Sluitende en uitvoerbare contracten voor de non profit en publieke sector


Elementaire kennis contracten voor non-profit en publieke sector
Opleiding Wetgeving en administratie 100750

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Organisaties uit de publieke sector, de non-profit en social profit voor overeenkomsten die niet onder de wetgeving overheidsopdrachten vallen.

Programma

In deze opleiding worden de aandachtspunten meegegeven om te komen tot een contract waarbij je niet voor verrassingen komt te staan.

Naast een algemeen kader rond verbintenissen focussen we in deze opleiding op aandachtspunten en valkuilen bij de totstandkoming en uitvoering van contracten.

Enerzijds worden de basiselementen in een contract belicht, het belang van een geschreven contract, bepalingen waar je niet tegenin kan gaan, ... Anderzijds besteden we aandacht aan clausules die u in kan lassen om u en uw organisatie te beschermen, om de uitvoering van het contract te bespoedigen alsook nuttige bepalingen die u kan inlassen voor het geval dat het toch fout zou lopen. Tenslotte hebben we ook aandacht voor het vermijden van overbodige bepalingen die contracten te zwaar en onaantrekkelijk kunnen maken.

Deze opleiding is zowel interessant voor wie contracten opstelt als voor wie moet beslissen over het ingaan op een contractvoorstel en daarover eventueel onderhandelt.

In de opleiding wordt onder meer ingegaan op de tegenstelbaarheid, nietigheid van contracten of clausules, intellectuele rechten, vergoeding, overmacht, verbreking, beëindigingsbedingen, uitvoering in natura, boeteclausules, ingebrekestelling, gedwongen uitvoering in natura of bij equivalent, arbitragemogelijkheid, alternatieve schuldinvordering, uitvoering door derde, (stilzwijgende) verlengingen, mogelijkheden om slechte contractanten voorafgaand te detecteren (balanscentrale, ...), mogelijke afhandelingswijzen geschillen (ondersteunende diensten, gerechtelijk en buitengerechtelijk).

Doorheen de opleidingsdag en naar het einde toe gaan we in op enkele casussen of knelpunten aangereikt door de deelnemers. U kan ons zaken zoals typecontracten, en contract waarmee jullie geconfronteerd worden, … bezorgen tot 1 maand voor de opleiding en deze worden dan in het concept van de opleiding meegenomen door de docent. Daarbij worden goede en slechte praktijken en ervaringen uitgewisseld en krijgt u duiding door onze docent-expert. Dit uiteraard steeds binnen het kader van een opleiding en niet als individueel advies.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.