Juridische taal duidelijk en verstaanbaar maken voor iedereen


Klare juridische taal: een kunst!
Opleiding Wetgeving en administratie 190075
Webinar Wetgeving en administratie 190075

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Het correct vertalen van het juridische naar een begrijpbare klantgerichte tekst staat hier centraal en behoort na deze vorming tot de competenties van elke deelnemer.

Introductie

Maatschappelijk werkers, alsook veel andere functiehouders uit de publieke overheid en de sociale sector, hebben regelmatig de taak om een juridisch besluit, wet, decreet of aanverwante complexe tekst juridisch correct te communiceren naar de burger toe.

Elke Belgische burger heeft rechten en plichten en heeft recht op een toepasbare wegwijzer naar een passende dienstverlening.

Hoe kunt u deze juridisch correct en toch verstaanbaar schriftelijk communiceren naar de burger toe? Een klare tekst schrijven is één zaak. Een voor de burger begrijpbare juridische tekst schrijven is een andere zaak.

Daarover gaat deze intense communicatieopleiding.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Administratief medewerkers, beleidsmedewerkers en dossierbehandelaars van lokale besturen vinden zeker baat bij deze opleiding.

En ook maatschappelijk werkers, juristen, diensthoofden, stafmedewerkers, managementassistenten en directies van lokale en hogere besturen (Provincie, Vlaams, Federaal), OCMW, CAW, maatwerkbedrijven, zorginstellingen en nog andere sociaal georienteerde vzw's.

Maar zeker ook zijdelings als doelgroep: juristen en medewerkers van rechtbanken, notarissen, gerechtsdeurwaarders, … die aan de slag willen om beter begrijpbare klantgerichte brieven op te stellen.

Methodologie

De lesmethodologie is drieledig:

 • kennisoverdracht
 • interactie tussen de deelnemers onderling en met de docente
 • oefenen via realistische casussen

Programma

Klare (juridische) taal.

Moet u vaak brieven opmaken voor overheden of juristen die dan bijvoorbeeld gaan over genomen beslissingen, richtlijnen, verzoeken, berichten over wetgeving, toelatingen of weigeringen, …? En klinken uw brieven dan soms nogal formeel, ambtelijk en afstandelijk? En u wilt allicht dat de ontvanger van uw brieven ook duidelijk begrijpt wat u geschreven hebt? Maar op de een of andere manier lukt u dat niet altijd even vlot? Durft u het aan om af te kicken van uw oude vertrouwde schrijfstijl in het ‘ambtenarees’? Dan is deze opleiding zeker iets voor u!

Klantgerichtheid is vandaag de dag een sleutelbegrip waar haast elke organisatie op een of andere manier mee aan de slag is. Wel, wist je dat begrijpelijke brieven leren schrijven een goedkope manier is om te werken aan die klantgerichtheid? Immers, vaak is een brief het eerste contact met de klant, de burger, … en daar wordt dus ook de eerste toon gezet.

Om heldere brieven te kunnen schrijven, is het nodig om:

 • klantgericht te communiceren door te focussen op de doelgroep
 • doeltreffend te communiceren door te focussen op het onderwerp
 • begrijpelijk te communiceren door de boodschap correct en helder over te brengen
 • afgestemd te communiceren door de toon en stijl aan te passen aan de context en doelgroep

In deze opleiding krijg je heel wat tips over woordgebruik, zinsbouw, structuur en schrijfstijl zodat je brieven in begrijpelijke taal kan (her)schrijven. Op die manier kan u ervoor zorgen dat uw lezer zich aangesproken voelt, snel en eenvoudig vindt wat hij nodig heeft, de inhoud na een eerste lezing begrijpt óf relevante vragen kan stellen, de inhoud gericht gebruikt en de brief bijgevolg zijn doel bereikt.

Uiteraard gaan we tijdens de opleiding met de geleerde vaardigheden ook praktisch aan de slag om ze in te oefenen.

Kies eerst een locatie/tijdstip om deze gegevens te kunnen zien

Lesdata

Datum Startuur Einduur
dinsdag 17/11/2020 09:30 12:30
dinsdag 17/11/2020 13:30 16:30

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

 • Escala Brugge
 • Spoorwegstraat 14
 • 8200 Brugge
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • Tine@escala.be
2019-75-1-OmschrijvingDocent-1.jpg

Inge Gerlo is verantwoordelijke Administratie binnen het lokaal bestuur van Olen. Daarnaast is ze als freelancer vanuit haar zaak X-TRA Correct actief bezig met het schrijven en herschrijven van teksten. Inge vindt het belangrijk dat de ontvangers van brieven die ook duidelijk kunnen lezen en begrijpen. In haar eigen organisatie stuurt ze waar nodig brieven bij en geeft vaak taaladvies aan haar collega's. Vanuit deze praktijk heeft ze dus al heel wat kennis opgedaan en deze wil ze graag delen met de deelnemers aan deze opleiding.