De werking en bevoegdheden van de gerechtsdeurwaarder


Invordering: vanuit het standpunt van de schuldeiser en de (begeleider) van de schuldenaar
Webinar Wetgeving en administratie 140629
Opleiding Wetgeving en administratie 140629

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

 • U komt te weten hoe gerechtsdeurwaarders te werk gaan
 • De mogelijkheden (rond bv. inbeslagnames) van de gerechtsdeurwaarders worden duidelijk uiteengezet
 • U kunt inschatten welke gevolgen bepaalde handelingen voor uw cliënt kunnen hebben.
 • Na de opleiding weet u welke informatie gerechtsdeurwaarders kunnen en mogen hanteren
 • U kunt inschatten hoeveel de kosten zullen bedragen bij de verschillende procedures

Introductie

De gerechtsdeurwaarder: naar een efficiënte en menswaardige procedure

Omschrijving

De gerechtsdeurwaarder kan in verschillende situaties ingeschakeld worden. Zo kan hij ingeschakeld worden in volgende situaties:

 • De minnelijke invordering van schulden
 • Een vaststelling (vb. plaatsbeschrijving van een appartement, vaststelling van vordering van bouwwerken, vaststelling van overspel...)
 • Een betekening (vb. een dagvaarding, op de hoogte brengen van een beslissing of uitspraak van de rechter,...)
 • Uitvoering van een beslissing
 • Het leggen van (bewarend of uitvoerend) beslag
  • Beslaglegging op onroerende goederen
  • Beslaglegging op loon of uitkering
 • Afhaling van kinderen
 • ...

Voor vele personen heeft de komst van de deurwaarder verregaande gevolgen. Komt u vaak in contact met de personen die geconfronteerd worden met de gerechtsdeurwaarder? Een (preventief) advies van u kan heel wat problemen voorkomen.

Hiervoor is het belangrijk dat u een basisinzicht verwerft over de manier waarop de gerechtsdeurwaarder te werk gaat en welke procedures hij volgt.  

Vaak heeft de gerechtsdeurwaarder een negatief imago. Tijdens deze opleiding bespreken we op een objectieve manier wat de rol van de gerechtsdeurwaarder is of kan zijn.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zich tot personen die cliënten begeleiden, die in contact kunnen komen met een gerechtsdeurwaarder, zoals:

 • OCMW's en CAW's: hulpverleners van budget- en schuldhulpbemiddeling
 • Sociale diensten
 • Bemiddelaars
 • Politie
 • Sociale verhuurkantoren en huisvestingsmaatschappijen
 • Vastgoedkantoren
 • Justitiehuizen
 • Nutsmaatschappijen
 • Overheden: innen van belastingen, boetes, ...
 • Banken en kredietverleners

Programma

1. INVORDERING VAN SCHULDEN

DE PROCEDURE:

Minnelijke vs gerechtelijke fase: van factuur tot beslag:

 • bemiddelingsrol van de GDW
 • verloop van een procedure
 • stokpaardjes ter controle van de procedure
 • uiteenzetting van de begrippen
 • wettelijke termijnen en de  toepassing ervan in de praktijk
 • verduidelijking van de (on)wettelijke kosten van de procedure;
 • inzichten om kosten te beperken;
 • de mogelijkheden tot onderzoek van solvabiliteit door de GDW en de criteria
 • nadruk op het menselijke aspect  en de procedure in de praktijk

De gerechtelijke fase: beslag:

 • beslag op roerende goederen
 • keuzerecht van de schuldeiser
 • niet voor beslag vatbare goederen
 • cumulatie van beslagen
 • tegenwerpelijkheid van beslag
 • mogelijkheid tot minnelijke verkoping
 • omvang van het beslag
 • de waarde van de voorafgaande boedelbeschrijving
 • de inbeslagname van goederen van derden en het bewijs met facturen
 • de mogelijkheden tot recuperatie op de echtgenoot
 • beslag onder derden:
  • beslag op o.a. loon en bankrekeningen
  • barema's
  • onderhoudsgeld
  • verdeling
  • beslag op onroerende goederen
  • voorwaarden
  • toepassing in de praktijk
  • mogelijkheid van hypotheek op onroerend goed

Hoe de minnelijke en/of de gerechtelijke uitvoering  stilleggen?

 • Afbetalingsplan
 • Kantonnement
 • Onvermogendheid (faling, collectieve schuldenregeling (CSR), Wet Continuïteit Ondernemingen (WCO), niets hebben)
 • Verjaring en stuiting
 • Rechtsmiddelen (verzet, hoger beroep, cassatie) en de procedure voor de aanstelling van een pro-deo-advocaat

Bewarende vs uitvoerende beslagen

Advocaten vs incassokantoren vs gerechtsdeurwaarder

2. DE UITHUISZETTINGEN

 • De procedure en termijnen
 • Problemen en oplossingen

3. VASTSTELLINGEN

SOORTEN, o.a.:

 • boedelbeschrijving
 • staat van een woning
 • afhaling van kinderen
 • overspel

4. KOSTEN

Kies eerst een locatie/tijdstip om deze gegevens te kunnen zien

Lesdata

Datum Startuur Einduur
dinsdag 09/06/2020 13:30 16:30
donderdag 11/06/2020 13:30 16:30

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • Tine@escala.be

Lesdata

Datum Startuur Einduur
dinsdag 10/11/2020 09:30 12:30
dinsdag 10/11/2020 13:30 16:30

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

 • SBM Gent
 • Tramstraat 63
 • 9052 Zwijnaarde
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • Tine@escala.be

Dhr. Thomas Melis is master in de rechten en is momenteel Kandidaat-Gerechtsdeurwaarder bij gerechtsdeurwaarderskantoor Vynck-Leys. Daarnaast is hij medewerker van de reflectieraad SAM-TES (Samenwerken voor een meer rechtvaardige maatschappij) en bij DIAM (Diensten aan de Maatschappij).