Club Milieucoördinatoren (bijscholing milieucoördinator)


Bijscholing

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

U blijft op de hoogte van de recentste wijzigingen in de wetgeving en de evoluties in uw vakgebied.

Omschrijving

Vervolmaking voor de milieucoördinator in 10 sessies.

Sinds 4 juli 1996 legt het decreet bedrijfsinterne milieuzorg en het uitvoeringsbesluit aan vele bedrijven de verplichting op een milieucoördinator aan te stellen. De Vlaamse wetgever streeft met dit nieuwe decreet duurzame productiepatronen na, een beheersing en beperking van de belasting van een bedrijf op het milieu.

Binnen het bedrijf staat de milieucoördinator in vele gevallen alleen voor de milieuproblematiek.

Om tegemoet te komen aan de vraag tot uitwisseling van ervaring en tot het bijwerken en actualiseren van de noodzakelijke kennis heeft SBM in samenwerking met WIELS een club voor de milieucoördinator opgericht.

Deze club is een mix van panelgesprekken, praktijktoepassingen en uiteenzettingen waarbij steeds de praktische bruikbaarheid wordt nagestreefd.

Tijdens een 10-tal bijeenkomsten per jaar wordt een platform aangeboden waar de milieucoördinatoren elkaar kunnen ontmoeten en waar een uitwisseling van ervaring en kennis plaatsvindt. Een extra toegevoegde waarde wordt aangeboden door één of meerdere gastsprekers die een aantal thema's bespreken. Zowel juridische als milieutechnische thema's worden behandeld.

De inhoud kan naargelang de actualiteit en de vraag van de clubleden enigszins wijzigen.

 

Op die manier kunnen wij u een pakket aanbieden waarbij u voldoet aan de jaarlijkse verplichte bijscholing van 30 uren.

Stuurgroep

 • Kuys Els, GHSES Audit & Environmental Affairs Manager EMEA
 • Sijmons Martine, Milieucoördinator AZ Sint-Jan Brugge-Oostende
 • Snick Annelies, Milieucoördinator - WatercoördinatorArdo
 • Demey Bruno, Facility Manager & EHS Officer Scio Teq BV
 • Nollet Arne, HSE Manager Unilin, division insulation
 • Steenhaut Johan, MIlieucoördinator NV Stadsbader
 • Van Tilborg Marc, Environment Coordinator & Spatial Development Manager Brussels Airport Company
 • Van Marcke Koen, Consultant WIELS
 • Verzyck Pieter, EHS manager Deceuninck
 • Wiels Danny, Zaakvoerder WIELS
 • Herman Philippe, Coördinator SBM

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze club richt zich in de eerste plaats naar de milieucoördinator en de milieuverantwoordelijke maar ook naar de bedrijfsleider, de productieverantwoordelijke, de preventieadviseur, m.a.w. personen die met de milieuproblematiek van het bedrijf worden geconfronteerd.

Deze sessies komen in aanmerking voor de verplichte bijscholing jaarlijks opgelegd aan de milieucoördinator. Op het einde van elk semester ontvangt u een attest.

Methodologie

Tijdens een 10-tal bijeenkomsten per jaar wordt een platform aangeboden waar de milieucoördinatoren elkaar kunnen ontmoeten en waar een uitwisseling van ervaring en kennis plaatsvindt. Een extra toegevoegde waarde wordt aangeboden door één of meerdere gastsprekers die een aantal thema's bespreken. Zowel juridische als milieutechnische thema's worden behandeld. De inhoud kan naargelang de actualiteit en de vraag van de clubleden enigzins wijzigen. Op die manier kunnen wij u een pakket aanbieden waarbij u voldoet aan de jaarlijkse verplichte bijscholing van 30 uren.

Programma

10 bijeenkomsten in Kortrijk of in Brugge  telkens op woensdagavond van 18u30 tot 21u30.

Thema 1: Evoluties in de taken van de milieucoördinator

Data:

 • Groep Kortrijk: 16 september 2020
 • Groep Brugge: 23 september 2020

 

We starten met z’n allen het clubjaar met een sessie over de evoluties in de taken van de milieucoördinator. Hoe ver gaan die taken in feite?

In eerste instantie benaderen we het takenpakket vanuit een juridisch perspectief.

