Club Milieucoördinatoren (bijscholing milieucoördinator)


Bijscholing
Club Wetgeving en administratie 050517

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

U blijft op de hoogte van de recentste wijzigingen in de wetgeving en de evoluties in uw vakgebied.

Omschrijving

Vervolmaking voor de milieucoördinator in 10 sessies.

Sinds 4 juli 1996 legt het decreet bedrijfsinterne milieuzorg en het uitvoeringsbesluit aan vele bedrijven de verplichting op een milieucoördinator aan te stellen. De Vlaamse wetgever streeft met dit nieuwe decreet duurzame productiepatronen na, een beheersing en beperking van de belasting van een bedrijf op het milieu.

Binnen het bedrijf staat de milieucoördinator in vele gevallen alleen voor de milieuproblematiek.

Om tegemoet te komen aan de vraag tot uitwisseling van ervaring en tot het bijwerken en actualiseren van de noodzakelijke kennis heeft SBM in samenwerking met WIELS een club voor de milieucoördinator opgericht.

Deze club is een mix van panelgesprekken, praktijktoepassingen en uiteenzettingen waarbij steeds de praktische bruikbaarheid wordt nagestreefd.

Tijdens een 10-tal bijeenkomsten per jaar wordt een platform aangeboden waar de milieucoördinatoren elkaar kunnen ontmoeten en waar een uitwisseling van ervaring en kennis plaatsvindt. Een extra toegevoegde waarde is de aanwezigheid van één of meerdere gastsprekers die verschillende thema’s behandelen, variërend van juridische en milieutechnische kwesties tot energie en duurzaamheid. De inhoud kan naargelang de actualiteit en de vraag van de clubleden enigszins wijzigen.

Op die manier kunnen wij u een pakket aanbieden waarbij u voldoet aan de jaarlijkse verplichte bijscholing van 30 uren.

Stuurgroep

 • Kuys Els, GHSES Audit & Environmental Affairs Manager EMEA
 • Sijmons Martine, Milieucoördinator AZ Sint-Jan Brugge-Oostende
 • Vandenbussche Gudrun, Milieucoördinator en preventieadviseur AZ Delta
 • De Beuselinck David, EMEA Health & Safety Director Cargill
 • Demey Bruno, Facility Manager & EHS Officer Scio Teq BV
 • Nollet Arne, HSE Manager Unilin, division insulation
 • Van Marcke Koen, Consultant WIELS
 • Verzyck Pieter, EHS manager Deceuninck
 • Wiels Danny, Zaakvoerder WIELS
 • Herman Philippe, Coördinator SBM

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze club richt zich in de eerste plaats naar de milieucoördinator en de milieuverantwoordelijke maar ook naar de bedrijfsleider, de productieverantwoordelijke, de preventieadviseur, m.a.w. personen die met de milieuproblematiek van het bedrijf worden geconfronteerd.

Deze sessies komen in aanmerking voor de verplichte bijscholing jaarlijks opgelegd aan de milieucoördinator. Op het einde van elk semester ontvangt u een attest.

Methodologie

Tijdens een 10-tal bijeenkomsten per jaar wordt een platform aangeboden waar de milieucoördinatoren elkaar kunnen ontmoeten en waar een uitwisseling van ervaring en kennis plaatsvindt. Een extra toegevoegde waarde is de aanwezigheid van één of meerdere gastsprekers die verschillende thema’s behandelen, variërend van juridische en milieutechnische kwesties tot energie en duurzaamheid. De inhoud kan naargelang de actualiteit en de vraag van de clubleden enigzins wijzigen. Op die manier kunnen wij u een pakket aanbieden waarbij u voldoet aan de jaarlijkse verplichte bijscholing van 30 uren.

Programma

10 bijeenkomsten in Kortrijk of in Brugge, telkens op woensdagavond van 18u30 tot 21u30.

Thema 1: Hemelwater, droogte en overstroming

Data:

 • Groep Brugge en Kortrijk: 27 september 2023 in de campus te Kortrijk.

Begin oktober wordt de nieuwe hemelwaterverordening van kracht, die heel wat wijzigingen inhoudt m.b.t. het gebruik van hemelwater. Reden genoeg dus om dit op de agenda te plaatsen. We staan stil bij het thema hemelwater, buffering, infiltratie, droogte en wateroverlast.

