Club Milieucoördinatoren (bijscholing milieucoördinator)


Bijscholing
Opleiding Wetgeving en administratie 050517
Opleiding Wetgeving en administratie 050517

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

U blijft op de hoogte van de recentste wijzigingen in de wetgeving en de evoluties in uw vakgebied.

Omschrijving

Vervolmaking voor de milieucoördinator in 10 sessies.

Sinds 4 juli 1996 legt het decreet bedrijfsinterne milieuzorg en het uitvoeringsbesluit aan vele bedrijven de verplichting op een milieucoördinator aan te stellen. De Vlaamse wetgever streeft met dit nieuwe decreet duurzame productiepatronen na, een beheersing en beperking van de belasting van een bedrijf op het milieu.

Binnen het bedrijf staat de milieucoördinator in vele gevallen alleen voor de milieuproblematiek.

Om tegemoet te komen aan de vraag tot uitwisseling van ervaring en tot het bijwerken en actualiseren van de noodzakelijke kennis heeft SBM in samenwerking met WIELS een club voor de milieucoördinator opgericht.

Deze club is een mix van panelgesprekken, praktijktoepassingen en uiteenzettingen waarbij steeds de praktische bruikbaarheid wordt nagestreefd.

Tijdens een 10-tal bijeenkomsten per jaar wordt een platform aangeboden waar de milieucoördinatoren elkaar kunnen ontmoeten en waar een uitwisseling van ervaring en kennis plaatsvindt. Een extra toegevoegde waarde wordt aangeboden door één of meerdere gastsprekers die een aantal thema's bespreken. Zowel juridische als milieutechnische thema's worden behandeld.

De inhoud kan naargelang de actualiteit en de vraag van de clubleden enigszins wijzigen.

 

Op die manier kunnen wij u een pakket aanbieden waarbij u voldoet aan de jaarlijkse verplichte bijscholing van 30 uren.

Stuurgroep

 • Kuys Els, Milieucoördinator Solutia  Europe BVBA, a subsidiary of Eastman Chemical Company
 • Sijmons Martine, Milieucoördinator AZ Sint-Jan Brugge-Oostende
 • Demey Bruno, Facility Manager & EHS Coördinator Esterline
 • Nollet Arne, HSE Manager Unilin, division insulation
 • Van Tilborg Marc, Environment Coordinator & Spatial Development Manager Brussels Airport Company
 • Verhamme Marc, Milieucoördinator Boss Paints-Bossuyt
 • Van Marcke Koen, Consultant WIELS
 • Steenhaut Johan, Milieucoördinator NV Stadsbader
 • Wiels Danny, Zaakvoerder WIELS
 • Herman Philippe, Coördinator SBM

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze club richt zich in de eerste plaats naar de milieucoördinator en de milieuverantwoordelijke maar ook naar de bedrijfsleider, de productieverantwoordelijke, de preventieadviseur, m.a.w. personen die met de milieuproblematiek van het bedrijf wordt geconfronteerd.

Deze sessies komen in aanmerking voor de verplichte bijscholing jaarlijks opgelegd aan de milieucoördinator. Op het einde van elk semester ontvangt u een attest.

Methodologie

Tijdens een 10-tal bijeenkomsten per jaar wordt een platform aangeboden waar de milieucoördinatoren elkaar kunnen ontmoeten en waar een uitwisseling van ervaring en kennis plaatsvindt. Een extra toegevoegde waarde wordt aangeboden door één of meerdere gastsprekers die een aantal thema's bespreken. Zowel juridische als milieutechnische thema's worden behandeld. De inhoud kan naargelang de actualiteit en de vraag van de clubleden enigzins wijzigen. Op die manier kunnen wij u een pakket aanbieden waarbij u voldoet aan de jaarlijkse verplichte bijscholing van 30 uren.

Programma

10 bijeenkomsten in Kortrijk of in Brugge  telkens op woensdagavond van 18u30 tot 21u30.