Vervolgens bekijken we dit vanuit de praktijk en gaan we dieper in op situaties die we in bedrijven tegenkomen. We laten hiervoor een aantal getuigenissen aan het woord.

 

 

Thema 2: De omgevingsvergunning

Data:

 • Groep Brugge: 7 oktober 2020
 • Groep Kortrijk: 14 oktober 2020

 

In deze eerste sessie betreffende de omgevingsvergunning focussen we ons op een tweetal aspecten.

Enerzijds geven we een toelichting betreffende het gebruik van het omgevingsloket bij het uitwerken van een vergunningsaanvraag.

Anderzijds geven we een aantal tips mee in verband met het gebruik van het loket: toegangsrechten, bijlagen, …

 

 

Thema 3: Metingen, meters en meetgoten

Data:

 • Groep Brugge: 18 november 2020
 • Groep Kortrijk: 25 november 2020

 

Meten is weten zegt het spreekwoord.

Er wordt in het kader van een goed milieubeleid dan ook heel wat gemeten.

In deze sessie hebben we in het kader van correcte metingen aandacht voor 3 belangrijke aspecten:

 • Wat kunnen en moeten we meten?
 • Toelichting bij de soorten meters voor het meten van afvalwater, grondwater,
  elektriciteit, gas, hemelwater, meetgoten, enz…
 • Welke eisen worden gesteld worden aan de meters? Welke regelgeving is van toepassing? Welke foutenmarge wordt aanvaard?

 

 

Thema 4: Afvalwater en lucht

Data:

 • Groep Brugge: 2 december 2020
 • Groep Kortrijk: 16 december 2020

 

Tijdens deze sessie gaan we in op de aspecten afvalwater en lucht.

 • Welke parameters moeten wanneer worden gemeten volgens Vlarem II?
 • Welke zuiveringstechnieken bestaan er voor welke parameters?
 • Welke zijn recente evoluties op het vlak van normering en zuivering?

 

 

Thema 5: De omgevingsvergunning

Data:Groep Brugge: 13 januari 2021

Groep Kortrijk: 27 januari 2021

 

Tijdens de tweede sessie over de omgevingsvergunning gaan we in op de procedure na de indiening van de aanvraag:

-Wat gebeurt met het (elektronisch) dossier na de indiening?

-Adviesverleningen, openbaar onderzoek, aanpassingen aan het dossier: hoe zit de procedure in elkaar?

-Praktische ervaringen en voorbeelden.

 

 

Thema 6:Mobiliteit

Data:Groep Brugge: 3 februari 2021

Groep Kortrijk: 10 februari 2021

Mobiliteit is een zeer belangrijk thema geworden bij vergunningsaanvragen:  wat wordt verwacht qua gegevens, welke informatie is verplicht, wanneer is een mobiliteitsstudie of nota verplicht, hoe gaat de overheid om met deze gegevens bij de vergunningsverlening, wat bij burenklachten, …

 

 

Thema 7: Milieu – Actualiteit

Data:Groep Brugge: 10 maart 2021

Groep Kortrijk: 24 maart 2021

 

Traditioneel gaan we in op actualiteitsthema’s in de maand maart. Nieuwe wetgeving en uitvoeringsbesluiten worden uitgediept - belangrijke wijzigingen die (mogelijk) op komst zijn, worden toegelicht. Wat is er in de maak? Wat zijn de plannen van de bevoegde minister?

Een blik op het verleden en de toekomst dus.

 

 

Thema 8: Het gemeentelijk milieubeleid

Data:Groep Brugge: 31 maart 2021

Groep Kortrijk: 28 april 2021

 

Tijdens deze sessie laten we de gemeenten aan het woord.

Vele gemeenten hebben extra regelgeving en richtlijnen uitgewerkt op het vlak van milieu (én stedenbouw), die van toepassing zijn op bedrijven.

Welke regels bestaan er? Hoe zien gemeenten het vergunningenbeleid op het vlak van milieu en ruimtelijke planning?

 

 

Thema 9: Bedrijfsbezoek

Data:Groep Brugge: 5 mei 2021

Groep Kortrijk: 26 mei 2021

 

 

Thema 10: Bedrijfsbezoek

Data:Groep Brugge: 2 juni 2021

Groep Kortrijk: 16 juni 2021

 

 

 

 

 

 

Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner SBM, cvba Skilliant.

