Bemiddelingsgericht werken bij burenconflicten


Hoe optreden als een neutrale derde?
Opleiding Maatschappelijke Topic 110563

Introductie

Buren die ruzie maken over lawaai, overhangende takken, fout geparkeerde auto's, ... Samenleven in eenzelfde woonblok of buurt is niet altijd gemakkelijk.

Wordt u aangesproken door mensen die last hebben van hun buren. Kijkt men naar u om mee te werken aan een oplossing?

In deze opleiding leert u bemiddelingsgerichte vaardigheden waardoor een conflict kan de-escaleren en waarbij de ruziënde partijen een aanvaardbare en uitvoerbare oplossing kunnen uitwerken met ondersteuning van een bemiddelende derde.

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Op het einde van deze opleiding weet u of kunt u:

Wat bemiddeling precies inhoudt:

 • Wat is de (juridische) context van bemiddeling?
 • Welke vormen van bemiddeling bestaan er? Welke fasen zijn er in een bemiddelingsgesprek?
 • Hoe treed ik op als bemiddelaar?
  (professioneel, vertrouwelijk, meerzijdig partijdig, neutraal, empathisch, oog voor de inhoud en zorg voor de relatie, ethisch en efficiënt, ...)
 • Hoe krijg ik de betrokken partijen samen voor een bemiddelingsgesprek?
 • Wanneer is een conflict bemiddelbaar?
 • Hoe voer ik een bemiddelingsgesprek?
 • Wat zijn de tips en tricks bij een bemiddelingscase?
 • Wie ben ik als bemiddelaar en wie ben ik in het omgaan met conflicten?

Omschrijving

"Burenruzies en conflicten? Wij komen er wel uit!"

"Mediation of bemiddeling: het zachte medicijn wanneer wij het niet eens kunnen worden."

 

Bemiddelen impliceert dat twee of meerdere partijen die van elkaar afhankelijk zijn maar door een conflict geen oplossing vinden voor het probleem dat hen tegenstelt.

Bemiddeling is een onderhandeling of conflictoplossing onder begeleiding van een derde, neutrale persoon, de mediator of de bemiddelaar.

Succesvol bemiddelen - in feite een poging vanwege minstens twee partijen om een wederzijds aanvaardbare oplossing te vinden - zou in principe nooit een winnaar of een verliezer mogen opleveren.

De vaardigheid van het bemiddelen zal er dan in bestaan een voor de ene partij een goed resultaat te verzoenen met een even goed resultaat voor de andere partij. Om zo’n situatie te creëren moeten de betrokkenen goed zijn voorbereid en tijdens het proces alert en flexibel zijn.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zich tot medewerkers uit openbare besturen en aanverwante organisaties die in contact komen met conflicten en een bemiddelende rol moeten spelen:

 • Politie-inspecteurs
 • Gemeentelijke diensten voor burenbemiddeling
 • Sociaal werkers
 • Medewerkers uit OCMW, CAW, CLB
 • Ambtenaren uit overheidsinstellingen
 • Ombudsmannen en ombudsvrouwen uit openbare besturen, social en non profit
 • (Buren)Bemiddelaars
 • Straathoekwerkers

Voorkennis

Er is geen specifieke voorkennis vereist.

Methodologie

Dag 1: theorie over conflict en conflicthantering en de rol van de bemiddelaar.

(deze dag is een gemeenschappelijk deel voor de opleidingen 'bemiddelingsgericht werken bij huurconflicten en bemiddelingsgericht werken bij burenconflicten)

Dag 2: specifiek rond burenconflicten: de deelnemers oefenen via rollenspel de rol van burenbemiddelaar.

Programma

Dag 1:

Wat is bemiddelen?

Wat is een conflict?

 • Wanneer spreken we over een conflict, welke elementen zijn er?
 • Conflictescalatie: heb ik een conflict of heeft het conflict mij?
 • De gevolgen van een conflict
 • Conflicthanteringsstijlen: hoe gaat u om met conflicten?
 • Communicatie bij conflicten
 • Tips en tricks

Dag 2:

 • Overzicht alternatieve geschillenoplossing
 • Wat is bemiddeling?
 • De erkende bemiddelaar
 • Burenbemiddeling: bemiddeling met een specifieke aanpak
 • Basisprincipes van burenbemiddeling
 • De burenbemiddelaar: rol en profiel
 • De verschillende fasen van de burenbemiddeling
 • Praktische oefeningen: 4 casussen om te oefenen

Lesdata

Datum Startuur Einduur
dinsdag 14/11/2023 09:30 12:30
dinsdag 14/11/2023 13:30 16:30
dinsdag 21/11/2023 09:30 12:30
dinsdag 21/11/2023 13:30 16:30

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

 • Tour & Taxis
 • Havenlaan 86c
 • 1000 Brussel
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • F: 051/268754
 • Tine@escala.be

Sofie De Meulenaere werkt na bijna 15 jaar advocatuur, eerst als advocaat, later als advocaat-bemiddelaar, nu voltijds als erkend bemiddelaar, burenbemiddelaar en bemiddelaar bij levenseinde en in de laatste levensfase, met een glasheldere missie: mensen (opnieuw) met elkaar verbinden. Dit na diverse gecertificeerde opleidingen tot bemiddelaar in combinatie met talrijke opleidingen rond geweldloze of verbindende communicatie in binnen- en buitenland.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.