Het statuut van de lokale mandataris: rechten en plichten in de werking (module 1)


Wat mogen lokale mandatarissen wel en niet?
Opleiding Wetgeving en administratie 220375

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Wat mogen lokale mandatarissen wel en niet? ... Hun rechten en plichten verduidelijkt.

Omschrijving

In deze vorming wordt een antwoord geven op de vraag wat individuele lokale mandatarissen moeten, kunnen en mogen doen en wat ze niet mogen of kunnen doen. Op het einde van de vorming hebben de deelnemers een duidelijk beeld van het statuut van de lokale mandataris.

Naast deze module kan je ook nog volgen:

module 2: fiscaal en sociaal statuut.

Of de totaalmodule, inclusief modules 1 en 2.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze vorming is bedoeld voor lokale mandatarissen (raadsleden, leden van het college van burgemeester en schepenen/vast bureau en bijzonder comité voor de sociale dienst) en diensthoofden en medewerkers van het secretariaat.

Methodologie

We hanteren hier een werkbare mix van kennisoverdracht door de docent en interactie tussen de deelnemers, ook onderling, en de docent.

Programma

De lokale mandatarissen (de raadsleden, leden van het college van burgemeester en schepenen/vast bureau en de leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst) hebben geen persoonlijke beslissingsbevoegdheid. Toch beschikken zij over een aantal rechten en plichten.

In deze vorming wordt een antwoord gegeven op o.a. de volgende vragen:

  • welke de verbodsbepalingen moet ik naleven?
  • hoe kan ik de raad samenroepen en punten aan de agenda toevoegen?
  • kan ik de raad samenroepen en punten aan de agenda toevoegen?
  • welke documenten kan ik inzien en hoe kan ik technische toelichting krijgen?
  • mag ik de instellingen van de gemeente en het OCMW bezoeken?
  • hoe kan ik mondelinge en schriftelijke vragen stellen?
  • ben ik gebonden tot geheimhouding en discretie?
  • kan ik het bestuur vertegenwoordigen in extern verzelfstandigde agentschappen en in de verenigingen en vennootschappen voor maatschappelijk welzijn?
  • ....

Alle rechten en plichten van de lokale mandatarissen worden uitvoerig toegelicht.

De heer Arnold Blockerije heeft meer dan 30 werkjaren ervaring als gemeentesecretaris (Roosdaal) en stadssecretaris (Ninove).

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.