Thema 2:Duurzaamheid

Data:

 • Groep Brugge: 11 oktober 2023
 • Groep Kortrijk: 18 oktober 2023

Europa heeft de wetgeving goedgekeurd (CSRD – Corporate Sustainability Reporting Directive)

waardoor ondernemingen verplicht worden te rapporteren over hun duurzaamheidsbeleid (ESG – Environmental, Social, Governance).

Tijdens deze sessie laten we 2 getuigenissen aan het woord. De focus ligt op voorstelling van aanpak (strategie, rapportering, carbon footprint, enz.) en hoe pakken we de (verplichte) rapportering inzake duurzaam ondernemen aan.  

Thema 3:Energie - elektriciteit

Data:

 • Groep Brugge: 15 november 2023
 • Groep Kortrijk: 29 november 2023

Energie blijft voor ieder van ons een belangrijk onderwerp en mag ook dit clubjaar niet ontbreken op de agenda.

Tijdens deze sessie hebben we o.a. aandacht voor:

 • De nieuwe regelgeving m.b.t. energie(planning), energiebesluit.
 • EPB niet residentiële gebouwen.
 • Zonnepanelen, laadpalen in de praktijk.
 • AREI i.v.m. keuring laadpalen.
 • Energieaudits: voor wie, tips en trics vanuit de praktijk.
 • Welk advies geef je als milieucoördinator.

Thema 4: Over bodem, grondwater en PFAS

Data:

 • Groep Brugge: 6 december 2023
 • Groep Kortrijk: 20 december 2023

Weeral een zeer actueel thema waar we ingaan op de problematiek van PFAS in afvalwater en bodem.

Tijdens deze sessie hebben we o.a. aandacht voor:

 • Zowel het juridische als het praktische aspect.
 • De huidige stand van zaken.
 • Hoe gaat een bodemdeskundige hier mee om?
 • Hoe gaat een saneerder hier mee om?
 • Wie moet de rekening betalen?
 • Vaststellingen uit de praktijk.

Thema 5: Vlaremtreinen

Data:

 • Groep Brugge: 17 januari 2024
 • Groep Kortrijk: 31 januari 2024

Tijdens deze sessie zoomen we in op Vlarem 2, en geven we een praktisch overzicht van de laatste wijzigingen. Welke zijn de prioriteiten? Hoe mijn bedrijf in orde brengen en in orde houden? Hoe doen we onze rondgang in ons bedrijf? Is een checklist hier aangewezen? …

Thema 6: Afvalwater en gevaarlijke stoffen

Data:

 • Groep Brugge: 7 februari 2024
 • Groep Kortrijk: 21 februari 2024

We merken een stijgende aandacht van de VMM voor de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in het afvalwater. Het indelingscriterium GS van titel II van het Vlarem bepaalt vanaf welke concentratie afvalwater moet beschouwd worden als afvalwater met gevaarlijke stoffen. We merken eveneens een steeds strenger wordend lozingskader voor de lozing van afvalwater, mede vanuit een strenger Europees kader.

Tijdens deze sessie komt o.a. aan bod:

 • Lijst van gevaarlijke stoffen.
 • Wat zegt de regelgeving en het nieuwe kader?
 • De impact op lopende vergunningen en in te dienen aanvragen.
 • Voorbeelden van vergunningsvoorwaarden, lozingsnormen, …

Thema 7: Actualiteit: met Mario Deketelaere op de sofa

Data:

 • Groep Brugge: 6 maart 2024
 • Groep Kortrijk: 20 maart 2024

Traditioneel gaan we in op actualiteitsthema’s in de maand maart. Nieuwe wetgeving en uitvoeringsbesluiten worden uitgediept – belangrijke wijzigingen die (mogelijk) op komst zijn, worden toegelicht. Wat is er in de maak? Wat zijn de plannen van de bevoegde minister?

Een blik op het verleden en de toekomst dus.

Thema 8: Over B.B.T.

Data:

 • Groep Brugge: 17 april 2024
 • Groep Kortrijk: 24 april 2024

Voor de vaststelling van de vergunningsvoorwaarden in Vlaanderen vormen B.B.T.’s  de referentie. Ze geven het beste resultaat op vlak van milieu. Ze zijn bepalend voor vele bijzondere voorwaarden die aan bedrijven worden opgelegd.

Tijdens deze bijeenkomst staan op de agenda:

 • Het B.B.T. werkprogramma van VITO, welke B.B.T.’s staan op de agenda?
 • Wat is de impact op de vergunningsverlening en de milieuvoorwaarden?
 • Welke zijn de belangrijkste evoluties?
 • Wat loopt er vaak verkeerd?
 • Enkele B.B.T.’s van naderbij uitgelegd, we denken aan inkuipingen, hemelwater, waterzuivering, common waste gas.

