Juridische basiskennis voor office management beroepen

Opleiding Wetgeving en administratie 060388

Omschrijving

Binnen een juridische organisatie neemt de administratief medewerker soms ook juridisch inhoudelijke taken over van de advocaat, notaris of jurist. Ook administratieve medewerkers uit een niet-juridische organisatie kunnen in aanraking komen met het verwerken en behandelen van juridische documenten. Dat vereist naast managementvaardigheden, ook meer inhoudelijke kennis van het recht.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding is bedoeld voor:

  • De management assistant die in de advocatuur of het notariaat wil werken of werkzaam is en de behoefte heeft aan meer vakkennis
  • Bedienden en administratieve medewerkers uit niet-juridische sectoren die in aanraking komen met het verwerken en behandelen van juridische documenten

Bijkomende info

Aan deze opleiding is geen examen verbonden.

Methodologie

U krijgt heel wat extra documentatiemateriaal mee. Zelfstudie is dus mogelijk.

Wat kent u na het volgen van deze opleiding?

Tijdens deze opleiding krijgt u een globaal inzicht in het Belgische rechtssysteem, leert u efficiënter werken met juridische documenten en krijgt u ook wat Nederlandse, Franse en Engelse juridische terminologie mee.

assistant-assistent-juridisch-1-1_2006-388.jpg
assistant-assistent-juridisch-1-2_2006-388.jpg

Programma

Inleiding tot het recht:

  • Definitie, verschillende wijzen waarop het recht een verbintenis afdwingt, begrippen inzake objectief recht, indeling van het recht in rechtstakken
  • Rechtsbronnen: wetgeving, rechtspraak, rechtsleer
  • Rechterlijke organisatie: organigram van de rechtbanken
  • Aanhangig maken van een zaak bij een rechtbank (ingebrekestelling, dagvaarding, ...)

Basisbegrippen uit het burgerlijk Recht, Handelsrecht, Publiek recht

Methodologie:

  • opzoeking wetgeving
  • rechtspraak en rechtsleer
  • interessante websites