Commerciële contracten voor de non-profit sector: sluitende en uitvoerbare contracten realiseren


Een sluitend en uitvoerbaar contract is niet vanzelfsprekend!
Opleiding Wetgeving en administratie 190074

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

 • het verwerven van de juridische basiskennis voor het onderhandelen, sluiten, uitvoeren en beëindigen van contracten
 • het inschatten van risico’s en voorkomen van conflicten, misverstanden en problemen met klanten, leveranciers of partners
 • het correct inschatten van de gevolgen van bepaalde clausules
 • praktische toepassing in de commerciële praktijk, aanpakken concrete problemen, cases met adviezen en antwoorden

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • Directies en hun stafmedewerkers van Vlaamse not for profit organisaties.
  We denken hier ondermeer aan lokale en hogere besturen, zorginstellingen, sociale economiebedrijven en gerelateerde organisaties.
 • Volgende functiehouders worden beoogd en hebben veel baat bij deze juridische vorming: directie, managementassistant, diensthoofden: financiën, verkoop, marketing, veiligheid, gebouwen, transport, milieu en anderen.

Naargelang wie er effectief inschrijft voor deze opleiding kunnen er in voorjaar 2020 één of meer gespecialiseerde sectorvervolmakingen worden gerealiseerd voor dezelfde doelgroep.

Methodologie

 • Kennisoverdracht, interactie met en tussen de deelnemers en vele praktische oefeningen staan centraal in de aangewende leermethode.
 • Praktische cases kunnen worden afgestemd op de specifieke sectoren vertegenwoordigd in het doelpubliek.
contract-1-1_2019-74.jpg

Programma

Komen aan bod:

 • Inleiding, doelstellingen opleiding, verloop van de opleiding
 • De precontractuele fase: onderhandelingen, offertes, LOI, raamcontracten, precontractuele informatieverplichtingen, precontractuele aansprakelijkheid
 • Contractuele fase: basisbegrippen - sluiten, uitvoering, nakoming en beëindiging van een overeenkomst
 • Bespreking (gangbare) clausules en standaardclausules in commerciële contracten, o.m. inzake bestelling, levering, waarborgen, prijzen , betaling, aansprakelijkheid, beëindiging, confidentialiteit, intellectuele rechten, niet-concurrentie, niet-afwerving, forumbeding etc.
 • Bespreking gangbare contracten: koop, huur, aanneming, diensten, freelancers
 • Groepswerk: gevaarlijke clausules filteren - opstellen van een overeenkomst (mede afhankelijk van het doelpubliek)

De relevante principes van het publiekrecht (beginselen van behoorlijk bestuur, openbaarheid van bestuur), overheidscontracten (bv. beheersovereenkomsten, toetredingsovereenkomsten e.d.), overheidsopdrachten en PPS kunnen indien gewenst ook nog summier worden toegelicht.

2019-74-1-OmschrijvingDocent-1.jpg

Sander Vanderheyde is advocaat bij Portelio Advocaten en actief in het ondernemingsrecht, waaronder intellectuele eigendomsrechten, privacy, handelstussenpersonen en commerciële contracten. Sander verzorgt regelmatig seminaries en opleidingen en heeft diverse publicaties op zijn naam.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.