Hoe zet ik als vzw in op Europese subsidies?


Plan van aanpak voor vzw's uit de social profit, onderwijssector, ...
Opleiding Wetgeving en administratie 190631

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

U kiest de juiste Europese subsidieaanvraag uit op basis van uw beleidsdoelen.

U hebt meer kans op succes bij het indienen van uw Europse subsiedieaanvraag.

Enkele voorbeelden van geslaagde gesubsidieerde projecten.

 

Deze projecten zijn reeds voor elkeen openbaargemaakt via de onderstaande links.

En deze projecten zijn niet het gevolg van de hier gepromote Escala opleiding, maar enkel als geslaagd voorbeeld aangehaald.

Europees programma PDPO: bouwen van polyvalente ontmoetingsruimte KLJ Moerbeke-Waas

https://euprojecten.oost-vlaanderen.be/nl/zoek-een-europees-project/bouwen-van-polyvalente-ontmoetingsruimte-klj-moerbeke-waas-261/?zoekterm=gemeente

Europees programma Interreg Noordzee voor de gemeenten van samenwerkingsverband IGEMO: Duurzame mobiliteitsinitiatieven voor gemeenten

MOVE - Mobility Opportunities Valuable to Everybody

https://euprojecten.oost-vlaanderen.be/nl/zoek-een-europees-project/move-mobility-opportunities-valuable-to-everybody-253/?zoekterm=gemeente

Europees programma Interreg France Wallonië Vlaanderen - preventie jongeren

https://www.projectendatabank.be/nl/projecten/party-preventieve-en-risicobeperkende-acties-naar-jongeren-1268/

Introductie

 • Door deel te nemen aan dit leertraject leert u welke relevante Europese subsidiekanalen geopend worden vanaf voorjaar 2021.
 • Door deel te nemen aan dit leertraject leert u de juiste betoelaagbare projectkeuzes te maken die bovendien gestoeld zijn op uw beleidsplan.
 • Door deel te nemen aan dit leertraject leert u uw Europese subsidieaanvraag opmaken en indienen met veel meer kans op slagen.
 • 100% Slaagkans is er nooit maar mits een uitgebreide know how en dito voorbereiding kom je al een heel eind.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

We focussen ons op de penhouders voor aanvragen van Europese subsidies in de not for profit organisaties: onderwijs, zorg, sociale economie en andere vzw’s. Daarnaast is de opleiding ook een meerwaarde voor de diverse betrokken diensthoofden, directie- en bestuursleden beoogd, bv. een financieel diensthoofd, het diensthoofd sociale zaken of welzijn, ... of directie-, staf- en bestuursleden die beogen dat hun organisatie hier meer op inzet.

Elke leergroep wordt om interactieve redenen beperkt tot 8 à 10 deelnemers.

Methodologie

Kennisoverdracht, interactie met de deelnemers, cases en oefeningen, uw eigen idee, pitch en intervisie.

In tegenstelling tot een korte toelichting van een uur kan er via dit leertraject van 12 uur veel dieper gegraven worden in de wereld van de Europese subsidieaanvragen.

Door de kleine leergroep van 8 à 10 deelnemers kan er ook zeer doelgericht gewerkt worden.

Programma

Heeft u als vzw-bestuur het gevoel dat u Europese subsidiekansen laat liggen? Nochtans kunnen Europese subsidies helpen om uw doelstellingen te realiseren. En het klopt, een Europees project vraagt de nodige inspanningen en kennis, maar geslaagde projecten tonen aan dat het kan. En er is meer: organisaties die eenmaal een Europese subsidie binnenhaalden, vinden gemakkelijk(er) hun weg naar een volgend project.

Tijdens deze opleiding, gespreid over 2 halve dagen helpt de docente om uw Europees subsidiebeleid op punt te zetten: welke Europese programma’s zijn interessant voor mijn organisatie? Waar vind ik de juiste informatie en hoe volg ik dit op? Hoe organiseer ik mijn diensten? Hoe schrijf ik ijzersterke subsidiedossiers?

Eerste dag van 13 tot 17 uur

Interactieve opleiding

 • Scan van het actuele Europese subsidielandschap en inspirerende voorbeelden
 • Hoe bereid ik mijn organisatie voor?
 • Hoe pak ik een Europese subsidieaanvraag aan?
 • Waar vind ik informatie over Europese subsidies?

Tweede dag van 13 tot 17 uur (één week later)

Praktisch oefenen

 • Hoe kom ik tot een concreet aanvraag-idee?
 • Hoe laat ik het beleid van mijn organisatie passen binnen een Europees programma
 • Waar vind ik geschikte projectpartners?
 • Hoe een sterk dossier opbouwen en schrijven? Do’s en Don’ts

Derde dag van 13 tot 17 uur (drie maanden later)

 • Bespreking van enkele uitgewerkte projectideeën uit de groep met do’s en don'ts
 • Intervisie omtrent de diverse ideeën tot subsidieaanvraag
 • Overzicht nieuwe calls, opportuniteiten en aandachtspunten

Mevr. Kaatje Gevaert, 20 jaar ervaring met Europese subsidies en projectwerking. Heeft veel contacten met overheden, verenigingen, stakeholders in diverse sectoren en op verschillende niveau's (lokaal, regionaal en Europees). Ruime ervaring in de beoordeling/jurering van Europese subsidiedossiers, ervaren lesgeefster.