Burenbemiddeling

Opleiding Wetgeving en administratie 110563

Omschrijving

Komt u af en toe in aanraking met burenruzies? Wil u meer weten over burenbemiddeling bij deze conflicten? Diverse steden en gemeenten hebben hier reeds positieve ervaringen mee. Burenbemiddeling wil de communicatie tussen buren herstellen en vermijden dat conflicten escaleren. Hierdoor verbetert het leefklimaat in de buurt en zal een inschakeling van politie of justitie verminderen.

Maar om bemiddelend op te treden moet men natuurlijk over heel wat kwaliteiten beschikken. Hoe kunnen we objectief luisteren naar beide partijen (met elk hun eigen verhaal) en bestaat er een leidraad om een bemiddelingsgesprek te voeren? De bemiddelaar moet immers optreden als een neutrale derde die de partijen bijstaat in de zoektocht naar een evenwichtige oplossing. Ook het stadium van conflict waar de twee partijen zich in bevinden zal uw rol als bemiddelaar veranderen. Zijn er nog oplossingen mogelijk of zijn alle bruggen reeds opgeblazen?

Via deze opleiding krijgen de medewerkers een duidelijke en praktijkgericht beeld hoe in burenruzies bemiddeld kan worden. De algemene theorie over bemiddelen wordt meteen gelinkt aan de praktijk van burenbemiddeling.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zich tot medewerkers uit openbare besturen die in contact komen met conflicten en een bemiddelende rol moeten spelen:

 • Politie-inspecteurs
 • Gemeentelijke diensten voor burenbemiddeling
 • Sociaal werkers
 • Medewerkers uit OCMW, CAW, CLB
 • Ambtenaren uit overheidsinstellingen
 • Ombudsmannen en ombudsvrouwen uit openbare besturen, social en non profit.

Voorkennis

Er is geen specifieke voorkennis vereist.

Methodologie

Deze cursus bestaat uit het aanbrengen van theorie en reflectie hierover, met daarnaast ook mogelijkheden om de leerstof zelf te ervaren en in te oefenen in een veilige omgeving.

Om de interactiviteit van deze opleiding te verzekeren wordt het aantal deelnemers beperkt tot 15 personen.

Wat kent u na het volgen van deze opleiding?

Op het einde van deze opleiding weet u of kunt u:

 • Wat bemiddeling precies inhoudt: wat is de juridische context van bemiddeling? Welke vormen van bemiddeling bestaan er? Welke fasen zijn er in een bemiddelingsgesprek?
 • Hoe moet ik als bemiddelaar optreden (professioneel, meerzijdig partijdig, empathisch, oog voor de inhoud en zorg voor de relatie,...)
 • Hoe krijg ik beide partijen samen voor een gesprek? Hoe kan ik een duidelijk beeld van het probleem krijgen?
 • Hoe kan ik een bemiddelingsgesprek voeren?
 • Wat zijn de tips en tricks bij een bemiddelingscase?
 • Wat is mijn stijl als bemiddelaar en in het omgaan met conflicten?

Programma

1. Het conflict

 • Het ontstaan van conflicten: van verschil tot conflict
 • Conflictescalatie: heb ik een conflict of heeft het conflict mij?  
 • Inventaris van positieve en negatieve kanten van een conflict
 • De twee aspecten van een conflict: de inhoud en de relatie
 • Conflictstijlen: hoe ga jij om met conflicten?

2. De bemiddeling en de bemiddelaar

 • Wat is bemiddeling?
  • Visie en modellen
 • Wetgevend kader
 • Is elke situatie bemiddelbaar?
  • Voorwaarden
 • Het bemiddelingsgesprek
 • Fasen in het gesprek
 • Rol en houding van de bemiddelaar per fase
 • Over welke basisvaardigheden moet de bemiddelaar beschikken?
 • Ken jezelf als persoon: wat zijn je sterktes en zwaktes, kwaliteiten en blinde vlekken en hoe spelen deze een rol in de bemiddeling?
 • Wat na de bemiddeling?

3. Oefeningen

Doorheen de cursus is er heel veel aandacht voor het zelf ervaren van de theorie via oefeningen, bespreking en reflectie en kunnen de deelnemers de opgedane inzichten terugkoppelen in hun persoonlijk werkschrift.

Deze cursus is niet enkel gericht op informatie-overdracht. Er wordt verwacht dat de deelnemers ook bereid zijn om te leren over zichzelf, dit in een veilige gestructureerde omgeving.  

Lesdata

Datum Startuur Einduur
vrijdag 14/06/2019 09:30 12:30
vrijdag 14/06/2019 13:30 16:30
maandag 24/06/2019 09:30 12:30
maandag 24/06/2019 13:30 16:30

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

 • SBM Gent
 • Tramstraat 63
 • 9052 Zwijnaarde
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • F: 051/268754
 • info@escala.be