Mestdecreet en milieuwetgeving


Praktische toelichting en overzicht van de belangrijkste bepalingen van het agrarische milieurecht
Opleiding Wetgeving en administratie 160244

Introductie

Het agrarisch milieurecht is een complex en veelomvattend rechtsgebied dat voortdurend aan verandering onderhevig is vanwege steeds strenger wordende milieueisen. Het agrarisch milieurecht kan dan ook in veel soorten zaken aan de orde komen, bijvoorbeeld bij een nieuwe milieuvergunning voor een veehouderij. Ook kunt u denken aan zaken waarin de agrarische milieuwetgeving wordt overtreden (bijvoorbeeld een overtreding van de lozing van afvalwater of het niet milieu vergund zijn voor het stallen van dieren) en de overheid hierop gaat handhaven. Het agrarisch milieurecht heeft betrekking op een groot aantal milieuaspecten, zoals geur, ammoniak, stikstof, ....

Omschrijving

Een heel specifiek decreet binnen het agrarisch milieurecht is de omzetting van de Europese nitraatrichtlijn in Vlaamse wetgeving waarbij het mestdecreet ontstond. Het mestdecreet werd in 1991 geïntroduceerd, en heeft ondertussen al heel wat wijzigingen ondergaan. Dit decreet bepaalt de verplichtingen waar agrarische bedrijven moeten aan voldoen.  De exploitant moet hiermee rekening houden bij:

·Het bemesten van landbouwgrond

·Transport van meststoffen

·Opslag van meststoffen

·Productie van dierlijke mest

·Het bekomen van nutriëntenemissierechten

Binnen het agrarisch milieurecht volgen nieuwe regels elkaar met hoog tempo op. De ontwikkelingen binnen de agrarische sector verlopen snel. Het is daarom van groot belang om deze ontwikkelingen nauwlettend in de gaten te houden.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Ambtenaren milieu, ruimtelijke ordening, diensten lokale economie, landbouw, waterringen en polders, Vlaamse overheid  & milieuverenigingen

Programma

Een heel specifiek decreet binnen het agrarisch milieurecht is de omzetting van de Europese nitraatrichtlijn in Vlaamse wetgeving waarbij het mestdecreet ontstond. Het mestdecreet werd in 1991 geïntroduceerd, en heeft ondertussen al heel wat wijzigingen ondergaan. Dit decreet bepaalt de verplichtingen waar agrarische bedrijven moeten aan voldoen.  De exploitant moet hiermee rekening houden bij:

  • Het bemesten van landbouwgrond
  • Transport van meststoffen
  • Opslag van meststoffen
  • Productie van dierlijke mest
  • Het bekomen van nutriëntenemissierechten

Binnen het agrarisch milieurecht volgen nieuwe regels elkaar met hoog tempo op. De ontwikkelingen binnen de agrarische sector verlopen snel. Het is daarom van groot belang om deze ontwikkelingen nauwlettend in de gaten te houden.

U krijgt als deelnemer een praktische toelichting en overzicht van de belangrijkste bepalingen van het agrarische milieurecht.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.