Het ABC van reisdocumenten en verblijfsdocumenten voor vreemdelingen

Mixed Klassikaal Wetgeving en administratie 210386

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Het vreemdelingenrecht heeft een beperkte plaats in de meeste opleidingen. Bovendien is het een materie die permanent wijzigt. Deze opleiding gaat vooral over het (her)kennen van de verschillende documenten die nodig zijn voor een wettelijk verblijf in België.

Wenst u meer te weten over statuten en rechten van vreemdelingen dan verwijzen we graag naar ons ander aanbod rond vreemdelingenrecht:

 • Vreemdelingenrecht: rechten en plichten van de vreemdeling
 • Vreemdelingenrecht: verblijfsstatuten
 • Vreemdelingenrecht: asielprocedure en asielopvang

Omschrijving

De ene vreemdeling is de andere niet. Toerist, student, vluchteling, asielzoeker, ...

Nederlander, Amerikaan, Chinees, Brit, Oekraïner, Syriër, Marokkaan, ...

Voor een verblijf in België hebben ze de nodige documenten nodig, afhankelijk ook van de duurtijd van hun verblijf hier. Welke documenten zijn het, waar moet een vreemdeling die documenten in orde brengen, hoe zien ze er uit ?

Aan de hand van concrete voorbeelden, documenten, ... wil de docent met jarenlange ervaring u het bos door de bomen doen zien.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • lokale besturen (dienst bevolking, vreemdelingenzaken, ...)
 • integratiediensten
 • onthaalbureau's
 • CAW' s
 • opvangcentra
 • middenveldorganisaties
 • politie
 • douane

Methodologie

De lesmethode is de gekende doelgerichte mix tussen kennisoverdracht omtrent wetgeving en rechtspraktijk en interactie tussen docent en deelnemer, vraag en antwoord.

Programma

 • Wie is vreemdeling?
 • Korte introductie en duiding inzake de begrippen EU - EER - Schengen  
 • Reizen met een identiteitskaart of een paspoort?
 • Gevolgen van het Schengen akkoord inzake grenscontroles aan de buitengrenzen van de Schengenzone
 • Korte toelichting inzake werking Dienst Vreemdelingenzaken en duiding bij het begrip 'vluchteling'
 • Praktijkgerichte duiding inzake paspoorten, in- en uitreisstempels en Schengenvisa (inclusief beveiligingskenmerken)
 • Toelichting bij de begrippen 'kort verblijf' en 'lang verblijf' met de verschillende daarbij behorende Belgische verblijfstitels/verblijfsstatuten  
 • Toelichting bij de verschillende maatregelen die genomen kunnen worden inzake illegaal verblijf

Samengevat:

 • Geschiedenis (summier)
 • DVZ (belangrijkste diensten)
 • Enkele bepalingen (paspoort, visum, reisstempels)
 • Binnenkomstvoorwaarden Schengen
 • Verblijf en vestiging
 • Maatregelen

Dirk Lathouwers is werkzaam bij de Lokale Politie Antwerpen als diensthoofd Recherche Leefmilieu.

Van 2008 tem 2012 was hij werkzaam binnen de Luchtvaartpolitie op de Luchthaven Zaventem bij de afdeling Grenscontrole, waarvan 1 jaar als diensthoofd immigratie.

Sinds 2015 neemt hij op Campus Vesta ook de 2-daagse voortgezette opleiding Vreemdelingrecht voor zijn rekening en geeft hij het vak Vreemdelingenrecht ook in de opleiding Middenkader als aan de 3e bachelor 'Rechtspraktijk' van de AP Hogeschool.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.