Club Milieucoördinatoren (bijscholing milieucoördinator)

Club Wetgeving en administratie 050517

Omschrijving

Vervolmaking voor de milieucoördinator in 10 sessies.

Sinds 4 juli 1996 legt het decreet bedrijfsinterne milieuzorg en het uitvoeringsbesluit aan vele bedrijven de verplichting op een milieucoördinator aan te stellen. De Vlaamse wetgever streeft met dit nieuwe decreet duurzame productiepatronen na, een beheersing en beperking van de belasting van een bedrijf op het milieu.

Binnen het bedrijf staat de milieucoördinator in vele gevallen alleen voor de milieuproblematiek.

Om tegemoet te komen aan de vraag tot uitwisseling van ervaring en tot het bijwerken en actualiseren van de noodzakelijke kennis heeft SBM in samenwerking met Wiels & Partners een club voor de milieucoördinator opgericht.

Deze club is een mix van panelgesprekken, praktijktoepassingen en uiteenzettingen waarbij steeds de praktische bruikbaarheid wordt nagestreefd.

Tijdens een 10-tal bijeenkomsten per jaar wordt een platform aangeboden waar de milieucoördinatoren elkaar kunnen ontmoeten en waar een uitwisseling van ervaring en kennis plaatsvindt. Een extra toegevoegde waarde wordt aangeboden door één of meerdere gastsprekers die een aantal thema's bespreken. Zowel juridische als milieutechnische thema's worden behandeld.

De inhoud kan naargelang de actualiteit en de vraag van de clubleden enigszins wijzigen.

 

Op die manier kunnen wij u een pakket aanbieden waarbij u voldoet aan de jaarlijkse verplichte bijscholing van 30 uren.

Stuurgroep

 • Kuys Els, Milieucoördinator Solutia  Europe BVBA, a subsidiary of Eastman Chemical Company
 • Sijmons Martine, Milieucoördinator AZ Sint-Jan Brugge-Oostende
 • Demey Bruno, Facility Manager & EHS Coördinator Esterline
 • Nollet Arne, HSE Manager Unilin, division insulation
 • Van Tilborg Marc, Environment Coordinator & Spatial Development Manager Brussels Airport Company
 • Verhamme Marc, Milieucoördinator Boss Paints-Bossuyt
 • Van Marcke Koen, Consultant Wiels & Partners
 • Steenhaut Johan, Milieucoördinator NV Stadsbader
 • Wiels Danny, Zaakvoerder Wiels & Partners
 • Herman Philippe, Coördinator SBM
 • Aernoudt Dominique, Coördinator SBM
 • Vlieghe Myriam, Coördinator SBM

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze club richt zich in de eerste plaats naar de milieucoördinator en de milieuverantwoordelijke maar ook naar de bedrijfsleider, de productieverantwoordelijke, de preventieadviseur, m.a.w. personen die met de milieuproblematiek van het bedrijf wordt geconfronteerd.

Deze sessies komen in aanmerking voor de verplichte bijscholing jaarlijks opgelegd aan de milieucoördinator. Op het einde van elk semester ontvangt u een attest.

Methodologie

Tijdens een 10-tal bijeenkomsten per jaar wordt een platform aangeboden waar de milieucoördinatoren elkaar kunnen ontmoeten en waar een uitwisseling van ervaring en kennis plaatsvindt. Een extra toegevoegde waarde wordt aangeboden door één of meerdere gastsprekers die een aantal thema's bespreken. Zowel juridische als milieutechnische thema's worden behandeld. De inhoud kan naargelang de actualiteit en de vraag van de clubleden enigzins wijzigen. Op die manier kunnen wij u een pakket aanbieden waarbij u voldoet aan de jaarlijkse verplichte bijscholing van 30 uren.

Wat kent u na het volgen van deze opleiding?

U blijft op de hoogte van de recentste wijzigingen in de wetgeving en de evoluties in uw vakgebied.

Programma

10 bijeenkomsten te Kortrijk of te Brugge  telkens op woensdagavond van 18u30 tot 21u30.

