Actualia GDPR en beslissingen GBA voor lokale besturen


Actualia GDPR wetgeving en jurisprudentie GBA specifiek voor de lokale besturen

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Na het volgen van deze opleiding kent u de actuele wetgeving en jurisprudentie omtrent de regels inzake bescherming van persoonsgegevens, zoals deze specifiek van toepassing zijn op de lokale besturen.

Omschrijving

Overheidsinstanties, waaronder de lokale besturen, verzamelen, verwerken en bewaren op dagdagelijkse basis een veelheid aan gegevens. De meeste van deze gegevens kwalificeren zonder meer als persoonsgegevens die worden beschermd onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Tijdens deze opleiding wordt er in de eerste plaats dieper ingegaan op de regels inzake bescherming van persoonsgegevens, zoals deze specifiek van toepassing zijn op de lokale besturen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

De lokale besturen in Vlaanderen, hun directeuren en diensthoofden, verantwoordelijken administratie en databasebeheerders ... en hun stafmedewerkers. Allen hebben baat bij deze actualia vorming.

Voorkennis

Er is geen specifieke voorkennis vereist.

Methodologie

De docente hanteert een mix van lesmethodes:

 • kennisoverdracht omtrent de actuele wetgeving en de laatste jurisprudentie
 • het aanbrengen van bijzondere casussen specifiek van toepassing op lokale besturen
 • vraag en antwoord tussen docente en deelnemers

Programma

Hierbij zal aandacht worden besteed aan de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, maar ook aan:

alle aanverwante Europese en nationale wetgeving die bijkomend van toepassing zouden kunnen zijn op de gegevensverwerking door lokale besturen (zoals bv. het Bestuursdecreet 2018). Er zal hierbij onder meer een antwoord worden gegeven op de volgende vragen:

 • welke basisprincipes zijn van toepassing?
 • waarop specifiek te letten voor de verwerking bestuursgegevens?
 • welke documenten en contracten op te stellen?
 • welke beveiligingsmaatregelen dienen er te worden genomen?
 • varia

In de tweede plaats zal er evenveel aandacht worden besteed aan:

 • de actualiteiten inzake gegevensbescherming door de lokale besturen
 • enkele relevante beslissingen van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit en andere Europese toezichthoudende autoriteiten worden besproken
 • varia

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.