Nieuwe rechtspositieregeling personeel lokale en provinciale besturen


Nieuwe rechtspositieregeling personeel lokale en provinciale overheden.
Opleiding Wetgeving en administratie 220435
NIEUW

Introductie

Deze opleiding wordt georganiseerd op:

  • donderdag 25 augustus 2022 klassikaal te Escala Gent van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur.
  • dinsdag 6 september 2022 mixed class te Kamp C Westerlo van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur.

De Vlaamse regering heeft op 20 mei 2022 het ontwerp van besluit tot vaststelling van de minimale voorwaarden van de rechtspositieregeling van de lokale en provinciale besturen principieel goedgekeurd. Het ontwerp van besluit wordt voorgelegd aan het Comité C1 voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten, onderafdeling Vlaams Gewest en Vlaamse Gemeenschap.

Indien het besluit van de Vlaamse regering tegen dan niet definitief is goedgekeurd, zal de opleiding uitgesteld worden, omdat we een opleiding willen aanbieden die niet uitgaat van veronderstellingen.

Omschrijving

In deze vorming worden de minimale voorwaarden voor de rechtspositieregeling van het personeel van de lokale en provinciale besturen uitvoerig toegelicht. Na deze opleiding hebben de deelnemers de nodige inzichten om hun rechtspositieregeling aan te passen. Op die manier zijn ze gewapend voor de 'war for talent'.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze vorming is bedoeld voor algemeen directeurs, leden van het managementteam, schepenen van personeel en diensthoofden en personeelsleden van personeelsdiensten. Dit van lokale besturen: steden/gemeenten en provinciaal.

Methodologie

In deze opleiding is er uitgebreide kennisoverdracht door de docent. Maar de interactie tussen de deelnemers onderling en met de docent zijn minstens even waardevol in het leerproces.

Programma

Met dit besluit worden nagenoeg alle besluiten van de Vlaamse regering over de rechtspositieregeling van het personeel van de lokale en provinciale besturen in één besluit gebundeld.

De Vlaamse regering wil de lokale en provinciale besturen meer vrijheid geven voor het voeren van een modern personeelsbeleid. Daarom worden in het kaderbesluit alleen de minimale bepalingen en voorwaarden van de bestaande besluiten overgenomen.

Daarnaast worden de verschillen tussen statutaire en contractuele personeelsleden weggewerkt. Zo komt er een ontslagregeling voor de statutaire personeelsleden die dezelfde is als de ontslagregeling van de wet op de arbeidsovereenkomsten.

Er wordt ook ingezet op interne mobiliteit tussen de lokale of provinciale besturen en op externe mobiliteit tussen overheidsniveaus en de private sector. Daarom wordt de externe personeelsmobiliteit sterk vereenvoudigd.

Ook  introduceert het nieuwe rechtspositiebesluit verschillende moderne HRM-instrumenten voor de lokale en provinciale besturen.

Dhr. Arnold Blockerije, meer dan 30 werkjaren expertise als gemeentescretaris (Roosdaal) en stadssecretaris (Ninove) en publiceerde over personeelsbeleid en personeelsadministratie bij lokale besturen.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.