Thema 1: Externe veiligheid

Data:Groep Brugge en Kortrijk samen op 18 september 2019

We starten met z’n allen het clubjaar in Kortrijk met een sessie over externe veiligheid. Ook als milieucoördinator worden we geconfronteerd met diverse externe veiligheidsaspecten die we niet enkel vanuit de veiligheidsbril maar ook vanuit de milieubril moeten bekijken. We evalueren de toepasselijke regelgeving, en gaan dieper in op een aantal situaties die we in meer en meer bedrijven tegenkomen: windmolens in de nabijheid van uw bedrijf, elektrische wagens, laadpalen, laadbatterijen en zonnepanelen. Ook de nabijheid van een Seveso bedrijf in de omgeving kan een impact hebben op aan te vragen omgevingsvergunningen, of de ontwikkeling van een woonwijk bij uw bedrijf.

Thema 2: Afval

Data:Groep Brugge: 2 oktober 2019

Groep Kortrijk: 16 oktober 2019

In deze sessie gaan we dieper in op de problematiek afval. Enerzijds bekijken we de evolutie van het afvalbeleid in Vlaanderen. Wat zijn de verantwoordelijkheden, wat moet er in orde zijn qua wettelijke formaliteiten?

Anderzijds bekijken we het grensoverschrijdend transport van afvalstoffen. Hoe zit de regeling in elkaar?

Welke documenten moeten we invullen?

Tot slot gaan we dieper in op de soorten afvalstromen en de selectieve inzameling. Welke regels moeten hier worden gevolgd?

Thema 3: Motiveren van werknemers voor het milieu

Data:Groep Brugge: 6 november 2019

Groep Kortrijk: 20 november 2019

Vandaag streven bedrijven meer dan ooit naar gemotiveerde medewerkers.

Maar hoe zit dat op vlak van milieu?

Hoe belangrijk is motivatie wanneer men duurzaam wil ondernemen? Hoe kan ik mensen motiveren om bijvoorbeeld te sorteren op het werk? Kan de bonus van de plant gelinkt worden aan de prestaties op vlak van milieu? Welke meerwaarde betekenen medewerkers die gemotiveerd zijn voor het bedrijf op vlak van milieu? Welke opportuniteiten zijn er voor een bedrijf om hun medewerkers te sensibiliseren om actief mee te werken aan een positief milieubeleid?

Thema 4: Leerrijke milieu-incidenten

Data:Groep Brugge: 4 december 2019

Groep Kortrijk: 18 december 2019

Wat staat een bedrijf te doen bij een milieu-incident? Wat zegt de milieuwetgeving hierover: wie moet worden verwittigd, welke acties moeten genomen worden? Wat verwachten verzekeraar en expert?

Wat kunnen we leren uit incidenten zoals een brand of een explosie? Denken we maar aan de opvang bluswater, risico’s op bodemverontreiniging, lozing van vervuild bluswater, enz…

Hoe kan een bedrijf het noodplan hierop afstemmen. Situaties dus uit de praktijk waarmee een bedrijf kan geconfronteerd worden, en waarbij de milieucoördinator een rol te spelen heeft.

Thema 5: Groen

Data:Groep Brugge: 15 januari 2020

Groep Kortrijk: 29 januari 2020

Voorstelling van het Agentschap Natuur en Bos (ANB), een administratie die met de nieuwe omgevingsvergunning ook advies kan geven tijdens de aanvraagprocedure.

Wat zijn hun bevoegdheden? Welke zijn de aandachtspunten vanuit ANB richting bedrijven. Hoe zit hun rol in elkaar tijdens de vergunningsverlening.

Enkele cases en voorbeelden.

Thema 6:Klimaatsverandering

Data:Groep Brugge: 5 februari 2020

Groep Kortrijk: 19 februari 2020

De aandacht voor “het klimaat” in de media is sterk groeiende de afgelopen jaren.