Thema 9: Bedrijfsbezoek

Data:

 • Groep Brugge: 15 mei 2024
 • Groep Kortrijk: 29 mei 2024

Thema 10: Bedrijfsbezoek

Data:

 • Groep Brugge: 19 juni 2024
 • Groep Kortrijk: 26 juni 2024

De club voor milieucoördinatoren laat me toe dat ik als milieucoördinator mee ben met alle in en outs van de milieuwetgeving en de toepassing ervan. Door het ruim aantal onderwerpen in het programma kun je als milieucoördinator eenvoudig voldoen aan de wettelijke vereiste bijscholing.

Als groep van milieucoördinatoren kunnen de clubleden de onderwerpen kiezen. Aangenaam en regelmatig contact met de collega's uit de milieusector is tevens ideaal om banden mee op te bouwen.

Yves Dierick

Preventieadviseur - Milieucoördinator Beaulieu International Group

Na mijn aanstelling als Milieucoördinator in 2002, heb ik de verplichte bijscholing steeds gevolgd via de Club voor Milieucoördinatoren. Met steeds actuele thema's, gekozen in overleg met de clubleden, interessante en deskundige sprekers, een aangename verhouding voordrachten - interactieve sessies - bedrijfsbezoeken en de mogelijke netwerking met andere trouwe clubleden, heeft de Club een aangename invulling gegeven aan het begrip 'verplichting'.

Cees Kluijtmans

QSE & Lab Engineer, Tiense Suikerraffinaderij NV - plant Lebbe Sugar Specialties

Het invullen van de naleving van de decretale verplichting tot het volgen van minimaal 30 uren per kalenderjaar kan in geen beter kader gebeuren dan in een mix van theoretische actualiteits-lessen gebracht door diverse deskundige sprekers (zowel uit de bedrijfswereld als vanuit de overheden en federaties) en van collega praktijkgetuigenissen gekoppeld aan gevarieerde bedrijfsbezoeken.

De club milieucoördinatoren van SBM slaagt er in om deze combinatie in een perfect georganiseerd kader reeds jaren waar te maken, zodat ook ervaren "rotten in het vak" nog steeds geboeid kunnen deelnemen en vaak nog iets extra kunnen opsteken.

Een aanrader ...

Marc Van Tilborg

Milieucoördinator & Manager Spatial Development Brussels Airport Company Luchthaven Brussel Nationaal - 1930 Zaventem

Sedert jaar en dag lid van de Club Milieucoördinatoren Kortrijk en alle enkele jaren in de stuurgroep.

Door de aangepaste keuze van de thema's steeds op de hoogte van de actuele en toekomstige milieuwetgeving.

Door de toegepaste formule (broodje en drankje na de opleiding) wordt een ideaal netwerkmoment gecreëerd.

Een aanrader voor iedere beginnende en ervaren milieucoördinator.

Marc Verhamme

Coördinator Milieu & Veiligheid bij BOSS paints NV

Ik ben reeds meer dan 10 jaar lid van de club milieucoördinator West-Vlaanderen omdat deze club mij tal van voordelen biedt om wettelijk in orde te blijven met de verplichte vormingsuren. De club biedt jaarlijks sessies die interessante en vooral actuele onderwerpen behandelen. De onderwerpen van de sessies evolueren mee met de wetgeving waardoor herhalingen van thema's uitgesloten zijn.

Ook aangenaam is dat er jaarlijks bedrijfsbezoeken worden georganiseerd waardoor "milieu" toch ook op een praktische en visuele wijze wordt aangeboden.

Tot slot wil ik ook nog meegeven dat het financiële kaartje zeker economisch kan worden genoemd en dat de mogelijkheid om het bedrag in keer te betalen door de interne diensten van mijn organisatie als comfortabel worden beschouwd.

Martine Sijmons

Milieucoördinator AZ St. Jan Brugge Oostende AV

Door regelmatig de club milieucoördinator bij te wonen wordt het milieubeleid op niveau gehouden.

De kans is immers reëel dat in een bedrijf met eerder weinig en/of beheerste milieurisico de aandacht voor milieu verslapt en dat we plots voor verrassingen zouden komen te staan.

Alle infosessies worden dan ook bijgewoond en resulteren op zijn minst op enkele nuttige notities of weetjes, met nog wat info uitwisseling na de sessie.

Johan Steenhaut

Milieucoördinator STADSBADER-DECKX

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.