toerisme
 • Particulieren en landbouwers die overwegen een initiatief op te starten
 • Eigenaars landelijk vastgoed
 • Uitbaters campings
 • Zelfstandigenorganisaties

Programma

 • algemene toelichting omtrent het logiesdecreet
 • milieuwetgeving en toerisme: waarop letten bij de opstart?
 • ruimtelijke ordening en toerisme op het platteland: wat zijn de zone-eigen en zonevreemde mogelijkheden?
 • verschillende vormen van toerisme op het platteland:
  • vakantiewoningen
  • B&B
  • boerderijhotel
  • boerderijherberg
  • kamperen
  • glamping
  • trekkers- en boomhutten
  • ...

Dhr. Carlos Roelens, adviseur landelijk vastgoed en bestuurder van DLV, geeft een overzicht op basis van zijn jarenlange ervaring om met eigenaars of kandidaat-eigenaars en in overleg met de lokale overheid op zoek te gaan naar aanwendingsmogelijkheden. DLV adviseert landelijke ondernemers binnen verschillende domeinen: ruimtelijke ordening, logiesdecreet, financiële - en businessplannen, bedrijfsorganisatie, ...

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.