Wegwijs in woningkwaliteit: actoren, procedures, aandachtspunten


Regelgevende basics woningkwaliteit
Webinar Wetgeving en administratie 210739

Omschrijving

Een degelijke woning om in te wonen zou een basisrecht moeten zijn. Toch is dit nog al te vaak niet het geval.

Niet alleen de dossierbehandelaars worden met deze problematiek geconfronteerd, ook bij heel wat (sociale) actoren die bij de mensen aan huis komen kan de vraag rijzen of zij geen actie dienen te ondernemen. Maar is hun inschatting correct? Welke acties zijn mogelijk? Wat zijn de mogelijke gevolgen? Hoe verloopt de procedure? Wat betekent dit mogelijk voor de bewoners? Dit en vele andere vragen maken dat men soms stil blijft zitten.

De Vlaamse Codex Wonen, afgekort de VCW, de regelgeving omtrent woningkwaliteit is voor heel wat dossierbehandelaars en maatschappelijk werkers nog onvoldoende gekende materie.

Nochtans kan een goede praktische kennis van deze wetgeving heel wat mensen die te maken krijgen met een woningkwaliteit problematiek vooruit helpen in het licht van een oplossing. Daar wil deze cursus een antwoord op bieden.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • dossierbehandelaars, inspecteurs, medewerkers diensten wonen, stafmedewerkers, (intergemeentelijke) diensten die inzetten op wonen, stadsontwikkeling, ...
 • medewerkers van sociale of ondersteunende diensten zoals OCMW's, CAW's, jeugdzorg & thuiszorg
 • medewerkers van armoedeverenigingen
 • ...

Methodologie

Deze is gedeeltelijk ex cathedra, maar vooral interactief.

Er wordt veelvuldig gebruik gemaakt van foto’s, beelden, enzovoort ter illustratie van de regelgeving.

Programma

Procedures woningkwaliteit uit de VCW, de Vlaamse Codex Wonen

 • Begrippen
 • Procedures ongeschiktheid/onbewoonbaarheid
  • Verschillende fasen, rol gemeentebestuur, rol Vlaamse overheid Wonen Vlaanderen
 • Waarschuwingsprocedure
  • Bemiddelen met succes
 • Aandachtspunten bij het nemen van een besluit
 • Flankerende maatregelen
  • rol van derde partijen
  • recht op huursubsidie
  • voorrang sociale woning
  • herhuisvestingsplicht

Uiteraard is er in deze opleiding voldoende ruimte voor interactie en ervaringsuitwisseling onder de deelnemers en uw vragen.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.