Verslavingsproblematieken als arbeids- belemmerende factor


Geloof in verandering!
Opleiding Veiligheid 150601

Introductie

"Als persoonlijke problemen je de das om doen..."

Omschrijving

Elk bedrijf wordt geconfronteerd met medewerkers die het niet zo goed doen, die niet mee aan de kar trekken. We stellen vast dat veel van hun problemen voortkomen uit persoonlijke situaties en uit gebrek aan toekomstperspectief.

Bedrijven doen wat mogelijk lijkt om in deze context met hun medewerkers aan de slag te gaan.

Wat onmogelijk lijkt wordt soms echter mogelijk door kleine ingrepen, een bewust plan van aanpak.

De grote constante? Geloof in verandering!

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zich tot iedereen die kan geconfronteerd worden met medewerkers met verslavings- en/of andere problemen.

Dit kan zowel de rechtstreeks leidinggevende of het management zijn, als (externe) begeleiders van de medewerker (bijv. loopbaanbegeleider, begeleider bij het OCMW of de VDAB, juridische bijstandsverlener, zorgverlener, ...).

Methodologie

In een eerste luik wordt toegelicht hoe men met deze problematiek kan omgaan en mensen met een verslavingsprobleem kan trainen richting een betaalde job. Welke accenten worden gelegd, welke hefbomen zien we, ...

Daarna gaan we aan de slag met heel concrete methodieken en tools, bruikbaar op elke werkvloer in veel verschillende contexten.

Programma

  • Directe rede versus indirecte rede
  • Coaching model
  • Motivatiecirkel
  • Competentiegrafiek
  • BPS
  • Prevocationele training ... een must
  • Competentietaal versus hulpverleningstaal
  • Groei naar volwassenheid: leren onderhandelen
  • Link met hulpverlening bewaken: driehoek van Dilts

Guido Maertens, algemeen coördinator

Johan Stammeleer, loopbaanbegeleider

Sarah De Meyer, methodiekontwikkelaar

van de vzw Sociale Werkplaats De Sleutel

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.