Thema 1: Milieubeleid in Vlaanderen - de overheid aan het woord

Data:

 • Groep Brugge en groep Kortrijk samen: 19 september 2018  

Deze sessie gaat door in Kortrijk, ook voor wie de club in Brugge volgt.

We starten het clubjaar met een brede sessie over het Vlaamse beleid. Waar staan we met het milieubeleid en het ruimtelijk beleid in Vlaanderen? Welke zijn de aandachtspunten en acties die we mogen verwachten?

 

Thema 2: Water

Data:

 • Groep Brugge: 3 oktober 2018
 • Groep Kortrijk: 17 oktober 2018

In deze sessie gaan we dieper in op water en afvalwater. Waar ligt het onderscheid tussen afvalwater en hemelwater? Wanneer wordt hemelwater afvalwater?

We bekijken welke de laatste evoluties zijn inzake het hemelwaterbeleid.

Hoe brengen we de interne rioleringstoestand in beeld? Hoe de keuze van een KWS afscheider, slibvanger, een rioolafsluiter, ... maken?

Welke zijn de eisen inzake hemelwaterbuffering bij nieuwbouw of bij uitbreidingen van bestaande gebouwen? Hoe pak ik dit praktisch aan?

Thema 3: Duurzame energie

Data:

 • Groep Brugge: 7 november 2018
 • Groep Kortrijk: 21 november 2018

Veel is te doen rond energie en groene energie. Tijdens deze sessie bekijken we een stand van zaken. Wat is duurzame energie, hernieuwbare energie? En is zonne-energie en wind-energie een duurzame optie voor de toekomst?

Welke technische mogelijkheden staan ons nog te wachten?

Welke opportuniteiten zijn er voor een bedrijf? En hoe krijg je dit alles vergund?

Thema 4: Milieuincidenten en verzekerbaarheid

Data:

 • Groep Brugge: 5 december 2018
 • Groep Kortrijk: 19 december 2018

Wat staat een bedrijf te doen bij een milieuincident? Wat zegt de milieuwetgeving hierover, wie moet worden verwittigd, welke acties moeten genomen worden?

En is een bedrijf gedekt voor kosten en schade door zijn verzekeringen?

Leren uit leerrijke milieuincidenten dus, met de expert en verzekeraar aan het woord.

Praktijksituaties waarmee de milieucoördinator kan geconfronteerd worden.

Thema 5: Bedrijfsbezoek aan Daikin in het kader van koelgassen

Data:

 • Groep Brugge: 16 januari 2019
 • Groep Kortrijk: 30 januari 2019

De afgelopen jaren werden we geconfronteerd met vele wijzigingen m.b.t. het gebruik en het verbod van koelgassen. De komende jaren staan belangrijke wijzigingen op ons te wachten, die zeker een grote impact zullen hebben. Zijn dit haalbare doelstellingen? Wat zegt de wetgeving, en welke zijn de alternatieven voor de koelgassen die verdwijnen? Om theorie en praktijk samen te brengen, gaan we voor deze sessie op bezoek bij Daikin in Oostende.

Thema 6: Lucht

Data:

 • Groep Brugge: 6 februari 2019
 • Groep Kortrijk: 20 februari 2019

De aandacht voor "lucht" in de media is sterk toegenomen de afgelopen jaren. Ook bij vergunningsaanvragen en inspectiebezoeken krijgt dit thema meer en meer aandacht. Tijd om dit thema onder de loupe te nemen: hoe zitten de emissienormen in elkaar? Wat zijn de aandachtspunten bij de uitvoering van analyses, hoe moet een schoorsteen eruit zien, ... ?

Thema 7: Milieu - Actualiteit

Data:

 • Groep Brugge: 13 maart 2019
 • Groep Kortrijk: 20 maart 2019

Traditioneel gaan we in op actualiteitsthema's in de maand maart. Nieuwe wetgeving en uitvoeringsbesluiten worden uitgediept - belangrijke wijzigingen die (mogelijk) op komst zijn, worden toegelicht. Een blik op het verleden en de toekomst dus.