Dagelijks krijgen we berichten te horen over de opwarming van de aarde, droogte, overstromingen, rampen, ... Tijd om dit thema onder de loupe te nemen. Wat is de impact op en zijn de consequenties voor de bedrijven? Wat kunnen bedrijven hiervoor doen, wat kunnen de drinkwatermaatschappijen doen bij aanhoudende droogte, hoe haal je de ecologische voetafdruk van het bedrijf naar beneden, …?

Met welke fenomenen zullen we in de toekomst geconfronteerd worden?

Thema 7: Milieu – Actualiteit

Data:Groep Brugge: 11 maart 2020

Groep Kortrijk: 25 maart 2020

Traditioneel gaan we in op actualiteitsthema’s in de maand maart. Nieuwe wetgeving en uitvoeringsbesluiten worden uitgediept - belangrijke wijzigingen die (mogelijk) op komst zijn, worden toegelicht. Wat is er in de maak? Wat zijn de plannen van de bevoegde minister?

Een blik op het verleden en de toekomst dus.

Thema 8: Plastics

Data:Groep Brugge: 1 april 2020

Groep Kortrijk: 29 april 2020

Tijdens deze sessie hebben we het over de impact van plastics op het milieu. Wat zijn “propere” en “vuile” plastics. Hoe zit de regeling in elkaar?

We hebben aandacht voor biodegradeerbaar, bio plastics, LCA in het kader van cradle to cradle, plastics in verpakkingen. Wanneer is het afval en wanneer is het een grondstof?

Welke technologische evoluties komen er op ons af, zijn er alternatieven, wat zal nog mogen en wat wordt verboden?

Thema 9: Bedrijfsbezoek aan Agristo te Wielsbeke

Data:Groep Brugge: 6 mei 2020

Groep Kortrijk: 27 mei 2020

Agristo is een familiebedrijf met hoofdzetel in Harelbeke en is sinds 1986 uitgegroeid tot een wereldspeler in de ontwikkeling en productie van diepgevroren aardappelgeïnspireerde producten. Agristo bestaat uit 4 productievestigingen namelijk Harelbeke, Wielsbeke, Nazareth en Tilburg.

Als Belgische onderneming is Agristo continu bezig met innovatie, vernieuwing en groei. Op het voormalig bedrijventerrein van Unilin in de Ridder de Ghellinckstraat te Wielsbeke werd in 2017 een nieuwe productiesite gebouwd die ondertussen 2 productielijnen telt.

Met de club gaan we een kijkje nemen in deze nieuwe fabriek.

Thema 10: Bedrijfsbezoek aan de kaasmakerij van Milcobel te Moorslede

Data:Groep Brugge: 3 juni 2020

Groep Kortrijk: 17 juni 2020

Kwaliteit is de topprioriteit bij Milcobel. Hoog kwalitatieve eindproducten, diensten en processen zijn ingebouwd in doelstellingen en mentaliteit. Bij Milcobel streven ze naar een totale ketenbewaking, van gras tot afgewerkt product. Milcobel verwerkt elk jaar meer dan 1,8 miljard liter melk tot kwaliteitsvolle zuivelproducten zoals kaas, boter, melkpoeder, roomijs en drinks. De Milcobel Groep is hiermee de grootste Belgische zuivelonderneming.

We brengen een bezoek aan de fabriek in Moorslede, waar kaas wordt geproduceerd.

Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner SBM, cvba Skilliant.

Kies eerst een locatie/tijdstip om deze gegevens te kunnen zien

Lesdata

Datum Startuur Einduur

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

 • Syntra West - Campus Ten Briele
 • Ten Briele 7
 • 8200 Brugge
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • F: 051/268754
 • Tine@escala.be

Ik ben reeds meer dan 10 jaar lid van de club milieucoördinator West-Vlaanderen omdat deze club mij tal van voordelen biedt om wettelijk in orde te blijven met de verplichte vormingsuren. De club biedt jaarlijks sessies die interessante en vooral actuele onderwerpen behandelen. De onderwerpen van de sessies evolueren mee met de wetgeving waardoor herhalingen van thema's uitgesloten zijn.