Kies eerst een locatie/tijdstip om deze gegevens te kunnen zien

Na mijn aanstelling als Milieucoördinator in 2002, heb ik de verplichte bijscholing steeds gevolgd via de Club voor Milieucoördinatoren. Met steeds actuele thema's, gekozen in overleg met de clubleden, interessante en deskundige sprekers, een aangename verhouding voordrachten - interactieve sessies - bedrijfsbezoeken en de mogelijke netwerking met andere trouwe clubleden, heeft de Club een aangename invulling gegeven aan het begrip 'verplichting'.

Cees Kluijtmans

QSE & Lab Engineer, Tiense Suikerraffinaderij NV - plant Lebbe Sugar Specialties

Door regelmatig de club milieucoördinator bij te wonen wordt het milieubeleid op niveau gehouden.

De kans is immers reëel dat in een bedrijf met eerder weinig en/of beheerste milieurisico de aandacht voor milieu verslapt en dat we plots voor verrassingen zouden komen te staan.

Alle infosessies worden dan ook bijgewoond en resulteren op zijn minst op enkele nuttige notities of weetjes, met nog wat info uitwisseling na de sessie.

Johan Steenhaut

Milieucoördinator STADSBADER-DECKX

De club voor milieucoördinatoren laat me toe dat ik als milieucoördinator mee ben met alle in en outs van de milieuwetgeving en de toepassing ervan. Door het ruim aantal onderwerpen in het programma kun je als milieucoördinator eenvoudig voldoen aan de wettelijke vereiste bijscholing.

Als groep van milieucoördinatoren kunnen de clubleden de onderwerpen kiezen. Aangenaam en regelmatig contact met de collega's uit de milieusector is tevens ideaal om banden mee op te bouwen.

Yves Dierick

Preventieadviseur - Milieucoördinator Beaulieu International Group

Sedert jaar en dag lid van de Club Milieucoördinatoren Kortrijk en alle enkele jaren in de stuurgroep.

Door de aangepaste keuze van de thema's steeds op de hoogte van de actuele en toekomstige milieuwetgeving.

Door de toegepaste formule (broodje en drankje na de opleiding) wordt een ideaal netwerkmoment gecreëerd.

Een aanrader voor iedere beginnende en ervaren milieucoördinator.

Marc Verhamme

Coördinator Milieu & Veiligheid bij BOSS paints NV

Het invullen van de naleving van de decretale verplichting tot het volgen van minimaal 30 uren per kalenderjaar kan in geen beter kader gebeuren dan in een mix van theoretische actualiteits-lessen gebracht door diverse deskundige sprekers (zowel uit de bedrijfswereld als vanuit de overheden en federaties) en van collega praktijkgetuigenissen gekoppeld aan gevarieerde bedrijfsbezoeken.

De club milieucoördinatoren van SBM slaagt er in om deze combinatie in een perfect georganiseerd kader reeds jaren waar te maken, zodat ook ervaren "rotten in het vak" nog steeds geboeid kunnen deelnemen en vaak nog iets extra kunnen opsteken.

Een aanrader ...

Marc Van Tilborg

Milieucoördinator & Manager Spatial Development Brussels Airport Company Luchthaven Brussel Nationaal - 1930 Zaventem

Ik ben reeds meer dan 10 jaar lid van de club milieucoördinator West-Vlaanderen omdat deze club mij tal van voordelen biedt om wettelijk in orde te blijven met de verplichte vormingsuren. De club biedt jaarlijks sessies die interessante en vooral actuele onderwerpen behandelen. De onderwerpen van de sessies evolueren mee met de wetgeving waardoor herhalingen van thema's uitgesloten zijn.

Ook aangenaam is dat er jaarlijks bedrijfsbezoeken worden georganiseerd waardoor "milieu" toch ook op een praktische en visuele wijze wordt aangeboden.

Tot slot wil ik ook nog meegeven dat het financiële kaartje zeker economisch kan worden genoemd en dat de mogelijkheid om het bedrag in keer te betalen door de interne diensten van mijn organisatie als comfortabel worden beschouwd.

Martine Sijmons

Milieucoördinator AZ St. Jan Brugge Oostende AV

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.