Wat is uw taak in een crisis


Van reguliere werking naar crisiswerking, wat doet u?
Opleiding Veiligheid 190532

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Na het volgen van deze opleiding bent u vertrouwd met de basisprincipes van crisismanagement. Wie neemt welke rol op zich? Het inoefenen van een crisissituatie in opleidingsvorm zorgt ervoor dat u beter voorbereid zal zijn. Het doet u nadenken over uw eigen reactievermogen in tijden van crisis en over uw rol. Het multidisciplinaire aspect wordt in deze cursus in de verf gezet.

Omschrijving

Weet u wat er van u verwacht wordt in een crisissituatie?

Welke regelgeving bestaat er? Zijn er best practices om uit te leren? Wat is uw rol binnen een crisissituatie? Van een normale reguliere werking naar een crisiswerking, wat gaat u doen?

We leven nu eenmaal in een maatschappij waarin chaos voortdurend om de hoek loert.

Crisissituaties zijn het nieuwe normaal. We moeten allemaal voorbereid zijn op complexe situaties, waarbij de oplossing vaak meer eist dan onze normale hiërarchische aanpak.

Om crisissituaties te beheersen moeten we leren samenwerken. Niet alleen binnen de eigen discipline of organsiatie maar ook daarbuiten. Alvorens we dat optimaal kunnen toepassen in de praktijk, moeten we weten wat de basisprincipes van crisismanagement zijn.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zich naar alle first responders, hulpdiensten, ambtenaren, privé organisaties, evenementorganisaties, burgemeesters, burgers, … Iedereen die op beleidsmatig en operationeel niveau geconfronteerd kan worden met een crisissituatie.

Methodologie

In de opleiding starten we met de basisprincipes van crisismanagement. Wetgeving, richtlijnen en best practices komen aan bod. Daarna overlopen we do en dont’s i.v.m. overgang van reguliere werking naar crisiswerking. We doorlopen de verschillende fases van crisiswerking aan de hand van positieve en negatieve voorbeelden. We leren het belang van multidisciplinaire samenwerking en andere samenwerkingsvormen. We eindigen de opleiding met een (crisis)oefening (table top).

Programma

 • Wetgeving, richtlijnen, best practices

 

 • De basisprincipes van crisismanagement:
  • Overgang van reguliere werking naar crisiswerking
  • Wie neemt welke rol op zich?
 • De verschillende fases van crisiswerking

 

 • Samenwerkingsverbanden tussen de betrokken actoren:
  • Monodisciplinair samenwerken
  • Multidisciplinair samenewerken
  • Transdisciplinair samenwerken
  • Interoperabiliteit
 • Oefening (table top) aan de hand van een uitgewerkt crisisscenario

Floor Lams, security & safety consultant. Binnen het veiligheidskader gewerkt op festivals van verschillende grootorde, waaronder Tomorrowland, Ostend Beach, Afro C. festival, etc. Heeft een postgraduaat in crisis-en rampenmanagement. Grote affiniteit met innovatie en technologie binnen de veiligheidssector. Onderzoeker bij de provinciale opleidingsschool Campus Vesta voor Europese projecten rond rampenmanagement (VR, CBRN, first responders,...).

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.