Thema 8: De omgevingsvergunning

Data:

 • Groep Brugge: 3 april 2019
 • Groep Kortrijk: 24 april 2019

Tijdens deze sessie hebben we het over de ervaringen met de omgevingsvergunning. Hoe werkt het loket? Welke zijn de ervaringen met het indienen van aanvraagdossiers? Welke zijn belangrijke aandachtspunten en gevolgen, voor indiener én voor overheid? Hoe verloopt de link met ruimtelijke ordening en bouwen? Wat zijn de tips voor de opmaak van aanvraagdossiers?

Vele vragen die we gaan omzetten naar de praktijk van de afgelopen twee jaar.

Thema 9: Bedrijfsbezoek aan IMOG te Moen

Data:

 • Groep Brugge: 15 mei 2019
 • Groep Kortrijk: 5 juni 2019

De site van Imog in Moen biedt plaats aan tal van exploitaties die we tijdens deze sessie zullen bezoeken:

 • deponie met natuurlijke waterzuivering
 • stort van niet-gevaarlijk afval dat niet meer kan worden voorkomen, hergebruikt of gerecupereerd
 • fotovoltaïsche cellen op het afgewerkte deel van het stort
 • lagunering voor onderwaterbodem
 • bodemopschoningsinstallatie met recuperatie van de metalen uit de te storten verbrandingsassen
 • sortering van grof vuil en houtafval
 • groencompostering
 • biomassacentrum met sorteerinstallatie voor houtafval
 • KGA-clustering met stockage en afvoer naar gespecialiseerde bedrijven

Thema 10: Bedrijfsbezoek aan CNH te Zedelgem

Data:

 • Groep Brugge: 19 juni 2019
 • Groep Kortrijk: 26 juni 2019

CNH Industrial, beursgenoteerd op de NYSE, is één van de grootste industriële kapitaalgoederenondernemingen ter wereld, met merkenfamilies als Case, New Holland, Iveco en FPT Industrial.

In de vestiging in Zedelgem, CNH Industrial Belgium, ontwikkelen, produceren en verkopen zo'n 2.400 medewerkers maaidorsers, hakselaars en balenpersen, met een ervaring en knowhow van meer dan 110 jaar onder de vlag New Holland Agriculture.

PRAKTISCHE INFO

Coördinatie en inlichtingen:

Danny Wiels, zaakvoerder Wiels & Partners, Deerlijkstraat 58A, 8550 Zwevegem, 056/754281, danny.wiels@wiels-partners.be

Philippe Herman, 051/268750, philippe.herman@sbm.be

Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner SBM, cvba Skilliant.

Lesdata

Datum Startuur Einduur
woensdag 18/09/2019 18:30 21:30
woensdag 02/10/2019 18:30 21:30
woensdag 06/11/2019 18:30 21:30
woensdag 04/12/2019 18:30 21:30
woensdag 15/01/2020 18:30 21:30
woensdag 05/02/2020 18:30 21:30
woensdag 11/03/2020 18:30 21:30
woensdag 01/04/2020 18:30 21:30
woensdag 06/05/2020 18:30 21:30
woensdag 03/06/2020 18:30 21:30

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

 • Syntra West - Campus Ten Briele
 • Ten Briele 7
 • 8200 Sint-Michiels
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • F: 051/268754
 • info@escala.be

Lesdata

Datum Startuur Einduur
woensdag 18/09/2019 18:30 21:30
woensdag 16/10/2019 18:30 21:30
woensdag 20/11/2019 18:30 21:30
woensdag 18/12/2019 18:30 21:30
woensdag 29/01/2020 18:30 21:30
woensdag 19/02/2020 18:30 21:30
woensdag 25/03/2020 18:30 21:30
woensdag 29/04/2020 18:30 21:30
woensdag 27/05/2020 18:30 21:30
woensdag 17/06/2020 18:30 21:30

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

 • Escala Kortrijk
 • Doorniksesteenweg 220
 • 8500 Kortrijk
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • F: 051/268754
 • info@escala.be

De club voor milieucoördinatoren laat me toe dat ik als milieucoördinator mee ben met alle in en outs van de milieuwetgeving en de toepassing ervan. Door het ruim aantal onderwerpen in het programma kun je als milieucoördinator eenvoudig voldoen aan de wettelijke vereiste bijscholing.

