Correct invullen van een Europees aanrijdingsformulier

Opleiding Verzekeringen 100219

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Na deze opleiding hebt u een heel duidelijk beeld op wat belangrijk is bij het invullen van een EAF, en welke gevolgen een onnauwkeurige vermelding kan hebben.

Omschrijving

Het lijkt misschien de normaalste zaak van de wereld, maar toch is het invullen van een aanrijdingformulier niet altijd evident. Niet alleen het juiste formulier is van belang, maar ook het invullen zelf kan - indien niet volledig of correct - ervoor zorgen dat de afhandeling van verzekeringsdossiers lange tijd uitblijft.

Bij ongevallen komt u soms ter plaatse, of u vult in de nasleep van een ongeval het formulier zelf in. Dan is deze korte opleiding de ideale leidraad om hier alle gegevens correct in te vullen.

Tevens krijgt u ook een heel goed zicht op hoe de verzekeringsmaatschappijen dit dan ook verder behandelen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding is bedoeld voor personen die vanuit hun beroep in aanraking komen met aanrijdingsformulieren, zoals politieagenten, medewerkers dienst politie.

Voorkennis

u hebt praktijkervaring met het invullen van aanrijdingsformulieren bij de uitoefening van uw functie.

Programma

De Regeling van verkeersongevallen en het belang hierin van het Europees aanrijdingformulier.

1. Hoe verloopt een schaderegeling inzake een verkeersongeval?

 •  Burgerrechterlijke aspecten van een verkeersongeval (regeling van de materiële, lichamelijke en de gevolgschade (immateriële schade)
 • Strafrechterlijke aspecten van een verkeersongeval
 • Soorten verkeersongevallen op basis van het criterium "soort aansprakelijkheid”

2. De basis van elke burgerlijke schaderegeling: de schadeaangifte

 • In het algemeen: alle schades
  • Aangifteplicht, bewijs van de schade, de fout, etc.
 • In het bijzonder: schades tengevolge verkeersongevallen
  • Het Europese aanrijdingsformulier (EAF), aanduiding van schade, fout, etc.

3. Speciale aandachtspunten bij het invullen van het EAF

 • Algemene richtlijnen voor het goed invullen
 • Voorzijde van het EAF
 • Achterzijde van het EAF

Guy Schepens

Lic. in de staats- en bestuurswetenschappen

Spec. Lic. in de fiscaliteit en het boekhoudkundig onderzoek

Verzekeringsmakelaar - Pensioenadviseur

Docent verzekeringstechniek en verzekeringsmanagement (Brokers Training - Insert - Syntra Vlaanderen)

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.