Discriminatie in arbeidsrelaties


Voorbeeld: kan 'leeftijd' die een loonsverhoging genereert discriminerend zijn naar de jongere werknemers toe?
Opleiding Wetgeving en administratie 190363

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

De deelnemers hebben de basisregels onder de knie, waardoor zij in de praktijk problemen rond discriminatie in arbeidsrelaties herkennen en er gepast op kunnen reageren.

Omschrijving

U merkt in de media dat betwistingen over discriminatie op de werkvloer steeds talrijker worden.

Deze opleiding biedt u een grondiger inzicht en bovendien toepasbare vaardigheden omtrent het conform met de wet omgaan met discriminatie in diverse arbeidsrelaties.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze studienamiddag richt zich in eerste instantie tot de publieke sector en de social profit. Dit is ook het uitgangspunt van deze studienamiddag. Gezien echter veel zaken ook mutatis-mutandis van toepassing zijn voor ondernemingen is deelname ook toegestaan.

De opleiding is zowel geschikt voor deelnemers met een juridische achtergrond als deelnemers zonder juridische achtergrond, zowel directie, HR, diensthoofden, directe leidinggevenden, teamleiders, enz.

Methodologie

Meester Ludo Vermeulen is een man van de praktijk.

In die praktijk behandelde en behandelt hij talloze zaken over discriminatie voor arbeidsrechtbanken en -hoven, tot voor het Grondwettelijk Hof.

Alle facetten van het onderwerp zullen geïllustreerd worden met voorbeelden uit de praktijk.

Programma

We beperken ons in deze opleiding tot de regels rond gelijke behandeling en het verbod van discriminatie in de arbeidsrelatie, van selectie en rekrutering over tewerkstelling tot beëindiging van die arbeidsrelatie.

Dat kan trouwens ook een arbeidsrelatie met een zelfstandige medewerker zijn.

Met het oog op een beter inzicht in de dagelijkse praktijk van het verbod van discriminatie in arbeidsrelaties behandelen we:

  • de verschillende vormen van discriminatie
  • de begrippen die gehanteerd worden
  • de bewijsregeling
  • de handhaving

Vervolgens zoomen we in op verschillende criteria met uiteraard de meeste aandacht voor ongelijke behandeling op grond van handicap, gezondheidstoestand, leeftijd, afkomst en godsdienst of overtuiging.

Ook de andere criteria komen aan bod.

Deze toegepaste juridische opleiding is een ideale specifieke aanvulling op de veel algemenere vorming van Escala rond de anti-discriminatiewet in samenwerking met UNIA. Die opleiding is algemener en gaat breder dan de arbeidssituatie met aandacht voor de relatie met klanten, patienten, zorgbehoevenden, bewoners, huurders, sporters, artiesten, kinderen, senioren, enz.

Meer informatie over deze Escala opleiding i.s.m. UNIA vindt u hier.

Opgelet: Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner Skilliant. Het erkenningsnummer voor Skilliant is DV.O214464.

Prijsinfo

  • Overheid, social profit en vzw's: € 110 per deelnemer excl. BTW
  • Profit:€ 150 per deelnemer excl. BTW
2019-363-1-OmschrijvingDocent-1.jpg

Meester Ludo Vermeulen is al meer dan 40 jaar advocaat gespecialiseerd in sociaal recht. Hij is tevens plaatsvervangend rechter in de arbeidsrechtbank Antwerpen, afdeling Turnhout. Vanuit zijn bijzondere belangstelling voor het discriminatierecht publiceerde hij het boek "Discriminatie in arbeidsrelaties". Hij schrijft regelmatig bijdragen in gespecialiseerde tijdschriften over dit onderwerp.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.