Als groep van milieucoördinatoren kunnen de clubleden de onderwerpen kiezen. Aangenaam en regelmatig contact met de collega's uit de milieusector is tevens ideaal om banden mee op te bouwen.

Yves Dierick

Preventieadviseur - Milieucoördinator Beaulieu International Group

Ik ben reeds meer dan 10 jaar lid van de club milieucoördinator West-Vlaanderen omdat deze club mij tal van voordelen biedt om wettelijk in orde te blijven met de verplichte vormingsuren. De club biedt jaarlijks sessies die interessante en vooral actuele onderwerpen behandelen. De onderwerpen van de sessies evolueren mee met de wetgeving waardoor herhalingen van thema's uitgesloten zijn.

Ook aangenaam is dat er jaarlijks bedrijfsbezoeken worden georganiseerd waardoor "milieu" toch ook op een praktische en visuele wijze wordt aangeboden.

Tot slot wil ik ook nog meegeven dat het financiële kaartje zeker economisch kan worden genoemd en dat de mogelijkheid om het bedrag in keer te betalen door de interne diensten van mijn organisatie als comfortabel worden beschouwd.

Martine Sijmons

Milieucoördinator AZ St. Jan Brugge Oostende AV

Na mijn aanstelling als Milieucoördinator in 2002, heb ik de verplichte bijscholing steeds gevolgd via de Club voor Milieucoördinatoren. Met steeds actuele thema's, gekozen in overleg met de clubleden, interessante en deskundige sprekers, een aangename verhouding voordrachten - interactieve sessies - bedrijfsbezoeken en de mogelijke netwerking met andere trouwe clubleden, heeft de Club een aangename invulling gegeven aan het begrip 'verplichting'.

Cees Kluijtmans

QSE & Lab Engineer, Tiense Suikerraffinaderij NV - plant Lebbe Sugar Specialties

Het invullen van de naleving van de decretale verplichting tot het volgen van minimaal 30 uren per kalenderjaar kan in geen beter kader gebeuren dan in een mix van theoretische actualiteits-lessen gebracht door diverse deskundige sprekers (zowel uit de bedrijfswereld als vanuit de overheden en federaties) en van collega praktijkgetuigenissen gekoppeld aan gevarieerde bedrijfsbezoeken.

De club milieucoördinatoren van SBM slaagt er in om deze combinatie in een perfect georganiseerd kader reeds jaren waar te maken, zodat ook ervaren "rotten in het vak" nog steeds geboeid kunnen deelnemen en vaak nog iets extra kunnen opsteken.

Een aanrader ...

Marc Van Tilborg

Milieucoördinator & Manager Spatial Development Brussels Airport Company Luchthaven Brussel Nationaal - 1930 Zaventem

Sedert jaar en dag lid van de Club Milieucoördinatoren Kortrijk en alle enkele jaren in de stuurgroep.

Door de aangepaste keuze van de thema's steeds op de hoogte van de actuele en toekomstige milieuwetgeving.

Door de toegepaste formule (broodje en drankje na de opleiding) wordt een ideaal netwerkmoment gecreëerd.

Een aanrader voor iedere beginnende en ervaren milieucoördinator.

Marc Verhamme

Coördinator Milieu & Veiligheid bij BOSS paints NV

Door regelmatig de club milieucoördinator bij te wonen wordt het milieubeleid op niveau gehouden.

De kans is immers reëel dat in een bedrijf met eerder weinig en/of beheerste milieurisico de aandacht voor milieu verslapt en dat we plots voor verrassingen zouden komen te staan.

Alle infosessies worden dan ook bijgewoond en resulteren op zijn minst op enkele nuttige notities of weetjes, met nog wat info uitwisseling na de sessie.

Johan Steenhaut

Milieucoördinator STADSBADER-DECKX