Ook aangenaam is dat er jaarlijks bedrijfsbezoeken worden georganiseerd waardoor "milieu" toch ook op een praktische en visuele wijze wordt aangeboden.

Tot slot wil ik ook nog meegeven dat het financiële kaartje zeker economisch kan worden genoemd en dat de mogelijkheid om het bedrag in keer te betalen door de interne diensten van mijn organisatie als comfortabel worden beschouwd.

Martine Sijmons

Milieucoördinator AZ St. Jan Brugge Oostende AV

De club voor milieucoördinatoren laat me toe dat ik als milieucoördinator mee ben met alle in en outs van de milieuwetgeving en de toepassing ervan. Door het ruim aantal onderwerpen in het programma kun je als milieucoördinator eenvoudig voldoen aan de wettelijke vereiste bijscholing.

Als groep van milieucoördinatoren kunnen de clubleden de onderwerpen kiezen. Aangenaam en regelmatig contact met de collega's uit de milieusector is tevens ideaal om banden mee op te bouwen.

Yves Dierick

Preventieadviseur - Milieucoördinator Beaulieu International Group

Sedert jaar en dag lid van de Club Milieucoördinatoren Kortrijk en alle enkele jaren in de stuurgroep.

Door de aangepaste keuze van de thema's steeds op de hoogte van de actuele en toekomstige milieuwetgeving.

Door de toegepaste formule (broodje en drankje na de opleiding) wordt een ideaal netwerkmoment gecreëerd.

Een aanrader voor iedere beginnende en ervaren milieucoördinator.

Marc Verhamme

Coördinator Milieu & Veiligheid bij BOSS paints NV

Na mijn aanstelling als Milieucoördinator in 2002, heb ik de verplichte bijscholing steeds gevolgd via de Club voor Milieucoördinatoren. Met steeds actuele thema's, gekozen in overleg met de clubleden, interessante en deskundige sprekers, een aangename verhouding voordrachten - interactieve sessies - bedrijfsbezoeken en de mogelijke netwerking met andere trouwe clubleden, heeft de Club een aangename invulling gegeven aan het begrip 'verplichting'.

Cees Kluijtmans

QSE & Lab Engineer, Tiense Suikerraffinaderij NV - plant Lebbe Sugar Specialties

Door regelmatig de club milieucoördinator bij te wonen wordt het milieubeleid op niveau gehouden.

De kans is immers reëel dat in een bedrijf met eerder weinig en/of beheerste milieurisico de aandacht voor milieu verslapt en dat we plots voor verrassingen zouden komen te staan.

Alle infosessies worden dan ook bijgewoond en resulteren op zijn minst op enkele nuttige notities of weetjes, met nog wat info uitwisseling na de sessie.

Johan Steenhaut

Milieucoördinator STADSBADER-DECKX

Het invullen van de naleving van de decretale verplichting tot het volgen van minimaal 30 uren per kalenderjaar kan in geen beter kader gebeuren dan in een mix van theoretische actualiteits-lessen gebracht door diverse deskundige sprekers (zowel uit de bedrijfswereld als vanuit de overheden en federaties) en van collega praktijkgetuigenissen gekoppeld aan gevarieerde bedrijfsbezoeken.

De club milieucoördinatoren van SBM slaagt er in om deze combinatie in een perfect georganiseerd kader reeds jaren waar te maken, zodat ook ervaren "rotten in het vak" nog steeds geboeid kunnen deelnemen en vaak nog iets extra kunnen opsteken.

Een aanrader ...

Marc Van Tilborg

Milieucoördinator & Manager Spatial Development Brussels Airport Company Luchthaven Brussel Nationaal - 1930 Zaventem