Escala, uw opleidingsspecialist voor non-profit & vzw’s

In de non-profit is de professionalisering reeds een ruime tijd aan de gang. Professioneel management en goed opgeleide medewerkers zijn een absolute noodzaak geworden voor een duurzame en kwalitatieve werking. Dit is niet alleen een feit dat enkel de directie en het bestuur aanbelangt. Belangrijke taken en bevoegdheden worden immers overgedragen aan medewerkers en vrijwilligers. 
Met de opleidingen zorgt Escala voor de fundamenten voor een goed werkende organisatie, zowel op financieel als op organisatorisch vlak. Deze elementen komen ook allemaal aan bod op onze jaarlijkse vzw-studiedag. Zo kan uw organisatie succesvol groeien en nog beter ten dienste staan van de maatschappij en/of leden. 

Kwaliteit verzekerd

Qfor Iso

Dagelijks monitort Escala de klanttevredenheid en wordt het kwaliteitsbeleid geoptimaliseerd om onze dienstverlening beter af te stemmen op de opleidingsnoden in de publieke, social en non-profit sector.

omdat uw organisatie ons uitgangspunt is

Klantgerichtheid, marketing & communicatie
teacher image
"

De opleiding 'Omgaan met agressie aan het loket' werd zeer positief geëvalueerd.

"

Bartje - DOCENT

Mobiliteit en logistiek
teacher image
"

Omdat 2 organisaties nooit identiek zijn, zijn veiligheidsopleidingen dat ook niet.

"

Bart - DOCENT