Privacywetgeving en de verwerking van persoonsgegevens


Het juridisch kader inzake privacy en gegevensbescherming in de Europese Unie
Opleiding Wetgeving en administratie 100090

Introductie

In onze informatiemaatschappij worden organisaties dagdagelijks geconfronteerd met vragen rond het omgaan met (gevoelige) persoonsgegevens. Wat mag daarmee gebeuren en onder welke voorwaarden mogen ze worden doorgegeven? Als een bepaalde verwerking nuttig en noodzakelijk is, mag ze dan ook sowieso worden uitgevoerd? En wat bij samenwerkingen? Mogen we zomaar gegevens met elkaar delen? Ondertussen weet iedereen dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, ook bekend als GDPR) nieuwe regels heeft opgelegd, maar de precieze toepassing blijft vaak moeilijk. En is de AVG een toepassing van het recht op privacy, of hoe zit dat nu precies? Wanneer speelt privacy een rol? Mogen we nog foto’s nemen van werknemers en medewerkers, of is dat nu verboden?

Bovendien zijn er naast de regels van de AVG die verplichtingen opleggen op organisatieniveau en waaraan u zich moet houden als medewerker in een organisatie ook kwesties die zich meer op persoonlijk niveau situeren. Voorbeelden zijn de discretieplicht en het beroepsgeheim, of m.a.w. de vraag naar wat juridisch correct gedrag is wanneer u met een gevoelige informatie in aanraking komt die u in een lastig parket brengt. Spreken of zwijgen? Het antwoord is niet altijd eenvoudig. Andere meer persoonlijke vraagstukken betreffen uw rechten als werknemer en betrokkene m.b.t. de verwerking van uw gegevens. Kan u zich hiertegen verzetten? Wat als uw werkgever u vraagt om gegevens aan te leveren (bv. uw vingerafdruk voor toegang via vingerscan tot de gebouwen) die u liever niet geeft?

Dit programma vertrekt vanuit het juridisch kader inzake privacy en gegevensbescherming in de Europese Unie om op een holistische manier toe te lichten hoe een organisatie en haar medewerkers op een correcte manier met persoonlijke en gevoelige informatie dienen om te gaan. We beginnen met een algemene inleiding. Daarna bespreken we de belangrijke regels op organisatieniveau (de AVG) om te eindigen met specifieke toepassingen op persoonsniveau, m.a.w. in het kader van uw functie of rol in de organisatie waar u werkt.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Medewerkers en leidinggevenden uit de social profit en de publieke sector.

gdpr-3-1_2010-90.jpg
gdpr-3-2_2010-90.jpg

Programma

Deel I Bescherming van privacy en persoonsgegeven in de EU

1. Wat is privacy? – Privacy als concept in de EU

2. En bescherming van persoonsgegevens?

3. Conclusie

Deel II: Regels inzake bescherming van persoonsgegevens op organisatieniveau

A. De AVG

1. Basisbeginselen AVG: rollen, essentiële begrippen

2. Wat de AVG eigenlijk vereist

3. Introductie stappen-aanpak

Stap 1: Bewustmaking

Stap 2: Wettelijke grondslag voor verwerken van persoonsgegevens

Stap 3: Rechtsgronden (toestemming vs. legitiem belang)

Stap 4: Communicatie onder de AVG

Stap 5: Rechten van betrokkenen

Stap 6: Verwerkingsregister

Stap 7: Kinderen en de AVG

Stap 8: Gegevensbescherming als nieuw basisconcept: integreren van gegevensbeschermingseffectbeoordelingen en gegevensbescherming door ontwerp en standaardinstellingen in de organisatie

Stap 9: Inbreuken in verband met persoonsgegevens

Stap 10: Functionaris voor gegevensbescherming

Stap 11: Internationaal

Stap 12: Contracten

Stap 13: Boetes en aansprakelijkheid

4. De Belgische wet inzake gegevensbescherming

5. De nieuwe privacycommissie: de gegevenbeschermingsautoriteit

6. Algemene conclusies AVG

B. Bijzondere situaties

Deel III: Gegevensbescherming vanuit persoonlijk oogpunt en aansluitende kwesties (beroepsgeheim, discretieplicht)

1. AVG op persoonsniveau

Als betrokkene

Als werknemer, ambtenaar

Als zelfstandige

2. Discretieplicht/confidentialiteit en de AVG

3. Beroepsgeheim en de AVG

4. Recht op afbeelding en de AVG

Kies eerst een locatie/tijdstip om deze gegevens te kunnen zien

Lesdata

Datum Startuur Einduur
vrijdag 08/05/2020 09:30 12:30
vrijdag 08/05/2020 13:30 16:30

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

 • Escala Kortrijk
 • Doorniksesteenweg 220
 • 8500 Kortrijk
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • F: 051/268754
 • Tine@escala.be

Lesdata

Datum Startuur Einduur
dinsdag 03/12/2019 09:30 12:30
dinsdag 03/12/2019 13:30 16:30

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

 • Cultureel Centrum Hasselt
 • Kunstlaan 5
 • 3500 Hasselt
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • F: 051/268754
 • Tine@escala.be