Fusie en samenwerkingsvormen tussen vzw’s: juridisch en fiscaal bekeken


Wordt georganiseerd als interactieve webinar. Samenwerking tussen vzw's is brandend actueel.
Webinar Wetgeving en administratie 190483

Introductie

Samenwerkingsverbanden tussen VZW's: hoe maakt u van een doolhof met valkuilen een werkbare opportuniteit?

U wilt voor het eerst een al dan niet verregaande samenwerking opzetten met een andere organisatie?

Of uw organisatie heeft reeds verschillende samenwerkingsverbanden waarbij uw organisatie vertegenwoordigd is in een andere organisatie, of binnen een koepel, ...?

U overweegt een verregaande samenwerking? Mogelijk op termijn zelfs een fusie?

Deze opleiding gidst u langs de belangrijke bepalingen binnen het nieuwe WVV (Wetboek Vennootschappen en Verenigingen). Dit nieuwe wetboek bevat tal van (gewijzigde) bepalingen inzake de reorganisatie van een VZW.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Dit webinar van twee maal 3 uur is in hoofdzaak bedoeld voor:

  • vzw bestuurders
  • directieleden
  • stafmedewerkers

Kortom: elkeen betrokken bij samenwerking en/of fusies tussen vzw's.

Methodologie

De deelnemers hebben de mogelijkheid om uiterlijk een week voor de start van de vorming hun specifieke leervragen voor te leggen aan onze docent.

De totale leerinhouden worden opgenomen in uitgebreide slides met o.a. een stappenplan bij omzetting en fusie.

Programma

Deze opleiding wordt georganiseerd als interactieve webinar.

In het eerste deel bespreken we alle juridische vormen van samenwerking tussen VZW’s: losse samenwerking rond projecten, structurele samenwerking, koepelvorming, enz.

In het tweede deel gaan we dieper in op de fusie en de inbreng om niet van een algemeenheid (ook wel gekend onder de pseudo-fusie). Wij bespreken zowel de juridische gevolgen als de fiscale gevolgen, en dit zowel inzake inkomstenbelasting (RPB en Ven.Bel.) als inzake registratierechten en btw.

Volgende vragen komen (onder meer) aan bod:

  • Wat zijn de voordelen van de nieuwe fusieregels bij VZW’s?
  • Wat is de procedure voor fusie van VZW’s?
  • Hebben we een bedrijfsrevisor of notaris nodig bij een fusie van een VZW?
  • Is het zinvol te opteren voor de nieuwe fusieprocedure boven de vroegere regeling van de inbreng om niet van een algemeenheid?
  • Wat zijn de fiscale gevolgen van een fusie (rechtspersonenbelasting, vennootschapsbelasting, registratierechten en btw)?
  • Varia

Mevr. Nelle Huyghe, Stadsbestuur Mechelen, meldde over deze opleiding: "De opleiding wordt op degelijk niveau gegeven, waar er voldoende ruimte wordt gelaten voor vragen en voorbeelden. Het is duidelijk dat de lesgever heel veel ervaring heeft."

Mevr. Ruth Cazaerck, Compaan, meldde over deze opleiding: "Mooi samengesteld geheel dit programma. Ruimte voor concretisering via vragen, en door de parate kennis en expertise van de lesgever kon snel worden ingespeeld op de context van de deelnemers. Blij dat ik deelgenomen heb, voel mij sterker in mijn overwegingen tot samenwerking nu."

Prijsinfo

Deelnemers die niet behoren tot de publieke sector, social- of non-profit betalen € 270,00 bij deelname. Prijs exclusief BTW.

Sylvia Thienpont

Business Manager social profit

Gecertificeerd fiscaal accountant ITAA

bij SBB

Johanna Waelkens

Product Manager Legal Consulting

bij SBB

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.