Veiligheidsaspecten bij het werken met aannemers


Veilig samenwerken met aannemers
Opleiding Veiligheid 180614

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Na deze opleiding heeft u inzicht in de verantwoordelijkheden en verplichtingen van de verschillende partijen. U kunt een standaardprocedure toepassen wanneer u beroep doet op aannemers en onderaannemers. U hebt kennis van de risico's en hoe dit preventief aan te pakken en te coördineren.

Omschrijving

Regelmatig worden door bedrijven of organisaties voor bepaalde werkzaamheden andere aannemers ingeschakeld, m.a.w. de opdrachtgever besteedt werkzaamheden uit aan een aannemer die deze zal uitvoeren. Die aannemer zelf kan op zijn beurt ook beroep doen op een aannemer, we spreken in dat geval van een onderaannemer.

Concreet: de werknemers van één en/of meerdere aannnemers en/of één of meerdere onderaannemers zijn aan het werken in het bedrijf of de organisatie van de opdrachtgever.

Deze werksituatie zorgt voor risico's zowel voor de werknemers van de opdrachtgever als voor de werknemers van de aannemer(s) of onderaannemer(s). Vandaar dat ook in de wetgeving hier extra aandacht aan wordt besteed.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zich tot verantwoordelijken die geconfronteerd worden met werken uitgevoerd door aannemers of onderaannemers. We denken hierbij o.a. aan facility managers, engineering, onderhoudsverantwoordelijken, productieverantwoordelijken, plantmanagers, contractcoördinatoren, preventiediensten, ...

Methodologie

Vanuit de praktijkervaring van de docent worden de belangrijkste aandachtspunten bij het werken met aannemers toegelicht. De verschillende stappen die moeten doorlopen worden, komen vanuit de praktijk uitvoerig aan bod.

Deze opleiding is een gezonde afwisseling van theorie en praktijkervaring. De docent houdt van interactie en moedigt de deelnemers steeds aan om hun vragen te stellen en discussiepunten op te werpen.

Programma

  • Wettelijk kader
  • Verplichtingen bij het werken met aannemers en onderaannemers
  • Taken en verantwoordelijkheden van de verschillende betrokken partijen, wie doet wat
  • Keuze van de aannemer
  • Risicoanalyse, werkvergunningen, beschermingsmiddelen
  • Controle van de aannemer en de onderaannemer, controle van de werf
  • Wat te doen in geval van een ongeval
  • Relatie met veiligheidscoördinatie
  • Borging

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.